Főmenü megnyitása

Mathias Hebler

erdélyi ág. ev. szuperintendens

Mathias Hebler (? – Nagyszeben, 1571. szeptember 18.) erdélyi ág. ev. szuperintendens.

Mathias Hebler
Az erdélyi szászok evangélikus püspöke
Elhunyt 1571. szeptember 18.
Nagyszeben
Püspökségi ideje
1556 – 1571
Előző püspök
Következő püspök
Paul Wiener
Lucas Unglerus

ÉleteSzerkesztés

1546-tól a wittenbergi egyetemen tanult, ahol magisteri címet nyert; hazatérve, előbb lőcsei lelkész, 1551-ben segédtanító, 1552. rector volt Nagyszebenben. 1554-ben ugyanott prédikátor és 1555. városi lelkész. 1556. június 29-én a synodus superintendensnek választotta; ebben az állásában Izabella királyné is megerősítette. Ekkor történt az ágostai evangélikus egyház különválása, miután a szász superintendentia mellett egy magyar is alakult, amelynek feje Dávid Ferenc kolozsvári lelkész volt. Ennek ellenében, ki csakhamar az ev. ref. tanokat vallotta, H. az ág. ev. vallás mellett küzdött szóval és írásban; különösen az ő érdeme, hogy a szászok vallásukhoz híven ragaszkodtak. A gyulafehérvári tíz napos vitatkozáskor, mely 1568-ban a két vallásfelekezet közt folyt, ő volt az ítélő biró. Az 1561. évi medgyesi zsinatnak az úrvacsoráról szóló hitvallását ő szerkesztette. A szellemi összeköttetést Németországgal (a tanulók számára) a német egyetemeken alapított segélyösszegekkel tartotta fenn. Síremléke a nagyszebeni székesegyházban van, melynek Mellembriger Jakab és Kerzius Pál által készített latin verses epitaphiumát Trausch közli.

MűveiSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés