Lipsicz Mihály

(1703-1766) bölcseleti és teológiai doktor, jezsuita áldozópap és tanár

Lipsicz Mihály (Lipsics, Lipsitz) (Magyaróvár, 1703. szeptember 19.Győr, 1766. augusztus 23.) bölcseleti és teológiai doktor, jezsuita áldozópap és tanár.

1720. október 14-én lépett a rendbe; középiskolai tanulmányait bevégezvén, 1730-ban Győrött az alsó osztályban tanított. 1731-34-ben teológiát tanult Grazban; 1737-ben Kolozsvárt matematikát, 1738-41-ben Kassán bölcseletet, 1742-ben Egerben, 1743-44-ben Nagyszombatban, 1746-ben Budán, 1747-ben Egerben, 1748-ban Nagyszombatban, 1750-ben Zágrábban, 1754-ben Sopronban teológiát és 1758-1760-ban Győrött dogmatikát tanított. 1761-ben Sopronba ment lelkésznek; onnét Győrbe a felsőbb osztálybeliek felügyelőjének és a konviktus igazgatójának nevezték ki.

Ő írta az első magyarországi algebrakönyvet, amely első és másodfokú egyenleteket, számtani és mértani haladványokat taglal.

További információk

szerkesztés
  • Győri Életrajzi Lexikon. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, Győr Városi Könyvtár, 1999
  • Győri életrajzi lexikon. 2., átdolg. kiadás. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, 2003
  • Kostya Sándor: Neves magyar jezsuiták a tudomány szolgálatában – Neves magyar jezsuiták a XVI.-XVIII. században. Írók, költők, nyelvészek. – Kimagasló egyéniségek. A megújhodási munka továbbfejlesztői. – A megújuló magyar katolicizmus világi apostolai. Toronto, Szent Erzsébet Egyházközség, 1994
  • Mészáros András: A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona. [Pozsony], Kalligram, 2003
  • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Budapest, Szent István Társulat, 1993–
  • Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Ferenc, Nagy Dénes. Budapest, MVSZ-MTA-BME-MTESZ-Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1986
  • Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest, Better-MTESZ-OMIKK, 1997
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Budapest, Magyar Könyvklub