Szabó Máté (politológus)

magyar jogász, politológus, egyetemi tanár, volt ombudsman

Szabó Máté (Budapest, 1956. június 13. –) magyar politológus, jogász, egyetemi tanár, 2007 és 2012 között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, majd a tisztség megszűnését követően 2013-ig az alapvető jogok biztosa.[4]

Szabó Máté
Született1956. június 13. (68 éves)[1]
Budapest[2]
Állampolgárságamagyar
Gyermekeikét gyermek
Foglalkozása
Tisztségealapvető jogok biztosa (2012–2013)
IskoláiEötvös Loránd Tudományegyetem (–1980, jogtudomány)
Alapvető jogok biztosa
Hivatali idő
2012. január 1. 2013. szeptember 24.
Szavazatszám290 (83%)
Köztársasági elnökSchmitt Pál (2012)
Áder János (2012-2013)
Elődnincs
UtódSzékely László
Állampolgári jogok országgyűlési biztosa
Hivatali idő
2007. szeptember 25. 2012. január 1.
Szavazatszám290 (83%)[3]
Köztársasági elnökSólyom László (2007-2010)
Schmitt Pál (2010-2012)
ElődLenkovics Barnabás
Utódönmaga, mint az alapvető jogok biztosa
SablonWikidataSegítség

Szabó Máté 1980-ban diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1987-ben védte meg politikatudományi kandidátusi disszertációját, 1996-ban politológiából MTA tudományok doktora címet szerzett.

1984-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Politológia Tanszékén tudományos munkatárs, 1987-től főmunkatárs, 1990-től egyetemi docens, 1995-től pedig egyetemi tanár. 1999. november 1-je óta a tanszék vezetője, majd 2001. november 1-jétől 2010. július 1-jéig a Politikatudományi Intézet első igazgatója. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) Politológiai Doktori Iskola oktatója, a Doktori Iskola Tanácsának tagja. 2002 óta oktat a Nyugat-magyarországi Egyetem Európai és Nemzetközi Tanulmányok szakán részfoglalkozásként.

1980 óta folyamatosan végez politológiai és szociológiai kutatómunkát. Fő témái a politikaelmélet története a 19-21. századi USA-ban és Nyugat-Európában, valamint a társadalmi mozgalmak és a politikai tiltakozás a 20-21. században Magyarországon és Közép-Európában.

1982 óta több alkalommal nyert el ösztöndíjakat (FES, DAAD, Humboldt) az NSZK-ba, továbbá a Felsőfokú Tanulmányok Hollandiai Intézete (NIAS), a Firenzei Európa Európai Egyetem, a NATO Demokrácia programja kutatási ösztöndíjait, illetve a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat és a Széchenyi professzori ösztöndíjat.

Nős, két gyermeke van.

Közéleti tevékenysége

szerkesztés

A tudományos könyv- és folyóirat-kiadás aktív résztvevője. 1980 és 1984 között a Világosság főállású szerkesztője, 1985 és 1986 között a Külpolitika[5] külső munkatársa, 1991-től 2000-ig a Politikatudományi Szemle egyik alapító szerkesztője, 2000-től szerkesztőbizottsági tagja. 2008-tól a Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft német folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 1999-től 2009-ig a Rejtjel Politológia Könyvek 27 kötetből álló sorozatát szerkesztette. 2011 óta tagja a Külügyi Szemle tanácsadó testületének.

A Magyar Politikatudományi Társaság és a Magyarországi Humboldt Egyesület alapító tagja, a Magyar Szociológiai Társaság tagja. 1992 és 1997 között a Magyar Politikatudományi Társaság főtitkára, 2000 és 2004 között elnökségi tagja volt. Rendszeresen részt vesz nemzetközi konferenciákon, angol és német nyelvű előadásainak többsége nemzetközi tudományos folyóiratokban és szakkönyvekben is megjelent.

1993-tól vesz részt a Magyar Akkreditációs Bizottság és az MTA különböző tudományos bizottságainak munkájában. 1998 és 2002 között a Belügyminisztérium Tudományos Tanácsadó Testületének tagja.

