Minisztérium

a közigazdaság legmagasabb szintű intézménye

A minisztérium a közigazgatás központi állami szerveinek egyik típusa, az államok legmagasabb állami hatóságai, amely az adott ország kormányának egyik tagja, egy miniszter irányítása alatt áll. Magyarországon a minisztérium munkájáért a miniszter személyesen felelős.

Kialalakulása Szerkesztés

Intézményesített formája az újkorban alakult ki. Az államigazgatási tárgyak bizonyos fő szakokra oszlanak, és minden ilyen fő szak egy-egy minisztériumnak felel meg. Minden minisztérium élén egy miniszter áll. Az intézmény a modern állam alkotása; először Franciaországban keletkezett a nagy francia forradalom után, azóta a kormánycentralizáció és a központi kormányzat legjobb államigazgatási szervezési módjának bizonyult, amely a középkorra visszanyúló igazgatásmódokat egymásután mindenütt kiszorította.

Az intézmény története Magyarországon Szerkesztés

Hazánkban az 1848. évi III. törvénycikken alapszik. A kiegyezés után alakul ki a szakosított minisztériumi struktúra.

Egyéb elnevezései Szerkesztés

A minisztériumok elnevezése Magyarországon Szerkesztés

Magyarország minisztériumait - az Alaptörvény felhatalmazása alapján - külön törvény határozza meg.

A minisztériumok hatásköre Szerkesztés

Források Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

Nézd meg a minisztérium címszót a Wikiszótárban!