Földtani Közlöny

A Földtani Közlöny egy magyar földtani témájú szaklap, amelyet 1872-től jelentet meg havonta a Magyarhoni Földtani Társulat. Célja a tájékoztatás a szakma új kutatási eredményeiről, a társulat és a hazai szakma tevékenységéről.

Földtani Közlöny
A Földtani Közlöny címlapja az 1950-es évekből
A Földtani Közlöny címlapja az 1950-es évekből
Adatok
Típusszakmai havilap

OrszágMagyarország
Alapítva1870
KiadóMagyarhoni Földtani Társulat
FőszerkesztőSztanó Orsolya
Nyelvtöbb nyelv
SzékhelyBudapest

OCLC1569510
ISSN
A Földtani Közlöny weboldala

Alapítása szerkesztés

Az 1848-ban alapított Magyarhoni Földtani Társulat 1870. november 9-i közgyűlése határozta el a Földtani Közlöny megjelentetését havi folyóirataként 1871-től, az addigi Munkálatok (Évkönyv) helyett. Az alapítás egyik fő oka az volt, hogy 1869-ben megalakult a Magyar Királyi Földtani Intézet, amely új kiadvánnyal gyarapította a földtudományi nyomtatványok sorát. Az együttműködés alapján az évkönyv típusú kiadványokat az intézet, a rendszeresen megjelenő, folyóirat típusúakat a társulat jelenteti meg.

Az alapítás szakmai célja mellett fontos szempont volt a tagság gyors, rendszeres tájékoztatása a szakma és a társulat életéről, tevékenységéről. Az 1870-es közgyűlési határozatnak megfelelően az 1871-es első évfolyam 1872-ben megjelent. 1874 óta magyar és német nyelven adták ki.

A társulat tagjai tagsági díjak fejében kapják. A századfordulón Staub Móric és Zimányi Károly, a társulat titkárai szerkesztették, az akkori előfizetési ára 5 forint volt.

Szakmai feladatai, célkitűzései szerkesztés

A Földtani Közlöny alapításakor az alábbi célokat határozták meg: működési tájékoztatás (a társulat és a teljes hazai szakmai közélet tevékenységéről), a tudomány terén történt haladás bemutatása, a hazai és a külföldi új kutatási eredmények ismertetése, a szakgyűléseken elhangzott előadások megjelentetése, tájékoztatás az intézmények működéséről.

A folyóiratban megjelent publikációk az utóbbi évtizedekben kiegészültek a magyar földtani irodalom évenkénti bibliográfiájával, melyek kizárólag a közlönyben jelennek meg.

Az alapvető célok máig sem változtak, csak kiegészültek. Fontos szempont lett a kétnyelvűség (magyar, angol), hosszabb terjedelmű, nemcsak szaküléseken elhangzott eredmények kiadása, külföldi szerzők publikálási lehetősége, nemzetközi jelleg kialakítása, megjelenési gyorsaság fokozása.

Mai kiadása szerkesztés

A Földtani Közlöny szerkesztését a szerkesztőbizottság irányítja, vezetője a közlöny főszerkesztője, míg a felelős kiadó a Magyarhoni Földtani Társulat, felelős szerkesztője pedig a mindenkori társulati elnök.

Valamennyi publikálásra szánt kéziratot a bizottság által felkért két lektor véleményezi. 1992 óta a cikkek szokásosnál bővebb kivonata, esetenként teljes terjedelme angol nyelvű, mely a külföldi elismertséget, olvasottságot, cserekapcsolatok fejlesztését segíti elő.

A Földtani Közlöny azonosítója: HU ISSN 0015-542X, mérete B5, 2008-tól pedig A4. Évente 4 szám jelenik meg, összesen mintegy 600 oldalon 1300 példányban.

Ritkán, de jelentek meg különszámok is, amely egy-egy nagyobb rendezvény, vándorgyűlés anyagát tartalmazták. Eddig négy regiszterkötet is megjelent.

Főszerkesztői szerkesztés

Források szerkesztés

  • A Pallas nagy lexikona
  • Magyarhoni Földtani Társulat
  • Magyar Állami Földtani Intézet

Lásd még szerkesztés