Lázár István (tanár)

(1861–1915) református főgimnáziumi tanár, ciszterci szerzetes, néprajzi író, néprajzkutató

Lázár István (Székesfehérvár, 1861. március 28.Nagyenyed, 1915. április 24.) református főgimnáziumi tanár, ciszterci szerzetes, néprajzi író, néprajzkutató.

Lázár István
Született 1861. március 28.[1]
Székesfehérvár
Elhunyt 1915. április 24. (54 évesen)[1]
Nagyenyed
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
 • tanár
 • néprajzkutató
SablonWikidataSegítség

Élete Szerkesztés

A gimnázium I-VI. osztályát szülővárosában, a VII. és VIII.-at Egerben végezte. 1878-81-ben mint a zirci ciszterci rend teológus növendéke a budapesti egyetemi tanárok privát utasításai szerint készült a középiskolai tanári vizsgálatokra, melyekre: Oratio et orator és A görög tragoedia története című kézirati munkáival nyerte meg a vallás és közoktatási minisztérium engedélyét. Tanári alapvizsgálatát 1882-ben, görög és latin nyelvi szakvizsgálatát 1883-ban letévén, oklevelet nyert. 1886-ban középiskolai tornatanárnak képesíttette magát. 1892-ben részt vett a görög-pótló tanfolyamon és ott előadást tartott Tétisz az Olymposzon c. homéroszi részlet magyarázatával. Alkalmazásban volt 1881-82-ben a pécsi, 1882-85-ben a bajai főgimnáziumban. 1885. október 2-án a református egyházba lépvén, a csurgói református főgimnáziumban helyettes, 1886-ban rendes tanárnak alkalmazták. Ugyanekkor a református teológiából vizsgálatot tett és segédlelkésznek is kineveztetett. Ez évben választotta meg a dunántúli református egyházkerület a pápai főgimnáziumhoz rendes tanárnak, de a választást nem fogadta el. 1889. október 8-án a nagyenyedi református főgimnáziumban választatott a klasszika-filológia rendes tanárának. 1890-91-ben elöljárósági, 1894-től közös tanárszéki jegyző volt.

Cikkei a csurgói református főgimnázium Értesítőjében (1887. A klasszikus olvasmányok tartalmi jelentősége); a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1888. A klasszikus olvasmányok kezelése, 1889. Tanárképzés és tanárválasztás, Középiskolai paedagogiai és didactica, Mivel lehet pótolni a görög nyelv tanítását, 1892. Az új középiskola); az Országos középiskolai tanáregylet Közlönyében (1890. A latin nyelv gyakorlatibb tanítása); az Ethnographiában (1895. Néprajzi adatok. Alsófehérmegyében); a Magyar Nyelvőrben (1890. Az alsófehérmegyei népnyelv); a nagyenyedi ref. Bethlen-főtanoda Értesítőjében (1891. Klasszikus szellem, székfoglaló beszéd); az Alsófehérvármegye monographiájában (1900. I. k. 2. rész. A vármegye magyar népéről); tankönyvbírálatok, társadalmi kérdésekről szóló és szépirodalmi cikkek a nagyenyedi helyi lapban.

Munkái Szerkesztés

 • Studia usus et artis dicendi... 1884.
 • Klasszikus szellem. Székfoglaló beszéd. Bpest, 1892.
 • Alsó Fehér vármegye magyar népe. Nagy-Enyed, 1896. (Ism. Ethnographia, Polg. Isk. Közlöny 1897., Nyelvtudom. Közlemények 1897, Századok 1900. 81.)

Források Szerkesztés

További információk Szerkesztés

 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
 • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
 • Magyar Nagylexikon. Főszerk. Élesztős László (1-5. k.), Berényi Gábor (6. k.), Bárány Lászlóné (8-). Bp., Akadémiai Kiadó, 1993-.
 • Schematismus Congregationis de Zirc. Bp., 1942.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.
 1. a b http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC09006/09285.htm, Lázár István, 2017. október 9.