Mathematikai és Physikai Lapok

Mathematikai és Physikai Lapok (1891-től 1943-ig jelent meg Budapesten: a Mathematikai és Physikai Társulat lapja. 1929-től a cím Matematikai és Fizikai Lapok formára változott.

Mathematikai és Physikai Lapok
A lap első évfolyamának címoldala
A lap első évfolyamának címoldala

TörténeteSzerkesztés

1891-ben Eötvös Loránd alapította. Folytatásai az Eötvös Loránd Fizikai Társulat lapja, a Fizikai Szemle és a Bolyai János Matematikai Társulat kiadásában megjelenő Matematikai Lapok. Szerkesztői: Bartoniek Géza, Rados Gusztáv, Kövesligethy Radó, Fejér Lipót, Zemplén Győző, Mikola Sándor, Pogány Béla, Kőnig Dénes, Ortvay Rudolf.

„Alig tíz év után a lap már Fejér Lipót világhírűvé vált diszszertációját közölhette a Fourier-sor szummabilitásáról, mely a matematikai külvilág számára - egy rövid Comptes Rendus cikktől eltekintve - csak két évvel később vált hozzáférhetővé a Mathematische Annalen ha­sábjain. Riesz Marcell nevezetes disszertációja a szummálható trigonometrikus sorokról 1910-ben jelent meg a Matematikai és Fizikai Lapokban, több mint egy évvel előzve meg a Mathematische Annalen-beli részletes német nyelvű közlést. E lapban jelentek meg Kármán Tivadar, Hevesy György és Selényi Pál első fizikai munkái is, nem is szólva Pólya György első munkáiról a fizikális kémiában és Neumann János első egyedül írott dolgozatáról az egyenletes eloszlás elméletéről, amelyek jórészt nem is jelentek meg más nyelven és így nem váltak közismertté. De bőven so­rolhatunk fel olyan, a Matematikai és Fizikai Lapokban megjelent, közis­mertté vált dolgozatokat, melyek másutt, idegen nyelven egyáltalán nem jelentek meg. Elég e vonatkozásban Egerváry Jenő 1931-ben megjelent dolgozatát megemlítenem gráfok kombinatorikus tulajdonságairól, mely­nek jelentőségét az operációkutatásban csak húsz évvel később ismerték fel és mely által adott algoritmust „magyar módszer” címen tartja számon a tudomány és alkalmazás.”

Turán Pál, Előszó a Matematikai és Fizikai Lapok indexéhez, 1968

Jeles szerzőibőlSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés