Magyarhoni Földtani Társulat

magyar földrajztudományi társaság (1848–)

Az 1848-ban megalakult Magyarhoni Földtani Társulat (rövidítve: MFT) Magyarország egyik legrégebben alapított, ma is működő tudományos egyesülete. A Földtani Közlöny kiadója.

Magyarhoni Földtani Társulat
Alapítva1848
SzékhelyBudapest (1015, Csalogány utca 12.)
A Magyarhoni Földtani Társulat weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Magyarhoni Földtani Társulat témájú médiaállományokat.

Története

szerkesztés

A Magyarhoni Földtani Társulat 1848-ban Videfalván alakult meg.

Első éveinek történetét Kováts Gyula titoknok adta közre 1852-ben az "Első jelentés a Magyarhoni Földtani Társulatról" című füzetben. Fennállásának 100. éves évfordulójára Vendl Aladár írt összefoglalót. 1998-ban a Társulat megalakulásának 150. évfordulójára jelent meg A Magyarhoni Földtani Társulat harmadik félévszázada című kiadvány, amely az 1948-1998 közötti eseményeket dolgozza fel. (Dudich Endre, Székyné Fux Vilma, Dobos Irma műve).

Ugyancsak 1998-ban ebben az évben Dudich Endre angol nyelven közreadta a Társulat 1848-tól 1998-ig terjedő időszakának történetét, az Acta Geologica Hungarica folyóirat 40/2. számában, és a Földtani Közlöny 128/1. füzetében megjelent A MFT történetének mérföldkövei cikke cikke.

Alapvető feladata

szerkesztés

a földtan és rokontudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása, a gyakorlati és tudományos eredmények bemutatása, terjesztése, publikálása, a szakemberek tudományos és gyakorlati továbbképzésének segítése, a földtani kutatásokhoz és a bányászathoz kapcsolódó kulturális örökség ápolása, megőrzésének elősegítése, a földtani tudományt művelők szakmai és közösségi érdekképviselete, a tagok kezdeményezésének, javaslatainak megvitatása, esetenként továbbítása a rendelkezésre álló csatornákon a döntéshozó szervekhez.

Tevékenysége

szerkesztés

Tudományos tevékenység, kutatás

szerkesztés
 • Szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat, vándorgyűléseket rendez, kongresszusokat tart, területi szervezeteket, szakosztályokat és munkabizottságokat hoz létre, és működésüket elősegíti.
 • Szervezi a tagság tájékoztatását a szakma legújabb eredményeiről, elősegíti mind a belföldi, mind a külföldi tapasztalatok megismerését és felhasználását.
 • Javaslatokat tesz illetékes szerveknek a szakmával kapcsolatos időszerű és fontos feladatok megoldására, valamint társadalmi véleményt nyilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben.
 • Tanulmányokat, szakvéleményeket készít, megszervezi a szakmai - ágazati problémák széleskörű megvitatását.
 • Megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol.

Nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

szerkesztés
 • Részt vesz szakemberek képzésében és továbbképzésében, foglalkozik a szakterületét érintő oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési kérdésekkel, előmozdítja ezek fejlesztését.
 • Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedésére, nyugdíjasok szakmai tapasztalatainak felhasználására.
 • Természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális, a kulturális örökség megóvására irányuló, valamint műemlékvédelmi tevékenységet folytat
 • Folyóiratokat és egyéb kiadványokat jelentet meg és terjeszt
 • Javaslataival és véleményével segíti a működési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közreműködik a szakmai propaganda és ismeretterjesztő munkában, és maga is végez kiadói tevékenységet.
 • A földtani természeti értékek (pl. földtani alapszelvények, vízbázis) védelme, valamint természetes és épített környezet védelme érdekében szakvéleményt készít, tudományos tanácskozásokat szervez, illetve más alkalmas formában cselekszik.

Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

szerkesztés

Megismerteti és támogatja a külföldön élő magyar földtudományi szakemberek munkásságát, a HUNGEO Tudományos és Oktatásügyi Program közreműködésével.