Magyar életrajzi lexikon (Gulyás)

Gulyás Pál életrajzi lexikona

A Gulyás Pál-féle Magyar életrajzi lexikon, alcímén Szinnyei József Magyar írók élete és munkái kiegészítő sorozata, egy csonkán maradt maradt magyar lexikon a két világháború közötti időből.

Magyar életrajzi lexikon
Szinnyei József Magyar írók élete és munkái kiegészítő sorozata

Szerző Gulyás Pál
Megírásának időpontja 1910-es évek1920-as évek
Első kiadásának időpontja 19251929
Nyelv magyar
Témakör tágabb értelemben vett magyar írók életének és műveinek lexikona betűrendben
Műfaj lexikon
Részei 1 kötet (7 füzetben)
Kiadás
Magyar kiadás Lantos Rt., Budapest

TörténeteSzerkesztés

A bibliográfus Gulyás Pál már az 1910-es évektől foglalkozott a Szinnyei József-féle Magyar írók élete és munkái című életrajzi lexikon bővítési gondolatával, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia is támogatott. Az első világháború és az azt követően ínséges idők miatt az Akadémia később nem tudta vállalni a sorozat kiadásával kapcsolatos teendőket. Végül az 1920-as években az abban az időben a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozíciójában lévő Hóman Bálint rábeszélte Gulyást, hogy fogadja el a Lantos Rt. ajánlatát, amely vállalta a mű kiadását. Gulyás ebbe bele is ment, és így végül megindulhatott az egyes tervezett köteteket háromhavonként négyíves füzetekre bontó kiadás. A kiadási munkálatok azonban elhúzódtak, és így 1925 és 1929 között csak az I. kötet (Aáchs–Bacher) jelenhetett meg 6 füzetben. 1929-ben a gazdasági válság miatt újabb problémák jelentkeztek a kiadással, és a 7. füzetből alig másfél ívre való szöveget szedtek ki. Ezt követően kéziratot a kéziratot a Kunosy-nyomda félretette. A kézirat később elkallódott, és a Baintner Jánostól Baliko Lajosig terjedő rész elveszett.

Az 1930-as évek második felében Gulyásnak ismét lehetőségei nyíltak nagy műve kiadására, ebből született meg a Magyar írók élete és munkái új sorozata, amely tehát nem teljesen azonos a Magyar életrajzi lexikonnal. Kiemelendő, hogy az elveszett Baintner Jánostól Baliko Lajosig terjedő részt Gulyásnak saját bevallása szerint „csak igen tökéletlenül” sikerült pótolnia.

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés