Nagyváradi premontrei gimnázium

fiúgimnázium Nagyváradon

A nagyváradi premontrei gimnázium egy római katolikus egyházi középiskola volt a Partiumban, amely 1718 és 1945 között működött.

Nagyváradi premontrei gimnázium

Alapítva 1699. december 2.
Alapító Benkovich Ágoston
Bezárva 1945
Hely Románia, Nagyvárad
Típus iskola
A Nagyváradi premontrei gimnázium weboldala

Története szerkesztés

A gimnáziumot Benkovich Ágoston váradi megyéspüspök, pálos szerzetes alapította 1699-ben, 6000 forint adományozásával. Vezetését a jezsuita rendre bízta. A Rákóczi-szabadságharc és a kedvezőtlen viszonyok miatt a tanítás csak 1718-ban kezdődött meg. Eleinte négy osztályból állott (parva, principia, media és suprema grammatica), amelyet két tanár tanított. 1735-ben Okolicsányi János nagyváradi püspök 3000 forintott adományozott a poétikai és retorikai osztályok felállítására, így az 1735/1736. iskolai évtől már mint teljes, hat osztályú gimnázium működött. 1762-ben kétosztályos bölcsészeti (filozófiai) tagozat is indult. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után a Tanulmányi Alapból tartották fenn, egyházmegyei papok (részben egykori jezsuiták) és világiak tanítottak benne egészen 1808-ig.

Amikor I. Ferenc magyar király 1802-ben visszaállította a jászóvári premontrei rendet, a nagyváradi gimnázium vezetését is a premontreiekre bizta, akik azt 1808-ben vették át. A hatályos oktatási előírásokat követve, a gimnázium 1844-től magyar nyelvű, lett, az 1850. évi Entwurf nyolc osztályúvá tette, bevezette a szaktanári rendszert és az érettségit. Ettől kezdve a román nyelv mint rendkívüli, de a román ajkú tanulókra kötelező tárgyaként szerepelt. A premontreiek megannyi kiugró tehetséget bocsátottak innen útjára az évszázadok alatt. 1848-ban még csak hat, 1890-ben már tizenkilenc tanár alkotta a tantestületet. 1874-ben a gimnázium számára új épületet emeltek. Egy ideig e falak között működött a Váradi Jogakadémia is, amelyet később a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetembe olvasztottak be. 1887-ben a gimnáziumnak 504, 1899-ben 562, 1909-ben 610 növendéke volt.

1923-ban, amikor 700 tanulója volt az intézménynek a román hatóságok a magyar nyelvű oktatást megszüntették. Ezt követően a rend tagjainak jelentős része a gödöllői új perjelségbe költözött.

A második bécsi döntés után 1940-ben Gerinczy Pál László prépost visszatért Váradra, és október 17-én újra megnyitotta a gimnáziumot, amely Pázmány Péter nevét vette föl. Az iskola felmenő rendszerben, kezdetben egyetlen I. osztállyal indult meg. 1943/1944-ben már négy osztály működött, az elsőt pedig párhuzamosítani kellett. Eközben a román impérium alatt kívül-belül tönkrement, egészségügyi szempontból használhatatlan épületet a magyar kormány és Nagyvárad város hozzájárulásával helyreállították, és és egy új, modern tornatermet építettek.

1945-ben, miután Nagyvárad ismét Romániához került, az iskola magyar jellege megszűnt.[1] Az államosítása után létrejött román líceum Mihai Eminescu nevét viseli. Az épület visszaszolgáltatásáért a rend évekig sikertelenül perelte a román államot a restitúciós törvény alapján.[2]

Híres tanárai szerkesztés

Híres növendékei szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. A Katolikus lexikonban
  2. Erdélyi hírek: Még pereskednek a nagyváradi premontrei gimnáziumért, de már kész a felújítás terve
  3. Lővei Pál: Bíró József életpályája. In Bíró József: Erdélyi kastélyok. Budapest: Új Idők Irodalmi Intézete. 1943.  
  4. Mocsáry Sándor 1841–1915. Rovartani lapok, XXIII. évf. 1–2. sz. (1916. február 21.)
  5. Osvát Kálmán: Osvát Ernő: Adatok Osvát Ernő életrajzához. Nyugat, 23. sz. (1930)
  6. Kara Anna: Mécs László, a jászóvári premontrei kanonok. Egyháztörténeti Szemle, XII. évf. 4. sz. (2011)
  7. Salamon László: Váradi eszmélkedés. Korunk, XXX. évf. 5. sz. (1971. május)

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Péter I. Zoltán: Nagyvárad iskolahálózata 1900-ban. archiv.biharmegye.ro (2013. augusztus 22.) (Hozzáférés: 2020. november 11.)
  • EuroCom – Romániai Sajtófigyelő Archiválva 2020. november 11-i dátummal a Wayback Machine-ben (Keresés: „Magyar iskola: Nagyvárad, premontrei gimnázium”], (eurocom.wordpress.com, Hozzáférés: 2020. november 11.)
  • Fehér Dezső (szerk.): Bihor (Bihar megye), Oradea (Nagyvárad) kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve, Sonnenfeld Adolf, Nagyvárad, 1933–1937

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés