Főmenü megnyitása

Magyary Ágnes

(1975) magyar író, tanár

ÉletpályájaSzerkesztés

Értelmiségi és irodalombarát közegben nőtt föl, édesapja Magyari Péter erdőmérnök, édesanyja Bálint Rozália közgazdász.

Gaal György kolozsvári helytörténész unokahúga; anyai nagybátyja Bálint Mózes székelyudvarhelyi szerkesztő, fotós; Magyari Bertalan kolozsvári orvos unokája; utóbbi nevelőapja Kara Győző (1860–1942) aradi történész, műfordító.

Gyermekkorát Kolozsvárt töltötte, az ottani Brassai Sámuel Elméleti Líceumban Egyed Emese volt a magyartanára, aki elsőként biztatta írásra az ötödik osztályos szerzőt. Tízéves korában ritka izombetegséggel diagnosztizálták, idővel mozgáskorlátozottá vált.

1989 óta Budapesten él. Itt érettségizett 1995-ben a Jedlik Ányos Gimnáziumban. Felsőfokú tanulmányait az ELTE BTK Magyar Nyelv és Irodalom, illetve Spanyol Nyelv és Irodalom szakán végezte. 2000/2001-es szemeszterét Erasmus-ösztöndíjjal az Université Catholique de Louvain Romanisztika szakán töltötte.

2003 óta szabadúszó író, nyelvtanár.

2003 és 2008 között a Magyary-féle amatőr színtársulat vezetője, háziszerzője, dramaturgja és rendezője. Az alkotóközösség 2003-ban jött létre a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetben. Egyik jellemzőjük, hogy csak és kizárólag saját darabokat adtak elő, amatőr résztvevőkkel (tagja volt többek közt Tabáni István énekes, dalszerző is).

2007-08-ban a CEU Medián forgatókönyvírást tanult. 2009-10-ben Kárpáti Péter drámaírói műhelyében vett részt, ahol megszületett a Tél Barbadoson (Rémdráma) című darab.[1] Simon Balázs rendezésében az Utca-Szak Társulat színészei a budapesti Sirály étterem színpadán mutatták be 2011-ben.

2014 óta a Halszájoptika (Képirodalmi Hálózat) állandó szerzője, amely írói műhely szoros együttműködésben áll a Mersz Klubbal.

MűveiSzerkesztés

1995 óta publikál.

"Magyary Ágnest módfelett érdeklik az irodalmi kuriózumok, az intertextuális játékok, az újraértelmezések, paratextusok. A posztmodern. És persze történetei is vannak, de szinte csak mellékesen."[2] (Zsidó Ferenc, 2015)

"Bi­zarr, korlátta­la­nul áradó fantáziája, ötlet­ar­zenálja be­hoz­za a görög mi­tológiát, kortársunkká avanzsálja Homéroszt, Dantét, Cer­van­test, vak­merően lépdel Proust időt hágó lábnyo­ma­i­ban, be­lebújik Jor­ge Luis Bor­ges bőrébe (idéz a nagy ar­gen­tin híres képzelt lények kis­le­xi­konából), címadó írásában fel­sej­lik Bul­ga­kov, apok­rif történe­te­i­ben Jókai fölé ha­jol kacéran, mímeli, imitálja, pa­ro­dizálja a mo­dern kri­mit…"[3] (Hegedűs Imre János, 2015)

"Magyary Ágnes regénye könnyed iróniával, olykor groteszk, helyenként szürreálisba hajló humorral kalauzolja végig olvasóját a maga legkevésbé sem tréfás közegén: egy huszadik századi kolozsvári magyar család négygenerációs történetén.

A historikus külsőségek formáihoz a tartalmat azonban a regényalakok sorsa, egyéni és közösségi drámái, összeomlásokat átvészelő életigenlésük szolgáltatja, ahogyan törekszenek, egyensúlyoznak és – ha bele nem halnak – túlélnek tragikus háborúk, vigaszt nem nyújtó békék, zűrzavaros impérium- és rendszerváltások között, melyek menetét olykor még annyira sem tudják követni, mint az abszurd módon megelevenedő figurák, a más időkhöz, erkölcsökhöz és normákhoz szokott királyné-szobor, tábornokfestmény, a repülőre szálló romantikus költőfejedelem, vagy a telek végén csorgó folyóból kifogott álombeli kövér víziló – hogy a családot a századelő óta szolgáló ház városrendezési célú lebontásával, az emlékeket, érzelmeket magukban hordozó limlomok kényszerű leselejtezésével és a kiköltözéssel 1984-re végül mégiscsak utolérje a történelmi végzet főszereplőinket."[4] (Luzsicza István, 2018)

KöteteiSzerkesztés

  • Periton; Antológia, Lakitelek, 2004
  • Az ördög operába készül és más történetek; Lector, Marosvásárhely, 2013
  • Rövidzárlat az alvilágban. Kisregény; Magyar Napló, Bp., 2016
  • Víziló a Szamosban; Magyar Napló, Bp., 2018

Válogatott internetes publikációkSzerkesztés

FordításaiSzerkesztés

  • García M. Colombás: A Szentírás olvasása. A lectio divina; ford. Magyary Ágnes; Bencés, Pannonhalma, 2006 (Bencés lelkiségi sorozat)

Interjúk, kritikákSzerkesztés

DíjakSzerkesztés

ÖsztöndíjakSzerkesztés

  • MASZRE[14] alkotói ösztöndíj (2009)
  • NKA[15] alkotói ösztöndíj (2011)
  • NKA alkotói ösztöndíj (2013)
  • NKA alkotói ösztöndíj (2017)
  • NKA alkotói ösztöndíj (2019)

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés