Magyar–Lengyel Könyvtár

A Magyar–Lengyel Könyvtár (Bibliotheca Hungaro–Polonica) tudományos és kulturális ismeretterjesztő könyvsorozat volt a második világháború előtti években a lengyel-magyar kapcsolatok építése céljával. A sorozat egyes darabjai történelmi személyekről (Józef Piłsudski, Báthory István), uralkodóházakról (Anjouk, Jagellók), költőkről (Mickiewicz, Paderewski, Sienkiewicz), továbbá Lengyelország kultúrájáról szóltak.

Története

szerkesztés

A könyvsorozat első kötete 1929-ben jelent meg. A sorozat gondozását 1935-től a Magyar Mickiewicz Társaság végezte, ami csaknem 1944-ig, a Társaság működésének felfüggesztéséig tartott. Ekkor a szerzők és a kiadó munkatársai közül többeket letartóztattak, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Palóczi Edgár és Kertész János mártíromságot szenvedett.

A sorozat első kötetét Palóczi, a Magyar Mickiewicz Társaság főtitkára jegyezte. Művét az 1848-1849-es szabadságharc mártírjáról, a huszonnégy évesen kivégzett Mieczysław Woroniecki hercegről írta. Több kötetet jegyzet a Társaság másik vezetője, Kertész János bibliográfus, valamint a Társaság egy korábbi vezetőjének, Nyáry Albertnek a fia, Nyáry Pál.

1945 végén számos lengyel témájú könyvet is betiltott a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről szóló 530/1945. M.E. számú rendelet, de a Magyar-Lengyel Könyvtárban megjelent mű nem volt 1945-ben Magyarországon betiltott könyvek között. Nyáry Pálnak és Olay Ferencnek azonban voltak betiltott más művei a jogszabályhoz csatolt listában.

2018-ban az MTA BTK Történettudományi Intézet és a magyarországi Bem József Kulturális Egyesület újraindította a sorozatot. Az első kötet címe: Magyarok és lengyelek a 19. században – Egy 1944-ben betiltott könyv. A csaknem 75 éves kézirat akkori szerkesztői Bevilaqua-Borsodi Béla és Tábori Kornél voltak. [1]

Magyar-Lengyel Könyvtár

szerkesztés

A Magyar-Lengyel Könyvtár megjelent kötetei:

Előkészületben volt:

 • Nemes Erdeős László: A lengyel légiók Magyarországon 1848/49-ben.
 • Veress Endre: A mecénás Báthory István király.
 • Palóczi Edgár: Mickiewicz Ádám élete és munkái.
 • Galánthay Glock Tivadar: Szent Kinga.

Tervbe volt véve:

 • Jaroszewska Bolesława: Jagiellonka na tronie węgierskim.
 • Palóczi Lipót: Zur Ethnographie Polens. Lengyelország néprajzához (1871).
 • Lengyel vonatkozású emlékművek Magyarországon.
 • Lengyel hőseink az 1848/49-i szabadságharcban.
 • A lengyel barátság a magyar költészetben.
 • Lengyel nemes családok Magyarországon.
 • Magyarok Danckában.
 1. Az MTA BTK TTI weblapja tti.btk.mta.hu