Kovarianciamátrix

A valószínűségszámításban a kovarianciamátrix pozitív szemidefinit vagy pozitív definit mátrix, ami több valószínűségi változóhoz vagy valószínűségi vektorváltozóhoz definiálható. Átlóján szórásnégyzetek találhatók, a többi elem a megfelelő valószínűségi változók illetve koordináták kovarianciája. Az egydimenziós szórásnégyzet általánosítása.

Egy központú kétdimenziós normális eloszlás, melynek kovarianzmátrixa

DefinícióSzerkesztés

Legyen   valószínűségi vektorváltozó,

 .

Legyen   az   várható értéke,   a szórásnégyzete,   a két koordináta,   és   kovarianciája.   várható értéke

 ,

vagyis a várható értékek vektora. Az   kovarianciamátrixa: [1]

 

A várható értékek vektora és a kovarianciamátrix az eloszlás legfontosabb jellemzői- Megadásuk:  . A kovarianciamátrix, mint a kovarianciák mátrixa tartalmazza a koordináták szórásnégyzetét és a koordináták közötti lineáris kapcsolatot jellemző kovarianciákat.

A különböző elemek száma   vagy  . Ha a   koordináták egyike sem degenerált, és nincs tökéletes kollinearitás, akkor a kovarianciamátrix pozitív definit.

Kapcsolat a várható értékkelSzerkesztés

Ha   a valószínűségi vektorváltozó várható értéke, akkor

 .

Ahol a vektorok és mátrixok várható értékei koordinátánként értendők.

Egy   várható értékű és adott kovarianciamátrixú valószínűségi vektorváltozó szimulálható a következő módon: Elkészítjük a kovarianciamátrix például Choleski-felbontását:

 .

Ekkor a valószínűségi vektorváltozó:

 

ahol   valószínűségi vektorváltozó, melynek koordinátái egymástól független normális eloszlásúak.

Két vektor kovarianciamátrixaSzerkesztés

Két vektor kovarianciamátrixa

 

ahol   az   várható értéke és   az   várható értéke.

TulajdonságaiSzerkesztés

  • Ha  , akkor a mátrixkoordináták számításának módja az i-edik vektorkoordináta szórásnégyzetét adja. Tehát a főátlón a szórásnégyzetek állnak, így nem lehetnek negatívok.
  • Valós kovarianciamátrix szimmetrikus, mivel a kovariancia szimmetrikus.
  • A kovarianciamátrix pozitív szemidefinit. Szimmetriája miatt főtengely-transzformációkkal diagonalizálható, és az így kapott mátrix szintén kovarianciamátrix. Mivel a főátlón csak szórásnégyzetek állnak, azért ez pozitív szemidefinit, ezért az eredeti is az.
  • Megfordítva, minden pozitív szemidefinit   méretű szimmetrikus mátrix kovarianciamátrix.
  • A szimmetria, pozitív szemidefinitség és diagonalizálhatóság miatt a kovarianciamátrixok ellipszoidként ábrázolhatók.
  • Minden   mátrixra és   vektorra teljesül, hogy  .
  • Minden   vektorra teljesül, hogy  .
  • Ha   és   korrelálatlan valószínűségi vektorváltozók, akkor

 .

RegresszióSzerkesztés

Ha a regressziós modell alakja

 ,

és az   hibatag idioszinkratikus, akkor a kovarianciamátrix

 

Hatékonysági kritériumSzerkesztés

Egy pontbecslő hatékonysága illetve hatékonysága mérhető a kovarianciamátrixszal, mivel tartalmazza a különböző komponensek közötti kovarianciát. Általában, egy pontbecslő hatékonyságát a kovarianciamátrixszal mérik: minél kisebb a mátrix, annál jobb a becslés. Legyen   és   torzítatlan   valószínűségi vektorváltozó. Ha     méretű valószínűségi vektorváltozó, akkor     méretű szimmetrikus pozitív definit mátrix. Azt mondjuk, hogy  kisebb, mint  , ha   pozitív szemidefinit.[2]

JegyzetekSzerkesztés

  1. George G. Judge, R. Carter Hill, W. Griffiths, Helmut Lütkepohl, T.C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 1988, S. 43.
  2. George G. Judge, R. Carter Hill, W. Griffiths, Helmut Lütkepohl, T.C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 1988, S. 78.

ForrásokSzerkesztés

FordításSzerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Kovarianzmatrix című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.