Ombudsmani tevékenysége

szerkesztés

2007. szeptember 25-én Sólyom László jelöltjeként az Országgyűlés több mint kétharmados többséggel hat évre az állampolgári jogok országgyűlési biztosává választotta. Hivatala mellett folytatta oktató- és kutatómunkáját. 2009-től az Európai Ombudsman intézet elnökségének tagja volt.

A második Orbán-kormány által 2012. január 1-jén hatályba léptetett új alaptörvény megszüntette a három szakombudsman posztját, Szabó Máté ettől kezdve mint az alapvető jogok biztosa tevékenykedett tovább.

Az alaptörvény hatályba lépésével megszűnt az állampolgárok joga, hogy egyénileg forduljanak az Alkotmánybírósághoz. Ezt a szerepet az alapvető jogok biztosa vette át: Szabó Máté 2011-12-ben 35 esetben fordult az Alkotmánybírósághoz, mintegy 250 törvénytervezetet véleményezett, az esetek harmadában kritikai észrevételeket is tett. Kifogásolta a rokkantnyugdíjazás átalakítását, a Médiatanács létrehozását, a hajléktalanok utcán élését szabálysértéssé minősítő rendelkezéseket, 75 oldalas jelentésben bírálta a közfoglalkoztatást is. Szabó szerint sérült a jogbiztonság elve a játékautomaták betiltásakor. Kritizálta az alaptörvényhez fűzött ún. átmeneti rendelkezéseket is; az Alkotmánybíróság 2012. december végi döntésével igazat adott neki, miszerint az átmeneti rendelkezések nem írhatják felül az alaptörvényt, nem állapíthatnak meg kivételeket annak rendelkezései alól.

