MH Lahner György 2. Ellátóezred

magyar katonai logisztikai ezred

A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának közvetlen alárendeltségében működik az állománytáblában rögzített szervezettel.

A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred jogi személy, ezred jogállású katonai szervezet; az MH Összhaderőnemi Parancsnokság közvetlen alárendeltségében működik.

CsapattörténetSzerkesztés

Az ezred története 1961-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a 64. gépkocsi szállítózászlóalj Kiskunfélegyházán, és a 68. szállítózászlóalj Kaposváron. Ezt követően a zászlóaljak szervezeti átalakulásokon mentek keresztül, többek között 1970-ben ellátó zászlóaljjakká szerveződtek át, majd 1987-ben a kiskunfélegyházi csapat ezreddé.

1987-ben a kaposvári 68. ellátó zászlóalj a 64. ellátó ezred (Kiskunfélegyháza) alárendeltségébe került 64/2 hadrendi számmal, mint szállítózászlóalj. Később a Kiskunfélegyházán állomásozó katonai szervezet ismét zászlóaljjá szerveződött és 1990-ben Kaposvárra diszlokált. Maga a 64. logisztikai ezred 1995-ben jött létre a 64. ellátó zászlóalj, a 82. javító zászlóalj, a 45. Noszlopy Gáspár Vezetésbiztosító Zászlóalj és a 9. Jedlik Ányos rakétatechnikai század bázisán. Az alakulat 1990-ben vette fel a kiskunfélegyházi születésű Boconádi Szabó József tábornok, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősének, a Ludovika Akadémia egyik parancsnokának a nevét.[1]

Parancsnok: Gavlik Péter ezredes

Az alakulat feladata, és rendeltetéseSzerkesztés

  • Az összhaderőnemi haderő hadműveleti tevékenységének haderőnemi szintű logisztikai támogatása.
  • A személyi állomány, az alegységek általános katonai és szakkiképzésének, harcászati felkészítésének, összekovácsolásának végrehajtása.
  • Összhaderőnemi haderő érdekű szállítási feladatok végrehajtása, központi szállításokban való részvétel, katonai szállítások és mozgatások koordinálása és biztosítása.
  • Az MH ÖHP részjogkörű költségvetési egységeiként külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott ideiglenes katonai szervezetek gazdálkodási feladatainak az elöljáró szervek által meghatározott keretek között történő végrehajtása, ezen szervezetek felszerelése, eszköz- és anyag utánpótlásának biztosítása.
  • A kijelölt mozgáskoordináló erőkkel a Magyar Köztársaság területén mozgásbiztosítási és mozgáskoordinálási feladatok ellátásában való részvétel, szövetséges műveleti tevékenységek hadszíntéri biztosításában való részvétel.
  • A békefenntartó és a béketeremtő műveletekben részt vevő katonai szervezetek ellátása, valamint a NATO alapokmány 5. cikkely alapján a szövetséges erők műveleteiben részt vevő alegységek ellátása.
  • Az összhaderőnemi katonai szervezetek harckiképzési feladatainak logisztikai támogatásában való részvétel.
  • Az MH ÖHP szakmai irányítása és felügyelete mellett szervezetébe integrálva az 1. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központot működtetése (Badacsonylábdi).
  • A kultúra és művelődés, az MH nemzeti jellegének erősítése érdekében előírt feladatokat végrehajtása, a hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység végzése.

Főbb technikai eszközökSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés