Kormányzósértés

A kormányzósértés egy bűncselekmény (vétség) volt a két világháború közötti magyar büntetőjogban.

Az állami főhatalom gyakorlását ideiglenesen szabályozó .1920:1. t.-c. 14 §-a szerint „a kormányzó személye sérthetetlen és ugyanolyan büntetőjogi védelemben részesül, mint törvényeink szerint a király". Aki tehát a kormányzó ellen sértést követ el, vagy tényeit sértő módon bírálja, a király megsértéséről szóló törvény (1913:XXXIV. t.-c. 2. §.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával két évig, ha pedig a sértést sajtó útján vagy nyilvánosan szóval követte el, 3 évig terjedhető fogházbüntetéssel volt büntetendő.

Kormányzósértés címén ítélték el - többek között - Sztáron Sándort, Beniczky Ödönt és Hock Jánost.

ForrásSzerkesztés

Uj Idők Lexikona 15-16. Kámea - Láz (Budapest, 1939) 3953. old.