Kvacsala János, Ján Kvačala, Johann Kvačala (Petrőc (Petrovác), Bács-Bodrog megye, 1862. február 9.Bécs, 1934. június 9.) bölcseleti és teológiai doktor, dorpáti egyetemi rendes tanár.

Kvacsala János
JR Kvacsala.jpg
Született 1862. február 9.
Petrőc
Elhunyt 1934. június 9. (72 évesen)
Bécs
Nemzetisége magyar
Foglalkozása bölcseleti és teológiai doktor,
egyetemi tanár

ÉleteSzerkesztés

Középiskolai tanulmányait a szarvasi ágostai evangélikus gimnáziumban, a bölcselet és teológiát a pozsonyi evangélikus teológiai akadémián és a lipcsei egyetemen végezte, ahol bölcseleti doktori oklevelet nyert. 1886-tól 1893-ig a pozsonyi ágostai evangélikus líceumon működött, előbb mint helyettes, majd, midőn tanári oklevelet szerzett, mint rendes tanár; a szlovák nyelvet tanította. Az 1891-1893. évi egyetemes zsinaton a pozsonyi ágostai evangélikus líceumot képviselte, 1893 júliusában a bécsi teológiai fakultás teológiai doktorsággal tüntette ki és egyidejűleg a dorpáti (jurjevi) orosz egyetemen az egyháztörténelem tanárául hívta meg, ahol decemberben foglalta el állását. A szünidőben rendesen utazásokat tett Németországban, Angliában, Hollandiában és Svédországban, Comeniusra vonatkozó adatokat keresve; egyúttal külföldi levéltárakban is tett kutatásokat magyar vonatkozású kéziratok végett.

ÍrásaiSzerkesztés

Cikkei a Magyar Könyv-Szemlében (1889-90. Kiegészítések és magyarázatok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára II. kötetéhez); a Budapesti Szemlében (1889. Comenius és a Rákóczyak, 1891. Egy félszázad a magyarországi philosophia történetéből); az Ung. Revueben (1889. Johann Heinrich Alstedt); a Századokban (1899. Drábik Miklós, egy álpróféta a XVII. században, könyvism., 1892. Az angol-magyar érintkezések történetéhez 1620-70., A finn-magyar nyelvösszehasonlítás első nyomai, ugyanez az Ung. Revueben és könyvism., 1898. II. Rákóczy Ferencz porosz összeköttetései); a Prot. Szemlében (1890. A XVII. századbeli chiliasmus történetéhez, Kalinka Joachim első vizsgálati fogsága, 1892. Szemle a legújabb Comenius-irodalom terén); az Egyetemes Philol. Közlönyben (1890. Plato Symposionja és az akadémia); az Irodalomtörténeti Közleményekben (1893. A pozsonyi ev. lyceum kézirattárából: br. Wesselényi Miklós, Kazinczy Gábor és Berzsenyi levelei, Magyar vonatkozású kéziratok a poseni kir. levéltárban); a Történelmi Tárban (1893. II. Rákóczy György fejedelem történetéhez).

MűveiSzerkesztés

 • Bisterfeld János Henrik életrajza. Budapest, 1891. (Különnyomat a Századokból.)
 • Johann Amos Comenius. Sein Leben und seine Schriften. Leipzig u. Wien, 1892. (Ism. Századok 837. 1., Prot. Egyh. és Isk. Lap 46. sz.).
 • Irenische Bestrebungen zur Zeit des dreissigjährigen Krieges. Dorpat, 1894.
 • Kurzer Bericht über meine Forschungsreisen. U. ott, 1895. (Acta et commentationes Imp. universitatis Juriviensis.)
 • Fünfzig Jahre im preussischen Hofprediger-Dienste. U. ott, 1896.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Peter Podolan 2019: List Jána Kvačalu Lidovým novinám z 19. februára 1932. Historia Nova 15.
 • Libor Bernát: Ján Kvačala a Gollova škola vo svetle vzájomnej korešpondencie.
 • Libor Bernát 2016: Korešpondencia Jána Kvačalu s Josefom Krumpholcom.
 • Libor Bernát 2015: Korešpondencia Jána Kvačalu s Jozefom Škultétym. Bratislava.
 • Fukári Valéria: Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó negyven éve (1882-1923). Pozsony, Kalligram, 2003.
 • Új Idők lexikona. Bp., Singer és Wolfner, 1936-1942.
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8