A mócsi meteorit 1883. február 3-án hullott le Mócs községben és környékén az erdélyi Mezőségben. Mintegy 3000 darabra becsülik az összegyűjtött töredékek számát. A darabokból sokat juttattak el a világ nagy múzeumaiba és így ez a meteorit is fontos szerepet játszott a kondritok kutatásában.

A mócsi meteorithullásSzerkesztés

A mócsi meteorithullás az egyik legnagyobb darabszámú töredéket adó meteorithullás a meteoritika történetében. A Mezőség területén 8 falu térségét érintette és ezek mind föl vannak sorolva a Londoni Meteoritkatalógusban: Mezőgyéres, Vajdakamarás, Gyulatelke, Visa, Báré, Mezőkeszü, Magyarpalatka, Marokháza, még Mócs község mellett.

A mócsi hullás szórási ellipszise mintegy 15 kilométer hosszan és 3 kilométer szélességben terül el. A meteorit északnyugati irányból közelített. Az apróbb darabok a szórási ellipszis északnyugati szélén, a nagyobbak annak délkeleti szélén hullottak le. A begyűjtött össztömeg mintegy 300 kilogrammnyi volt.

A mócsi meteorit jelentőségeSzerkesztés

A mócsi meteorit a hullások 85%-át kitevő kondritok közé tartozik. A szülő égitestnek, amelynek a „Mócs” töredéke, a magasabb hőmérsékletre fölmelegedett zónájából származik 6-os petrológiai osztályú fokozattal. (A Mezőmadarasi meteorit L3, a Knyahinyai meteorit L5 fokozatú.)

Az 1960-as években, amikor az amerikai űrkutatás készült a holdkőzetek fogadására, összegezték az addig gyűjtött ismereteket a kondritos meteoritokről. Ebben a munkában a „Mócsot” is fölhasználták.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

IrodalomSzerkesztés

  • Bérczi Sz. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerről (1): Planetáris és anyagtérképek holdkőzetekről, meteoritokról. UNICONSTANT. Püspökladány (ISBN 963-00-6314-X Ö, ISBN 963 00 6315 8)
  • Bérczi Szaniszló, Gucsik Arnold, Hargitai Henrik, Józsa Sándor, Kereszturi Ákos, Nagy Szabolcs, Szakmány György (szerk. Bérczi Szaniszló) (2008): Kis atlasz a Naprendszerről (11): Kőzetszövetek a Naprendszerben. ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest (ISBN 978-963-284-034-5)

További információkSzerkesztés