Médán vagy Mádán (héberül: מְדָ֥ן, jelentése: küzdelem vagy konfliktus) a Héber Biblia szerint Ábrahám ószövetségi pátriárka és Ketúrá hat közös fiának egyike. Médánnak öt fivére volt: Zimrán, Joksán, Midián, Isbák és Suakh.[1] Mellettük pedig két féltestvére volt: Ismáel és Izsák.

Médán
SzületettHagyományosan Kr. e. 1700-2000 körül
SzüleiÁbrahám és Ketúrá
ElhunytHagyományosan Kr. e. 1700 körül

A Biblia nem sokat árul el Ábrahám és Ketúrá gyermekeinek történetéről. Az Ótestamentum alapján mindössze annyit tudunk Médánról, hogy feltehetőleg Beershebában született. Ez volt az a város, ahová Ábrahám betért miután az Úr parancsára megpróbálta feláldozni fiát, Izsákot. Az ősatya itt találkozott Ketúrával és Izsák itt talált rá feleségére, Rebekára. Miután Ketúrának Beershebában volt a szálláshelye, feltehetőleg Ábrahám mind a hat gyermeke is itt született.
A Biblia megemlíti, hogy Ábrahám Ketúrától származó gyermekeit egy idő után gazdagon megajándékozza és elküldi őket az ígéret földjéről, Kánaánból.[2] Ennek feltehetőleg az az oka, hogy Ábrahám Izsák számára biztosítani akarta az Úrral megkötött szövetség beteljesülését.

Josephus Flavius ad hírt Ábrahám és Ketúrá gyermekeinek későbbi szálláshelyeiről. A római történetíró szerint Ábrahám napkeletre küldte fiait, és személyesen jelölte ki nekik új szálláshelyüket. Ez a mai Arab-félsziget területét jelentette egészen Arabia Felix, azaz a mai Jemen, a korábbi Sába királyságának a vidékét a Vörös-tenger mentén.[3] Josephus említést tesz arról is, hogy Ketúrá gyermekei birtokba vették a troglodütiszek területeit is, amely arra utal, hogy a hat megkopott emlékű testvér a hasadékvölgy barlanglakóit is uralma alá hajtotta. Médánról ezek mellett szinte semmi egyebet nem tudunk. A források nem őrizték meg, hogy merre indult el szálláshelyet keresni, és gyermekeiről sem maradt fenn semmilyen információ. Mindazonáltal az Irakban és Iránban élő Mádán törzsek, avagy a mocsári arabok biztosan semmilyen kapcsolatban nem állnak Ábrahám gyermekével.

Jegyzetek szerkesztés