Kemény Ferenc (kancellár)

(1795-1875) erdélyi politikus

Báró magyar-gyerő-monostori Kemény Ferenc (Magyarbükkös, 1795. január – Kolozsvár, 1875. január 2.) erdélyi országgyűlési elnök és kancellár, Kemény Farkas testvérbátyja.

Kemény Ferenc
Vasárnapi Ujság 1875. 17. l.
Vasárnapi Ujság 1875. 17. l.
Az Erdélyi Udvari Kancellária kancellára
Hivatali idő
1860 – 1861
ElődJósika Sámuel
UtódNádasdy Ferenc

Született1795. január
Magyarbükkös
Elhunyt1875. január 2. (79-80 évesen)
Kolozsvár

Foglalkozáspolitikus

Nagyenyeden és Kolozsvárt tanult; onnan Bécsbe ment az egyetemre. 1820-ban Bécsben az udvari kancelláriánál nyert alkalmazást; onnan néhány év múlva a marosvásárhelyi királyi táblához ülnökké, és 1829-ben a kolozsvári főkormányszékhez titkárrá, 1833-ban tanácsossá nevezték ki. 1834-ben lemondott hivataláról, amit az országgyűlés törvénytelennek bélyegzett, és a magánéletbe vonult.

Az 1837. évi országgyűlésen Nagyszebenben mint Kolozs megye követe jelent meg. Az országgyűlés által történt kijelölésekben Kemény visszanyerte főkormányszéki tanácsosi állását; de még az országgyűlés folyama alatt a rendek elnökévé nevezték ki. Ő elnökölt az 1843., 1846., 1858. és az 1865. évi erdélyi országgyűléseken. Kemény hazafias és alkotmányhű közvetítő volt mindig a trón és a nemzet közt. A valóságos belső titkos tanácsosi méltósággal is felruházták; a reform főkonzisztórium egyik elnöke is volt. 1848-ban az uniótörvénnyel, Erdély külön törvényhozása megszűnvén, Kemény országos elnöksége is megszűnt és ő kolozsvári házába elvonulva, csak az egyházi ügyeknek élt.

1860-ban az októberi diploma után erdélyi kancellárrá nevezték ki; de amikor az alkotmány visszaállításának kísérlete meghiúsult, ő is visszavonult. 1863-ban a külön erdélyi országgyűlésbe, amelyet csak azért hívtak egybe, hogy Schmerling Reichsrathjába követeket küldjön, a magyarok bemenni nem akarván, tiltakozásukat gróf Mikóval és Haynald püspökkel ő vitte fel Bécsbe és ezzel ismét kifejezést adott határozott alkotmányos érzületének. Az utolsó erdélyi országgyűlésen, 1865 végén mint a rendek elnöke, még egyszer elfoglalta elnöki székét, hogy kimondhassa, miszerint Erdély az uniót törvényesnek tekinti és Pestre kívánja küldeni képviselőit.

Beszédei az egykorú hírlapokban és országgyűlési naplókban vannak.

További információk

szerkesztés
  • A kolozsvári Farkas utcai templom címerei. Bp.-Kolozsvár, Balassi Könyvkiadó-Polis Könyvkiadó, 1995