Kutassy János

(1545-1601) érsek; királyi helytartó; püspök

Kutassy János (másként: Kutasi, 1545 körül – Nagyszombat, 1601. szeptember 16.) esztergomi érsek.

Kutassy János
Kalocsa, majd Esztergom püspöke
Született 1545 körül
nem ismert
Elhunyt 1601. szeptember 16.
Nagyszombat
Felekezet római katolikus egyház
Püspökségi ideje
1596. június 17. – 1597. január 29.
(Kalocsa)
Püspökségi ideje
1597. január 29. – 1601. szeptember 16.
(Esztergom)
Előző püspök
Következő püspök
Draskovich György
Hetesy Pethe Márton
Kutassy János a Catholic Hierarchy-n

ÉleteSzerkesztés

Nemes családból származott; iskoláit Bécsben elvégezvén, 1572. december 2-án Nagyszombatban lett tanár, 44 forint évi fizetéssel; 1577-ben esztergomi kanonok, majd 1581. február 10-én szenttamási nagyprépost lett. 1587. október 3-án az esztergomi érsekségnek lelkiekben adminisztrátora volt; majd pécsi, 1592. szeptember 23-án győri megyés püspök és országos főkancellár; egyszersmind 1596. június 17-étől a kalocsai érsekséget is bírta. 1597. január 29-én esztergomi érsekké és királyi helytartóvá neveztetett ki. Mivel jövedelmei szerények voltak, állítólag a pannonhalmi főapátság jövedelmeit is kapta. Udvarában nevelkedett Káldi György is, aki Kutassyról mint híres egyházi szónokról emlékezik meg, aki Prágában és egyebütt el nem mulasztotta a prédikálást; ha egyéb hallgatói nem voltak, a maga udvarnépének prédikált. Halála előtt visszaállította az esztergomi szemináriumot.

Nevét Kutassi-, Kutasy-, Kutassy- és Kuthassy-nak is írják.

MunkájaSzerkesztés

  • Oratio habita in Comitiis Ratisbonensibus a Reverendiss. Episcopo Tavricen. Die XXVIII. Junii M. D. CXIII. In Urbe veteri (Róma) ... 1594. Négy számozatlan levél, (Egy példánya a British Muzeumban. A czímlapon Tavricen. sajtóhiba, mert az ajánló levélben helyesen áll: Vescovo di Ghiauerino. Ujra lenyomtatva: Reusner, Nicolaus, Orat. Select. Lipsiae, 1895. I. 224. 1. Németül: Reusner Jeremias, Auserlesene Ermahnungen. Frankfurt, 1597. I. 216. 1. és Auserlesene Ernahnungen. Nürnberg, 1664. 125. 1.)

Kézirata a bécsi udvari könyvtárban: Diversa formularia in actis publicis Hungariae a. 1590 ... sub locumtenente regio Joanne Kutassy.

ForrásokSzerkesztés


Előde:
Telegdi Miklós
Pécsi püspök
1589–1592
Utóda:
Cserődy János
Előde:
Heresinczy Péter
Győri püspök
1592–1597
Utóda:
Pethe Márton
Előde:
Draskovich György
Kalocsai érsek
1596–1597
Utóda:
Pethe Márton
Elődje:
Fejérkövy István
Esztergomi érsek
1597–1601
Utódja:
Forgách Ferenc