Lipsicz Mihály

(1703-1766) bölcseleti és teológiai doktor, jezsuita áldozópap és tanár

Lipsicz Mihály (Lipsics, Lipsitz) (Magyaróvár, 1703. szeptember 19.Győr, 1766. augusztus 23.) bölcseleti és teológiai doktor, jezsuita áldozópap és tanár.

Élete Szerkesztés

1720. október 14-én lépett a rendbe; középiskolai tanulmányait bevégezvén, 1730-ban Győrött az alsó osztályban tanított. 1731-34-ben teológiát tanult Grazban; 1737-ben Kolozsvárt matematikát, 1738-41-ben Kassán bölcseletet, 1742-ben Egerben, 1743-44-ben Nagyszombatban, 1746-ben Budán, 1747-ben Egerben, 1748-ban Nagyszombatban, 1750-ben Zágrábban, 1754-ben Sopronban teológiát és 1758-1760-ban Győrött dogmatikát tanított. 1761-ben Sopronba ment lelkésznek; onnét Győrbe a felsőbb osztálybeliek felügyelőjének és a konviktus igazgatójának nevezték ki.

Ő írta az első magyarországi algebrakönyvet, amely első és másodfokú egyenleteket, számtani és mértani haladványokat taglal.

Munkái Szerkesztés

Források Szerkesztés

További információk Szerkesztés

  • Győri Életrajzi Lexikon. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, Győr Városi Könyvtár, 1999
  • Győri életrajzi lexikon. 2., átdolg. kiadás. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, 2003
  • Kostya Sándor: Neves magyar jezsuiták a tudomány szolgálatában – Neves magyar jezsuiták a XVI.-XVIII. században. Írók, költők, nyelvészek. – Kimagasló egyéniségek. A megújhodási munka továbbfejlesztői. – A megújuló magyar katolicizmus világi apostolai. Toronto, Szent Erzsébet Egyházközség, 1994
  • Mészáros András: A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona. [Pozsony], Kalligram, 2003
  • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Budapest, Szent István Társulat, 1993–
  • Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Ferenc, Nagy Dénes. Budapest, MVSZ-MTA-BME-MTESZ-Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1986
  • Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest, Better-MTESZ-OMIKK, 1997
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Budapest, Magyar Könyvklub