Koi Gyula

(1977–) magyar jogtudós, kutató

Koi Gyula (Budapest, 1977. április 21. –) magyar jogtudós, tudományos kutató, korábban egyetemi oktató, az államtudomány, a közigazgatás-elmélet, valamint az összehasonlító közigazgatás művelője is.

Koi Gyula
Életrajzi adatok
Született1977április 21. (46 éves)
Budapest
Ismeretes mint public administration scholar
Nemzetiség magyar magyar
Állampolgárság magyar
SzüleiKoi Gyula rendőr alezredes (1937-) Révász Margit Olga BM dolgozó (1948-)
Iskolái
Iskolái
Doktorátusi tanácsadói Lőrincz Lajos MTA r. tag (2010-2010); Patyi András egyetemi tanár (2010-2014)
Egyéb diplomája igazgatásszervező
Pályafutása
Szakterület Igazgatástudomány
Jogtudomány
Kutatási terület Közigazgatás-elmélet
összehasonlító közigazgatás
Tudományos fokozat PhD (2014)
Aktivitási típus tudományos kutató (korábban egyetemi oktató)
Munkahelyek
NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék tudományos főmunkatárs
Első munkája Töprengés a közszolgálati etika és a közszolgálati etikai kódex aktuális problémáin (2002) - első nyomtatásban megjelent tudományos cikke
Jelentős munkái Évszázadok mezsgyéjén (2013) A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése (2014)
Tudományos publikációk száma 481
Jelentős tervfeladatai Magyary Zoltán-életmű szövegkritikai kiadása; Államtudományi klasszikusok sorozat
A Wikimédia Commons tartalmaz Koi Gyula témájú médiaállományokat.

Tanulmányai szerkesztés

2002-ben igazgatásszervezői oklevelet (BCE KIK), majd ezt követően jogi doktorátust szerzett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az ELTE BTK kínai szakán sinológiát hallgatott. Igazgatásszervezői szakdolgozatát Közszolgálati etika címmel írta. A jogász szakon záródolgozatát A magyar közszolgálati jog története a jogirodalom tükrében témakörben alkotta meg. A győri SZE ÁJDI-n védte meg PhD értekezését 2014. februárjában (doktori témája: Külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban).

Tevékenysége szerkesztés

2002 és 2003 között az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi- és Európai Gazdasági Jogi Tanszék Európai Dokumentációs és Kutatási Központjának könyvtárvezetője. 2003 és 2005 között a BCE Államigazgatási Kar Államigazgatási Tanszékén tanársegéd, itt főként közszolgálati jogot és gazdasági igazgatást oktatott, kezdeti kutatásai a közszolgálati etikára koncentráltak, de innen datálható a PPP témakör behatóbb vizsgálata. 2005-től az MTA Jogtudományi Intézete Közigazgatási Osztályán tudományos segédmunkatárs, 2014-től tudományos munkatárs. 2005-ben a Magyar Köztársaság Országgyűlése Mentelmi Bizottságánál ad hoc szakértő (Országgyűlési Etikai Kódex kidolgozása tárgyában). 2006-tól állandó szakértő ugyanitt, ugyanebben a témában. 2010-ben, 2014-ben, valamint 2018-ban az új országgyűlés ismét felkérte bizottsági szakértőnek. 2005 és 2009 között a Jogi Tudósító folyóirat szakfordítója (franciából; de angolból, németből, illetőleg oroszból is), 2009. novemberétől főszerkesztő. Vendégkutató vagy konferencia-előadó volt, illetőleg írásos contributióval tanácskozáson szerepelt Brnóban (Masaryk Egyetem); Londonban (LSE); New Yorkban (CU Arthur W. Diamonds Law Library); Párizsban (ENA/Science Po); Pekingben (Kínai Nemzeti Könyvtár/Kínai Nemzetiségek Egyeteme - két alkalommal);Szumiban (Harkovi Nemzeti Egyetem); Tajpejben (Nemzeti Közszolgálati Intézet); Washingtonban (IACL). 2017-től közigazgatási szakvizsgán, valamint közigazgatási alapvizsgán vizsgaelnök és oktató a Fővárosi Kormányhivatal illetékességi területén. 2018-tól az NKE Közigazgatás-tudományi PhD Doktori Iskola oktatója Budapesten, illetve a kolozsvári Sapientia Egyetemre kihelyezett doktori iskolai képzésen, nappali és levelező tagozaton.

