Kiss Ádám (református lelkész)

(1795-1838) református lelkész

Kiss Ádám (Garamkissalló (Hont megye), 1795. december 25.Dad, 1838. augusztus 19.) református lelkész, Kiss József református lelkész bátyja.

Kiss Ádám
Született1795. december 25.
Garamkissalló
Elhunyt1838. augusztus 19. (42 évesen)
Dad
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségemagyar
Foglalkozásalelkész
SablonWikidataSegítség

Kiss György (aki a fehérmegyei Keresztesről származott köznemes családból) és Szalay Zsuzsánna fia. Előbb szülőföldjén tanult, majd 1805-től Hódmezővásárhelyen. Debrecenben 1810-ben lépett az iskola felső osztályába, honnét mint harmadéves hittanhallgató 1816-ban Pápára költözött. Amikor itt tanulmányait elvégezte, egy évig a költészeti osztály vezetésével bízták meg. A szokásos három évi rektoriát Szőnyben (Komárom megye) végezte 1819-21-ben. 1822-től a jenai és göttingeni egyetemen egy évet töltött, egy másik évet pedig atyja mellett szülőfalujában mint segédlelkész. 1824-ben Csépre (Komárom megye) választatott lelkésznek; 1827-ben Dadon (Komárom megye) lett lelkész, ahol hosszantartó betegség után szemevilágát is elvesztvén, 1838. augusztus 19-én meghalt. Polgár- és egyházmegyéje s kerülete táblabiróul választá kevéssel halála előtt. Nagy emlékezőtehetséggel bírt és híres egyházi szónok volt.

  • Háládatos tisztelet, mely tétetett Nt. Tóth Ferencz úrnak a tanuló ifjúság nevében, midőn a pápai ref. collegiumbeli theologice professorságot ugyan a pápai szent ekklesiában való prédikátori hivatallal felcserélvén, tanítványaitól elbucsúzott.
  • Haloti beszédek. Baditz Juliára, Csepy Józsefné felett. Komárom 1825. (Tüdős József beszédével együtt.)
  • Örömérzés, melyet ft. és t. Tóth Ferencz úrnak, a helv. vallástételű dunántúli egyházi főkormányszékre tett emeltetésén kinyilatkoztatott Pápán Sz. Iván hava 19. 1827. Uo. (Költemény.)
  • Kiss Ádám egyházi-beszédei. Pest, 1835-38. Négy kötet. (2. kiadás. Uo. 1838-39. A 4. kötet végén 1-31 l. a felette tartott gyászbeszéd Vecsey Károly tatai s Varju István ó-szőnyi lelkésztől.) Első darab Harmadik darab