Justitia Regnorum Fundamentum díj

magyar díj

A 2007-ben az ombudsman által alapított díjat az országgyűlési biztosok a kiemelkedő emberi helytállás, szakmai tevékenység elismeréseként adják át azon személyeknek, aki az emberi és állampolgári jogok, a kisebbségi jogok védelme, az információs szabadság és adatvédelem területén példaértékű eredményt értek el. Minden országgyűlési biztos évente egy-egy díjat adományozhat. A díjat elsőként 2007. június 20-án az ombudsmani intézmény megalakulásának (az első biztosok megválasztásának napja) évfordulóján adták át. A „Iustitia Regnorum Fundamentum”, azaz „Az igazság a birodalom alapja” I. Ferenc magyar király, osztrák császár jelmondata volt.

Díjazottak szerkesztés

2007
Díjazott Indoklás Díjazó
Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke A hajléktalanokért tett erőfeszítéseiért. Lenkovics Barnabás, Állampolgári jogok biztosa
Dénes Balázs, a Társaság a Szabadságjogokért elnöke Az információs jogok területén kifejtett erőfeszítéséért. Péterfalvi Attila, Adatvédelmi Biztos
Berkes Béla, a Roma Sajtóközpont újságírója A diszkriminációs esetek felkutatásáért. Kaltenbach Jenő, Kisebbségi jogok biztosa
2008
Díjazott Indoklás Díjazó
Kőszeg Ferenc, a Magyar Helsinki Bizottság nyugalmazott elnöke Az emberi jogokért való felszólalásáért. Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa
Majtényi László, az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke A magyar adatvédelem alapvető kereteinek kialakításáért. Jóri András, adatvédelmi biztos
Balogh Attila, az MTI újságírója A kisebbségi közösségek aktuális problémáiról, eseményeiről való tudósításért. Kállai Ernő, a kisebbségi jogok biztosa
2009
Díjazott Indoklás Díjazó
Könczei György, egyetemi tanár A fogyatékossággal élő emberek helyzetének javításáért, kutatói munkásságért. Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa
Varró Szilvia, a Magyar Narancs újságírója A kisebbségi közösségek helyzetét bemutató tényfeltáró, oknyomozó írásaiért. Kállai Ernő, a kisebbségi jogok biztosa
2010
Díjazott Indoklás Díjazó
Radoszáv Miklós, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgatóhelyettese A gyermekvédelem területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért. Szabó Máté, Állampolgári jogok biztosa
Bodoky Tamás, tényfeltáró újságíró A közérdekű adatok nyilvánossága terén végzett tevékenységéért. Jóri András, Adatvédelmi biztos
Kindler József, a BKE Környezetgazdaságtani és technológiai tanszékének a professzora A korszerű társadalomtudományi módszerek magyarországi megismertetéséért és elismertetéséért. Fülöp Sándor, A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
2011
Díjazott Indoklás Díjazó
F. Nagy Zsuzsa, a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (Kötháló) elnöke A környezetvédelmi és környezeti nevelési tevékenységéért, különösen a környezeti tanácsadás fejlesztése terén. Fülöp Sándor, A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
K-Monitor Egyesület A tényfeltáró újságírás területén és a korrupció ellen vívott küzdelemben folytatott munkásságáért. Jóri András, Adatvédelmi biztos
Sólyom László, volt köztársasági elnök A kisebbségi közösségekért végzett tevékenységét, kiállásáért. Kállai Ernő, a kisebbségi jogok biztosa
2012
Díjazott Indoklás Díjazó
Kalas György, a Reflex Környezetvédő Egyesület jogtanácsosa Az egészséges környezethez való alapvető jog védelme és a környezetvédelem területén végzett tevékenységéért. Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa
Dr. Lehoczkyné Dr. Kollonay Csilla, az ELTE és CEU tanára A munkajog és szociális jogok területén végzett tevékenységéért. Fülöp Sándor, A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Berki Judit, a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségének szakmai vezetője és a Bátonyterenyei Tanoda A rászorulók – különösen a roma gyermekek – helyzetének javításáért, az esélyegyenlőség megteremtéséért folytatott tevékenységéért. Kállai Ernő, a kisebbségi jogok biztosa

Források szerkesztés