Kutatásai szerkesztés

Közigazgatási kutatásait 2002-ben könyvtárosként kezdte, első publikációja igazgatásszervezői szakdolgozatának egy részlete volt ugyanezen évben a köztisztviselői etikai kódex aktuális problémáiról. 2003 és 2018 között 20-nál több OTKA, NKTH, BM, OKRI, illetve MTA JTI intézeti kutatásban vett részt. Kutatásainak súlypontját elsősorban a közigazgatás-elmélet, másodsorban az összehasonlító közigazgatás (azon belül főként a kínai jog, valamint az orosz jog), a külföldi közigazgatási megoldások hazai megismertetése jeleníti meg. Jogi bibliográfusként mintegy száz, könyvészetileg ismeretlen hazai jogi nyomtatványt írt le elsőként. 2015-től Magyary Zoltán munkásságának kritikai kiadásával foglalkozik. 2017-től az Államtudományi klasszikusok sorozat egyik kiadója, a sorozat számos kötetébe írt előtanulmányt.

Oktatóként szerkesztés

2003 és 2005 között a BCE Államigazgatási Kar Államigazgatási Tanszékén tanársegéd. 2005 és 2011 között számos helyen oktatott helyettesítőként vagy óraadóként, kiemelendő a BCE KIK, a ZMNE BJKMK, a győri SZE, a BCE KIK Továbbképző Intézete, a Kodolányi János Főiskola, a Fővárosi Munkaügyi Központ, valamint a Magyary Zoltán Szakkollégium. 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alkotmányjogi Tanszékén a Helyi önkormányzati modellek egyszemélyi oktatója valamennyi tagozaton, megbízott előadóként. 2012. szeptember 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszékén egyetemi tanársegéd. 2014. június 1-jétől ugyanitt adjunktus. 2017. június 1-jével a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet tudományos főmunkatársává nevezték ki. Tantárgyfelelőse a Közigazgatás-elmélet; a Nemzetközi és hazai közigazgatás-tudomány története, továbbá a Helyi önkormányzati modellek elnevezésű kötelező mesterszakos tantárgyaknak.

Fordítóként szerkesztés

 • OECD: Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást? A követendő út. Budapest, 2009. 291. OECD - MTA JTI. (A kötetet angolból és franciából fordította: Kincses László – Koi Gyula. Az IRAS –ban a kötet eredetijéről készült könyvismertetéseket angolból fordította: Linder Viktória. Szerkesztő-lektor: Lőrincz Lajos. A mutatókat készítette és technikai szerkesztőként közreműködött: Koi Gyula.) [Az általa fordított részek: 6, 9-115, 181, 183-184, 186-188, 212-236, 265-266, 267-291.]

A fenti kötet fordítása mellett mintegy 100 jogi cikkfordítása jelent meg (illetve van megjelenés alatt) angol, francia, német és orosz nyelvből (a nyomtatásban megjelentek az MTMT2 publikációs listában). 2003-ban a Belügyminisztérium számára francia törvényszöveget is fordított.

Díjai, kitüntetései szerkesztés

Rektori kitüntető oklevél (2018. június 20-i rektori döntéssel a következő indokolás alapján: "Az oklevéllel az államtudomány elméleti és történeti megalapozásában, Magyary Zoltán és a magyar állam- és közigazgatás-tudomány nagy alakjainak kutatásában végzett úttörő munkáját ismerjük el"). Az elismerés átadása 2018. július 16-án történt.

Főbb publikációi szerkesztés

Közel 500 tudományos közleménye látott napvilágot. Közel 40 műve angol, francia, kínai, német, szerb, szlovák, valamint ukrán nyelven is megjelent. Idézettsége 107 műre 508 független citáció.

 • Monográfiák
 • Önálló kötetek
 • A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. 487.

