Lebesgue-integrál

A Lebesgue-integrál az integrálfogalom egy lehetséges általánosítása. A kitalálója, Henri Lebesgue francia matematikus a doktori disszertációjában, 1902-ben a róla elnevezett Lebesgue-mértékkel párhuzamosan mutatta be.

Kékkel a Riemann-féle, pirossal a Lebesgue-integrál kiszámításának modellje

Az integrál megalkotásánál cél volt, hogy a hagyományos Riemann-integrál esetén fellépő problémákat elkerülhessük vagy feloldhassuk segítségével. A XIX. század végén ugyanis a függvény fogalma jelentős változásokon, főleg bővülésen ment keresztül. A hagyományos, folytonos függvények jelentős osztályai esetén a Riemann-integrál különösebb nehézségek nélkül számolható, azonban Dirichlet és társai munkásságának hála rengeteg olyan függvényt sikerült definiálni, amelyeknek ugyan a szemlélet megkövetelte az integrál létezését, azonban Riemann szerint nem integrálhatóak.

Másrészt főleg a fizika irányából jellemző problémaként jelentkezett, hogy az integrálás és a határérték egymással való felcserélhetőségét nem biztosította a Riemann-integrál.

Ezen problémák kiküszöbölésének az egyik módja, hogy az integrált mérhető halmazokkal közelítsük. Ehhez hozzájárult még Lebesgue ötlete: Ne az értelmezési tartományt, hanem az értékkészletet bontsuk fel részekre. Ennek az eljárásnak az előnye, hogy az egyes értékközökhöz intervallumok uniója (vagy valamilyen egyéb halmazok uniója) tartozik, amiknek mérhetősége az integrálás feltétele. Így könnyedén számíthatóak az integráljai egészen „furcsa” függvényeknek is.

Az integrál definíciója szerkesztés

Nemnegatív mérhető függvényekre szerkesztés

Legyen   mértéktér,   μ-mérhető függvény. Definiáljunk a következő halmazrendszert:

 

Ha  , akkor definiálhatjuk az alábbi halmazrendszert:

 

Ekkor az  -nek  -hoz tartozó integrálközelítő összege:

 

Az integrál az összes lehetséges összegek pontos felső korlátja:

 

Mérhető függvényekre szerkesztés

A mérhető függvények integrálásánál a függvényt megpróbáljuk nemnegatív mérhető függvényekből összeállítani, hogy ezzel a problémát egyszerűbben kezelhető esetekre vezessük vissza.

Pozitív és negatív rész szerkesztés

Egy függvény pozitív része:

 ,

a negatív része pedig

 .

Könnyen belátható, hogy ha   mérhető, akkor a pozitív és negatív része is az. A definíció alapján pedig nyilvánvaló, hogy

 .

Mérhető függvény integrálja szerkesztés

Az   függvénynek létezik integrálja, ha a pozitív vagy a negatív rész integrálja véges:

  vagy  .

Az integrált ekkor a

 

módon értelmezzük. Ha ez véges, akkor   integrálható. Vegyük észre, hogy az integrál létezése és az integrálhatóság két különböző fogalom!


Lebesgue-integrál szerkesztés

A mérték szerinti integrál Lebesgue-féle, ha a mérték az egy vagy többdimenziós Lebesgue-mérték.

Az integrál tulajdonságai szerkesztés

Monotonitás szerkesztés

Legyenek   és   nemnegatív mérhető függvények. Ekkor ha   majdnem mindenütt,[1] akkor  .

Bizonyítás szerkesztés

Legyen  . Ekkor  , valamint a majdnem mindenütt miatt  . Ekkor a definícióban szereplő halmazrendszer esetén   is diszjunkt halmazrendszer, és

 .

Ugyanakkor azonban

 

miatt

 .

Ebből a tételből következik egyben, hogy ha   majdnem mindenütt, akkor  .

Homogenitás szerkesztés

Ha az   mérhető függvénynek van integrálja, akkor

 .

Bizonyítás szerkesztés

Az állítást két lépésben bizonyítjuk, először nem negatív mérhető függvényekre (ebben az esetben  ), majd pedig mérhető függvények esetében is.

Az integrálközelítő összeg definíciója alapján  , és  . Ugyanezt felírhatjuk  -re is, és  , ezért  ,[2] azaz

 .

Legyen ezután   és  , ezekre az előbbiek alapján  , amiből átrendezéssel adódik, hogy

 .

A két egyenlőtlenségből logikailag következik a két oldal egyenlősége.

