Nádasok és magassásosok

A nádasok és magassásosok társulástani osztálya[1] Magyarország mocsári és lápi növényzetének leglátványosabb, messziről is feltűnő növénytársulásait foglalja össze. Az osztályt egyes szerzők[2] mocsári növényzet (Phragmitetea) néven említik.

Nád (Phragmites australis)

ElterjedésükSzerkesztés

Eurázsiában a mérsékelt és a szubtrópusi égövben terjedtek el – északabbra, a boreális övben, valamint a magashegységekben alacsonysásos láprétek (Scheuchzerio-Caricetea fuscae) helyettesítik őket.

FajösszetételükSzerkesztés

A társulások felépítésében meghatározó szerepet játszik
Hosszú vízborítást és nagy vízszintingadozást elviselő fajok
Az áramló vízhez és annak mederalakító munkájához jól alkalmazkodó fajok
Jellegzetes kísérő fajok

Életmódjuk, termőhelyükSzerkesztés

Állóvizek (tavak, holtágak, kisvizek, bányagödrök stb.) és folyóvizek mentén, lápokon, ártereken fordulnak elő. Szikes területek vizes élőhelyein is kialakulnak. Egyes társulások a víz tápanyagtartalma szerint különülnek el. Néhol a láp- és ligeterdők irtása nyomán alakulnak ki. Egyes társulások kifejezetten magasra növő fajokból állnak, de vannak egészen alacsonyak is, amelyek alig emelkednek ki a vízfelszínből. Az állományok sűrűsége változatos: pionír stádiumaik többnyire ritkásak, de a főleg erősen kompetitor fajokból álló társulások idővel nagyon besűrűsödhetnek. Jellemző fajaik gyakran vegetatívan, sarjtelepekkel terjeszkednek. Szélsőséges környezeti feltételek között (például hosszan tartó magas vízállást követő kiszáradás hatására) fényigényes generalista fajokból álló, ritkás társulások jöhetnek létre.

A nádasokat szerte Európában veszélyeztetett társulásoknak tekintik.

Társulástani felosztásukSzerkesztés

Bár az osztály fajösszetétele viszonylag egyöntetű, azt a társulások eltérő szerkezete valamint a víz és termőhely minőségi különbségei szerint öt alegységre tagolják. Ezeket egyes szerzők (Borhidi, 2003) növénytársulástani rendeknek tekintik, mások (Turcsányi, 2005) asszociációsorozatnak írják le őket.

1. nádasok (Phragmitetalia),

2. szikes nádasok (szikes mocsarak, Bolboschoenetalia),

3. patakparti nádasok és magaskórósok (Nasturtio-Glycerietalia),

4. mételykórós és virágkákás nádasok (Oenen-thetalia),

5. magassásosok (Magnocaricetalia).

JegyzetekSzerkesztés

  1. Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák, 1941
  2. Turcsányi, 2005

ForrásokSzerkesztés