(ISBN 978-615-5344-64-0)

 • Évszázadok mezsgyéjén: Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. Zsoldos Ignác (1803-1885), Récsi Emil (1822-1864), Concha Győző (1846-1933), Magyary Zoltán (1888-1945). Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. 178.

(ISBN 978-615-5344-41-1)


Kritikai kiadás; szövegkiadás (előtanulmánnyal, vagy életrajzzal)

Kritikai kiadás:

 • Magyary Zoltán összes munkái II. (1923). A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány. Kritikai kiadás. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a szövegkritikai jegyzeteket írta: Koi Gyula. A tárgyi jegyzeteket írta: Gregóczki Etelka,Koi Gyula, Szabó Ildikó. Sorozatszerkesztő: Patyi András. Szerkesztők: Auer Ádám - Patyi András. Szakmai lektorok: Máthé Gábor - Patyi András. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021. 296.(ISBN 9786155527142)
 • Magyary Zoltán összes munkái I. (1919-1922). [Tizenöt tanulmány]. Kritikai kiadás. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Dr. Koi Gyula. Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Patyi András. Lektor: Prof. Dr. Máthé Gábor. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 237.(ISBN 9786155527142)
 • Szövegkiadás (előtanulmánnyal és életrajzzal, vagy csak életrajzzal):
 • Ereky István: Közigazgatás és önkormányzat. Koi Gyula bevezető tanulmányával. Államtudományi klasszikusok 8. (Sorozatszerkesztők: Patyi András - Trócsányi László). Budapest, 2020. lvi., 377. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. – Ludovika Press. /Előtanulmány: Koi Gyula: „Az állami cselekvés egységét [...] biztosítani kell.” Bevezető tanulmány Ereky István Közigazgatás és önkormányzat című művéhez. i-lvi./. ISBN 9789635313723, ISBN 9789635313730
 • Concha Győző: Politika. Első kötet: Alkotmánytan. Koi Gyula bevezető tanulmányával. Sorozatszerkesztők: Patyi András - Trócsányi László. Államtudományi klasszikusok 7. Budapest, 2019. xliv., xii., 619. Dialóg Campus - Nordex Kiadó Kft.. /Előtanulmány: Koi Gyula: "Országlás és szabadság egy." Bevezető tanulmány Concha Győző államtudományi munkája, a Politika című könyv alkotmánytani kötetéhez. i-xliv./ (ISBN 9786155945465)
 • Gneist, Rudolf: A jogi állam. Varga Zs. András bevezető tanulmányával. Sorozatszerkesztők: Patyi András - Trócsányi László. Államtudományi klasszikusok 6. Budapest, 2017. xxxv., 275. Dialóg Campus. /Szerzői életrajz: Koi Gyula: Rudolf Gneist élete és művei. xxvii-xxxv./ (ISBN 9786155889561)
 • Tomcsányi Móric: A magyar közigazgatási jog alapintézményei. Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányával. Sorozatszerkesztők: Patyi András - Trócsányi László. Államtudományi klasszikusok 5. Budapest, 2017. xxii., 402. Dialóg Campus. /Előtanulmány: Patyi András - Koi Gyula: "Becsületes törekvéssel, lelkiismeretesen és szeretettel írtam." Bevezető tanulmány Tomcsányi Móric közigazgatási jogtudományi alapmunkájának reprint kiadásához. i-xxii./ (ISBN 9786155680717)
 • Szontagh Vilmos: A közigazgatási jogtudomány tankönyve. Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányával. Sorozatszerkesztők: Patyi András - Trócsányi László. Államtudományi klasszikusok 4. Budapest, 2017. xxiii., 148. Dialóg Campus. /Előtanulmány: Patyi András - Koi Gyula: "Az értelemszerűleg kifogástalan jogalkalmazással tesszük a legjobb szolgálatot." - Szontagh Vilmos és közigazgatási jogtudományi tankönyve. i-xxiii./ (ISBN 9786155680724)
 • Egyed István: A magyar közigazgatási jog alaptanai. Koi Gyula és Patyi András bevezető tanulmányával. Sorozatszerkesztők: Patyi András - Trócsányi László. Államtudományi klasszikusok 3. Budapest, 2017. xix., 198. Dialóg Campus. /Előtanulmány: Koi Gyula - Patyi András: "A közigazgatás jósága egyéni életünk elsőrangú követelménye." Bevezető tanulmány és értékelés Egyed István A magyar közigazgatási jog alaptanai című munkájának újabb kiadásához. i-xix./ (ISBN 9786155680700)