Most legyen   mérhető függvény. Ekkor   is mérhető, és

 

Mivel   és   is nemnegatív mérhető függvény, ezért az előző tétel alapján

 

Linearitás szerkesztés

Legyenek   és   mérhető függvények. Ha   létezik, akkor létezik   és

 .

Bizonyítás szerkesztés

Első lépésként a létezést kell belátnunk. Legyen  .

 1.   esetén   és  , így   és  . Ekkor viszont  , és  .
 1.   esetén   és  , így  , innentől pedig ugyanúgy járhatunk el, mint az 1. pontban.
 1.   esetén   és  , és innentől a bizonyítás megegyezik az első pontbelivel.

Második lépésként az egyenlőség igazolása következik, ez szinte definíció alapján kapható:

 
 
 

A függvény leszűkítése szerkesztés

Ha   mérhető halmaz,  -nek létezik integrálja   felett, és   leszűkítése erre a halmazra mérhető, akkor a leszűkítésnek is létezik integrálja   felett. Ennek a megfordítása azonban általában nem igaz. Ezt az integrált

 

módon jelöljük.[3]

A Lebesgue és a Riemann-integrál kapcsolata szerkesztés

Habár hasonló megközelítést alkalmaznak, nem triviális, hogy egy függvény Lebesgue és Riemann-féle integrálja egyenlő legyen, mégis ez a helyzet. Ugyanakkor azonban a Lebesgue-integrál sokkal jobb tulajdonságokkal bír, ezért a gyakorlati alkalmazások esetén egyre inkább kezdi átvenni a stafétabotot. Általában azt mondhatjuk, hogy a Lebesgue-integrálható függvények köre sokkal bővebb, mint a Riemann-integrálhatóaké:

 

Természetesen vannak Lebesgue szerint integrálható, de Riemann szerint nem integrálható függvények is, ezek közül a legismertebb a Dirichlet-féle függvény. Ezzel szokták általában a Riemann-integrál korlátait, és a Lebesgue-féle fogalom erősségét is szemléltetni, ugyanis utóbbi esetben könnyedén integrálható.

A Riemann-integrál másik problémája a korábban említett határértékképzés volt:

 

Erre a Fatou-lemma ad választ, de csak a mérték szerinti integrálás felhasználásával.

A kapcsolat miatt a Lebesgue-integrál kiszámítása a folytonos függvények esetén a Riemann-integrálra alkalmazott Newton–Leibniz-tétellel is lehetséges. Ez a gyakorlatban jelentős, hiszen a kiszámítás így a már kialakult módszerekkel megoldható, ugyanakkor az új jó tulajdonságokat is megtartja.

Példák szerkesztés

Az alábbiakban néhány függvény integrálhatóságát, illetve integráljának értékét mutatjuk be példákon keresztül.

Exponenciális függvény szerkesztés

Az exponenciális függvénynek van integrálja   felett, de nem integrálható. Ez könnyen belátható, mivel az értékkészlet a   alulról nyílt intervallum, amihez bármilyen   monoton növő sorozat esetén az   halmaz Lebesgue-mértéke végtelen, hiszen  .

Ugyanakkor azonban véges valós intervallumok esetén az exponenciális függvény integrálható.

Dirichlet-függvény szerkesztés

A Dirichlet-függvény a racionális számok karakterisztikus függvénye. Ennek van integrálja   intervallum felett, mi több, integrálható is, és az integrálja nulla.

 

Az integrál kiszámítása rendkívül egyszerű, mivel bármilyen osztássorozat esetén csak két értéket kell figyelembe venni, így

 

és itt vegyük figyelembe a mérték tulajdonságait,[4] így kapjuk, hogy

 

Jegyzetek szerkesztés

 1. Azaz ha legfeljebb egy nullmértékű halmazon nem igaz.
 2. Ez a szuprémum egyik tulajdonsága
 3. Ennek mintájára sokszor a teljes térre is hivatkoznak az integrálás jelölésekor:  .
 4. Jelesül, hogy a racionális számok halmazának mértéke 0

Források szerkesztés

 • Kristóf János: Az analízis elemei II. (ELTE 1995, egyetemi jegyzet)
 • Dr. Tómács Tibor: Mértékelmélet (Eger 2011, kézirat)
 • I. N. Bronstejn, K. A. Szemengyajev, G. Musiol, H. Mühlig: Matematika kézikönyv (Typotex 2000, Budapest) ISBN 963-9132-59-4
 • Matematika, Főszerkesztő: Gerőcs László, Vancsó Ödön (Akadémiai kiadó 2010, Budapest) ISBN 978-963-05-8488-3