Nagy egyesített elmélet

A nagy egyesített elmélet (Grand Unification Theory (GUT)) jelenti a még meg nem levő elméletet, mely a gravitáció kivételével a másik hármat egyesítené, tehát az elektrogyengét az erőssel.

További lépés lenne a gravitáció beolvasztása, melyet „minden dolgok elmélete”, vagy Theory Of Everything (TOE) tartalmaz. Az elmélet megalkotásának fő nehézsége, hogy a gravitációnak nincs meg a kvantummechanikával összhangban levő általánosan elfogadott elmélete (kvantumgravitáció).

Az egyesítő elméletek

szerkesztés

A fizika egyik célja, hogy minden kölcsönhatást egyetlen közös elmélettel írjon le, így lehetővé válna, hogy minden kölcsönhatást egyetlen alapkölcsönhatásra vezessünk vissza. Eleinte az elektrosztatika és az elektrodinamika is külön jelenségnek látszott, de rájöttek, hogy az áram töltött részecskék mozgása, és a Maxwell-elmélet egyesítette az elektromosságot és a mágnesességet, később pedig a részecskefizikai standard modell, a részecskék kvantummechanikai elmélete egyesítette a gyenge és az elektromágneses kölcsönhatást.

A következő táblázat leírja, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással a különböző kölcsönhatások és az azokat leíró elméletek:[1][2]

kvantumtérelmélet mechanika optika elektrosztatika magnetosztatika gyenge kölcsönhatás erős kölcsönhatás gravitáció
elektrodinamika (ED) - elektromágneses kölcsönhatás
kvantummechanika
kvantum-elektrodinamika (QED) kvantum-színdinamika (QCD) általános relativitáselmélet (GR)
elektrogyenge kölcsönhatás (EWT)
Részecskefizikai standard modell (SM) - Nagy egyesített elmélet (GUT)
Kvantumgravitáció - Mindenség elmélete (ToE)

Részben az alapvető kölcsönhatásokról szóló angol szócikk: Fundamental interaction

  1. Stephen Hawking: Az idő rövid története, Talentum Tudományos Könyvtár, 2003, ISBN 9789632520261 
  2. http://nautil.us/issue/46/balance/a-brief-history-of-the-grand-unified-theory-of-physics A Brief History of the Grand Unified Theory of Physics”.