Szerkesztőként és szerzőként, illetve fordítóként jegyzett kötetek szerkesztés

 • Patyi András - Rixer Ádám (eds.)- Koi Gyula (co-ed.)/szerk./: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau: Schenk Verlag GmbH, 2014. 552. (ISBN 978 3 944850 12 2)
 • Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, [Általa írt fejezetek: Luxemburg közigazgatása /291-314./; Észtország közigazgatása /869-892./; Lettország közigazgatása /893-914./; Litvánia közigazgatása /915-938./; Összesített felhasznált irodalom (tematikus összeállítás) /939-970./] Budapest, 2011. 970. ISBN 978 963 295 216 1
 • OECD: Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást? A követendő út. Budapest, 2009. 291. OECD - MTA JTI. (A kötetet angolból és franciából fordította: Kincses László – Koi Gyula. Az IRAS –ban a kötet eredetijéről készült könyvismertetéseket angolból fordította: Linder Viktória. Szerkesztő-lektor: Lőrincz Lajos. A mutatókat készítette és technikai szerkesztőként közreműködött: Koi Gyula.) [Az általa fordított részek: A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés szervezete (OECD) /6./; Előszó. Összefoglalás. A vizsgálat. Bevezetés. /9-38./; I. fejezet Nyitott közigazgatás /39-66./; II. fejezet A közszektor teljesítőképességének növelése /67-94./; III. fejezet A felelősség és az ellenőrzés korszerűsítése /95-116./; VI. fejezet 6.1. A főtisztviselőkre vonatkozó teljesítmény-megegyezés az Egyesült Királyságban /181./; VI. fejezet 6.2. A teljesítmény szerinti javadalmazás Dániában /183-184./; VI. fejezet 6.3. A vezetői tevékenység fejlesztésének politikája: országpéldák /186-188./; Függelékek /212-236./; Fordítói megjegyzések /265-266./; Mutatók (az eredeti kiadványokban nem szerepel) /267-291./] ISBN 9789637311710

Teljes publikációs lista szerkesztés

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10015007&paging=1;1000

Adatlapja a Doktori.hu, PhD doktori oktatókat lajstromozó honlapon

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=31215

Források szerkesztés

Életrajz szerkesztés

 • Főszerkesztői bemutatkozás. Jogi Tudósító XL. évf. (2009) 11. sz. 3.
 • Koi Gyula címszó. In: Pablényi Attila (szerk.): Ki kicsoda a magyar közigazgatásban 2006. Budapest, 2006. 94. DFT-Hungária. ISSN 1787-9862
 • Koi Gyula címszó. In: Radosiczky Imre (szerk.): Ki kicsoda a magyar oktatásban II. kötet Felsőoktatás, felnőttképzés, szakképzés és nyelviskolák. Budapest, 2006. 288. FISZ. ISSN 1787-1026
 • Orosz Ágnes (szerk.): A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának (Államigazgatási Főiskola) története 1977-2007. Budapest, 2007. 351. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. ISBN 978-963-7490-93-4

Interjúk szerkesztés

 • Lengyel Tibor: Dokumentációs központok. Népszava, 2003. február 28.
 • Előházi Zsófia: A kari Dokumentációs Központ. (Interjú a Központ könyvtárosával, Koi Gyulával) Jurátus, XXII. évfolyam 1. szám, 2003. szeptember 15.
 • Előházi Zsófia: Helyben olvasható EU-s tudás. Lépéselőnyben a jogászok. Népszabadság Diploma melléklet, 2003. október 8.
 • Farkas János: Etikai kódex a honatyák magatartásáról. Kisalföld, 2006. április 12.
 • Hegyesi Zoltán: Évszázadok mezsgyéjén - interjú Koi Gyulával. Forum Publicum III. évfolyam 1. szám, 2014. február