Főmenü megnyitása

Náhlik Zoltán (Arad, 1926. október 5. –) erdélyi magyar neveléstörténész. Felesége Karceva Valentina földrajzi szakíró.

Náhlik Zoltán
Született 1926. október 5. (92 éves)
Arad
Nemzetisége magyar
Foglalkozása neveléstörténész,
egyetemi oktató

ÉletútjaSzerkesztés

Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Római Katolikus Gimnáziumban kezdte, s a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban fejezte be (1945); a Bolyai Tudományegyetemen tanári diplomát szerzett (1949), majd a Moszkvai Pedagógiai Intézetben elvégezte az aspirantúrát is (1953). 1953-tól Magyarországra történt áttelepüléséig (1974) előadótanár a Bolyai Tudományegyetemen s folytatólag a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen.

Első írását a Studii. Revistă de istorie şi filozofie közölte neveléstudomány és lélektan kapcsolatáról (1951). Cikkei, szaktanulmányai a Korunk, Revista de Pedagogie, Tanügyi Újság, Dolgozó Nő, Tribuna, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Acta Comeniana (Prága, 1972) hasábjain jelentek meg. Sorozatszerűen mutatta be a Korunkban Robert Owen (1961/10), Rousseau (1962/6), Pestalozzi (1967/7), Marx (1966/11), a Lancaster-iskolákat (1968/10), Comenius (1970/11) pedagógiai hagyatékát. Társszerzője az Istoria pedagogiei c. tankönyvnek (1960).

Magyarországra költözve az MTA pedagógiai kutatócsoportjának (1974-1977), majd a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontnak (1977-1979) főmunkatársa, az Oktatáskutató Intézet tudományos tanácsadója (1979-89). Ebben az időszakban megjelent tanulmányai közül kiemelkedik orosz nyelvű értekezése a magyar felsőfokú képzés kérdéseiről a Szovremennaja Vüszsaja Skola c. négynyelvű KGST-kiadványban (1985/1) s egy tanulmánya Lorántffy Zsuzsanna fogarasi román nyelvű iskolája címmel a Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből c. akadémiai kiadványban (Budapest, 1980). A 11 nyelvű Felsőoktatási terminológiai szótár (Varsó, 1988) magyarországi részének szerkesztője.

MunkáibólSzerkesztés

  • Pestalozzi erdélyi követői. In: Pedagógiai szemle, 1977/6. sz. 518-529. p.
  • Egy kiváló erdélyi pedagógus : Gáspár János (1816-1892). In. Magyar Pedagógia, 1978/1. sz. 74-88. p.
  • A pedagógusképzés rendszere, problémái, fejlődési tendenciái : Nemzetközi összehasonlítás / összeállította Náhlik Zoltán és Tóth József közreműködésével Ladányi Andor. Budapest : FPK, 1980. 67 p.
  • Bethlen Gábor művelődéspolitikája. In: Pedagógiai Szemle, 1981/3. sz. 250-258. p.
  • A kölcsönös tanítás módja népoktatásunk történetében. Budapest : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1986. 55 p.
  • Mátrai Ernő: A kolozsvári egyetem, mint kulturai szükséglet / [az utószót írta Náhlik Zoltán]. Budapest : OPKM, 1987. 80 p.
  • Polémia a Bolyai Egyetemről. In: Hitel, 1990/10. sz. 38-40. p.

ForrásokSzerkesztés