 • A "forró ősz". Békemozgalom, politikai tiltakozás, ellenállás az NSZK-ban; ILK, Bp., 1984
 • Paczolay Péter–Szabó Máté; A politikaelmélet rövid története; Kossuth, Bp., 1984
 • Zöldek, alternatívok, környezetvédők. Az ökológiai mozgalmak elmélete és politikája; Gondolat, Bp., 1985
 • A zöld hullám. Olvasókönyv a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakról; szerk. Sólyom László, Szabó Máté, ford. Basa Ildikó, Gyarmati Judit, Németh Ágnes; ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Bp., 1988
 • Politikai ökológia. Szemelvények a nyugati alternatív mozgalmak elméletéről és politikájáról; szerk. Szabó Máté; ELTE, Bp., 1989 (Bölcsész index centrál könyvek)
 • Az egyetemes politikai gondolkodás története. Szöveggyűjtemény; szerk. Paczolay Péter, Szabó Máté; Tankönyvkiadó, Bp., 1990
 • Társadalmi mozgalom és politikai változás: A Zöldek; Alapítvány a Politikai Kultúráért, Bp., 1992
 • Alternatív mozgalmak Magyarországon; Gondolat, Bp., 1993
 • The New Hungarian Constitutional State: Challenges and Perspectives (1993)
 • Ungarn auf dem Weg zur Demokratie. Modernisierung, politische Innovation und Systemwandel; Europa Union, Bonn, 1994 (Mainzer Beiträge zur europäischen Einigung)
 • Politischer Protest und Mobilisierung von Bürgern im Spiegel der Presse in der Slowakei, Slowenien und Ungarn 1993; Bundesinst. für Ostwiss. und Intern. Studien, Köln, 1996 (Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien)
 • Paczolay Péter–Szabó Máté: A politikatudomány kialakulása. A politikaelmélet története az ókortól a huszadik századig; Korona, Bp., 1996
 • The challenge of europeanization in the region: East Central Europe; szerk. Szabó Máté; Hungarian Political Science Associatoin–Institute for Political Sciences of the HAS, Bp., 1996 (European studies)
 • "Védekező" helyi társadalom: tiltakozások Borsod megyében (1989–1995); MTA PTI, Bp., 1997 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • From a "Police state to a demonstration democracy". Policing mass demonstrations in Hungary; Institute for Political Sciences of the HAS, Bp., 1997 (Working papers of political science)
 • Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás; Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, Bp., 1998 (Villányi úti könyvek)
 • Az Európai Unió és Magyarország; szerk. Bozóki András, Fricz Tamás, Szabó Máté; MTA PTI, Bp., 1998
 • Tüntetés, rendőrség, demokrácia. Tanulmányok; szerk. Szabó Máté, Dominique Wisler; Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, Bp., 1999 (Villányi úti könyvek)
 • Környezetvédelmi civil kezdeményezések Magyarországon, 1988–1998. Tanulmányok; szerk. Szabó Máté; Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, Bp., 1999 (Villányi úti könyvek)
 • Globális civil társadalom? A nemzetközi és a külföldi NGO-k szerepe a magyar civil társadalom fejlődésében; szerk. Szabó Máté; Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, Bp., 2000 (Villányi úti könyvek)
 • Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás történeti és összehasonlító perspektívában; Rejtjel, Bp., 2001 (Rejtjel politológia könyvek)
 • Demokrácia és politikatudomány a 21. században. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politológia Tanszékének 2001. október 12-13. között megrendezett konferenciája; szerk. Szabó Máté; Rejtjel, Bp., 2002 (Rejtjel politológia könyvek)
 • "Jöjj el szabadság!". Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplő kötet; szerk. Pesti Sándor, Szabó Máté; Rejtjel, Bp., 2003 (Rejtjel politológia könyvek)
 • Európai környezetpolitika, európai civil társadalom; Szeredi Péter, Bp., 2004 (Európai füzetek)
 • Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom; Századvég, Bp., 2004 (A Századvég Civil Akadémia kötetsorozata)
 • Civil társadalom: elmélet és gyakorlat; szerk. Szabó Máté; Rejtjel, Bp., 2005 (ELTE Állam és Jogtudományi Kar Politológiai Doktori Iskola könyvsorozata)
 • A tiltakozás kultúrája Magyarországon. Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás 2.; Rejtjel, Bp., 2007 (Rejtjel politológia könyvek)
 • A disszidensek hangjai. A szocializmus kritikája a magyar ellenzék irányzatainak gondolkodásában, 1968–1988; Társtudományok és Európa-tanulmányok Intézete, Szombathely–Kőszeg, 2008 (ISES füzetek)
 • Emberi méltóság korlátok nélkül. A gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekezők jogai; szerk. Hajas Barnabás, Szabó Máté; Országgyűlés Hivatala, Bp., 2009
 • Human rights and civil society in Hungary, 1988–2008. Twenty years for rights and freedom; Parliamentary Commissioners' Office, Bp., 2009
 • Európai ombudsman-intézmények. Összehasonlító jogi elemzés az ombudsman-eszme gyakorlatban történő meghonosításának különféle formáiról; vál. Szabó Máté, Péterfalvi Attila, szerk. Gabriele Kucsko-Stadlmayer, ford. Sziklay Júlia; ELTE Eötvös, Bp., 2010 (ELTE jogi kari tudomány)
 • Ki őrzi az őrzőket? Az ombudsmani jogvédelem; Kairosz, Bp., 2010
 • Emberi jogok. Alapvető jogok? Esélyek és veszélyek az ombudsman szemével; Kairosz, Bp., 2011
 • Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában; szerk. Hajas Barnabás, Szabó Máté; Országgyűlés Hivatala–Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Bp., 2012
 • Pajzsuk a törvény. Rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben; szerk. Hajas Barnabás, Szabó Máté; Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Bp., 2013 (angolul is)

Díjai, kitüntetései

szerkesztés
 • Erdei Ferenc-díj (1988, az alternatív mozgalmakról folytatott kutatásokért)
 • Belügyi tudományos munkáért járó emlékplakett (2000)
 • „Magyar Felsőoktatásért” emlékplakett (2006, oktatómunkáért)
 • Bibó István-díj (2007, oktató- és kutatómunkája elismeréseként)
 1. MAK (lengyel nyelven)
 2. PIM-névtérazonosító. (Hozzáférés: 2020. június 26.)
 3. Szabó Máté az új ombudsman. Index.hu, 2007. szeptember 24. (Hozzáférés: 2017. november 17.)
 4. Dr. Szabó Máté - AJBH. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. (Hozzáférés: 2017. november 17.)
 5. MATARKA: Külpolitika (1974-2001)

További információk

szerkesztés