Közszolgálati Közalapítvány

a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonosa

A Közszolgálati Közalapítvány a Duna Médiaszolgáltató tulajdonosa, a Magyar Televízió Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány, illetve a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületének jogutódja.

Közszolgálati Közalapítvány
Korábbi neve(i)Közszolgálati Közalapítvány (2011–)
Alapítva2011. január 1.
Típusközalapítvány
Jogelőd
 • Hungária Televízió Közalapítvány
 • Magyar Rádió Közalapítvány
Székhely1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
VezetőBalogh László (elnök)

A Közszolgálati Közalapítvány weboldala

Története

szerkesztés

A Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a Duna Televízió és a Magyar Távirati Iroda zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaságok nonprofit részvénytársaságokká alakultak, majd 2015-ben Duna Médiaszolgáltató néven egyesültek.[1] A 2010 tavaszán megválasztott országgyűlés új médiatörvényt alkotott, továbbá módosította a közszolgálati média szerkezetét. Az észszerűsítés és a költségmegtakarítás értelmében megszűntek a Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Duna Televízió kuratóriumai, illetve az Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testülete. Helyüket a Közszolgálati Közalapítvány vette át.

Közszolgálati kódex

szerkesztés

A Közszolgálati Kódex meghatározza a közszolgálatiság és a közmédiumok szerepét, feladatait és kijelöli működésük legfőbb alapelveit. A dokumentum egységesen határoz meg alapelveket és célokat a Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Magyar Távirati Iroda, és a Duna Televízió működésére vonatkozóan. A kódexben megfogalmazott célok megvalósulását a tizennégy tagú Közszolgálati Testület ellenőrzi.

A Kuratórium

szerkesztés

A Kuratórium nem más, mint a közalapítvány nyolctagú kezelő szerve, melynek feladatait, tevékenységének kereteit a Közalapítvány alapító okirata határozza meg. Munkáját a Kuratórium irodája segíti, valamint az irodán keresztül lehetősége van szakértői segítség igénybevételére. Az Országgyűlés által a Kuratóriumba választható tagok felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölik. A kormány-, illetve az ellenzéki oldalhoz tartozó képviselőcsoportok egymás között állapodnak meg az adott oldal által jelölhető személyekről. Elnökét és egy további tagját a Médiatanács delegálja kilenc évre.

Név Tisztség Delegáló párt, pártszövetség vagy szervezet Időszak
Balogh László elnök Médiatanács 2010–
Debreczeni József tag DK 2019–
Ilosvai Gábor tag Médiatanács 2010–
Kránitz László tag MSZP 2010–2013, 2019–
László Miklós tag FideszKDNP 2010–
Silhavy Máté tag Jobbik 2010–
Tirts Tamás tag FideszKDNP 2021–
Név Tisztség Delegáló párt, pártszövetség vagy szervezet Időszak
Bencze Izabella tag FideszKDNP 2010–2021
Mandur László tag MSZP 2013–2019
Németh Vladimir tag LMP 2010–2019
Varga Szilvia tag FideszKDNP 2010–2024

A Közszolgálati Testület

szerkesztés

A Közszolgálati Kódex szabályainak érvényesülését a Közszolgálati Testület felügyeli. A testület tizennégy tagú, elnökét soraiból tagjai választják, titkársági feladatait a Közalapítvány irodája látja el. A Közszolgálati Testület a társadalmi felügyeletet biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltatók felett.

Tagjai és az őket delegáló szervezetek

szerkesztés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (médiatörvény) 1. számú melléklete szerint az alábbi szervezetek külön eljárás nélkül delegálhattak tagot a Közszolgálati Testületbe:

 • Magyar Tudományos Akadémia – Dr. Papp Z. Attila
 • Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – Szikora József
 • Magyarországi Református Egyház – Szalai László
 • Magyarországi Evangélikus Egyház – Dr. Fábri György
 • Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége – Heisler András
 • Magyar Olimpiai Bizottság – Kovács István
 • Magyar Rektori Konferencia – Morován Júlia
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Radetzky Jenő

A Hivatal által nyilvántartásba vett szervezetek közül 2017. március 1-jén megtartott csoportonkénti sorsolás alapján az alábbi szervezetek és delegáltjaik kerültek a Közszolgálati Testületbe:

Magyarország települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei

 • Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – Szitár Szabolcs Imre

Magyarországgal szomszédos államokban bejegyzett, száz főnél nagyobb taglétszámú magyar kulturális szervezetek

 • Kolozsvári Magyar Diákszövetség – Zsigmond József

A családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható

 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Dr. Kutassy Jenő

A fogyatékkal élő személyek Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetei, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható

 • Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete – Dr. Nagyné Berke Mónika

Az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az iparművészet területén működő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó szakmai szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható, és amelyek tagsága elsősorban a felsorolt területeken tevékenységet folytató személyekből vagy szervezetekből áll

 • Arany János Alapítvány – Erős Kinga Andrea
 • 14. tag (a nemzetiségi országos önkormányzatok delegáltja) jelenleg nincs[2]

A Közalapítvány szervezeti felépítése

szerkesztés

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma

szerkesztés

Feladatait a 2010. évi CLXXXV. tv. 90. és 91. §-ai határozzák meg, valamint a Közszolgálati Közalapítvány Alapító Okirata.[3]

A Kuratórium irodája

szerkesztés
 • Raveczkiné Tompa Judit – irodavezető
 • Mihalcsik Éva – főkönyvelő
 • Leidl Zsuzsanna – munkatárs
 • Mihály Margit – munkatárs
 • Hős Gábor – munkatárs
 • Szádváry-Szabó Zoltán - irattáros
 • Székely Ádám – munkatárs

Közszolgálati Testület

szerkesztés

Feladata a társadalmi felügyelet biztosítása a közszolgálati médiaszolgáltatók felett, a Közszolgálati Kódexben foglaltak érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, további feladatait a 2010. évi CLXXXV. tv.97. §-a határozza meg.

Közszolgálati Közalapítvány Irodája

szerkesztés

A Kuratórium és a Testület tevékenységének támogatása, a Kuratórium és a Testület ügyintéző, ügykezelő és ügyviteli teendőinek ellátása.

 1. Duna Média néven működik tovább a magyar közmédiaNapi.hu, 2014. december 15.
 2. A testület honlapján csak 13 név szerepel (2018. december 11.)
 3. KSZKA – Szervezeti és személyzeti adatok

Külső hivatkozások

szerkesztés