Novák Lajos (lelkész)

Novák Lajos (Gönc, 1855. január 1.Sárospatak, 1917. február 16.) református lelkész és teológiai tanár.

Novák Lajos
Magyarország
20. század
Élete
Született 1855. január 1.
Gönc
Elhunyt 1917. február 16. (62 évesen)
Sárospatak
Pályafutása
Iskola/Irányzat református teológia
Fontosabb művei Vallásszabadságunk emlékei és jutalmai

ÉletútjaSzerkesztés

Szülőhelyén 1866-ig tanult; azután Sárospatakon 1875-ben végezte a gimnáziumot, a teológiát Debrecenben és Sárospatakon hallgatta 1875-től 1880-ig. Ez utóbbi helyen 1880-81-ben főiskolai senior volt, majd cserépfalusi és kassai segédlelkész, 1883-tól rendes lelkész Cécén és 1886-tól Baktán (Abaúj megye), 1891-től Ungvárt. 1896 szeptemberben a sárospataki teológiai akadémián a gyakorlati teológia tanára és a főiskola lelkésze lett és később akadémiai igazgató.

Egyházirodalmi, tanügyi és történelmi czikkei a Sárospataki Lapokban, Erdélyi Protestáns Közlönyben és más folyóiratokban jelentek meg; a Protestáns Szemlében (1891. Károlyi Radics Gáspár életrajza); a sárospataki főiskola Értesítőjében (1898. A gyakorlati theologia mai munkaköre).

MunkáiSzerkesztés

  • Beszéd néh. br. Vay Henrik emlékünnepén. Sárospatak, 1875. (Mitrovics Gy. beszédével együtt).
  • A kegyelet ünnepe. Sárospatak, 1891. (Prédikáczió a gönczi Károlyi-szobor leleplezési ünnepélyén).
  • Vallásszabadságunk emlékei és jutalmai. Ungvár, 1891.
  • Népszabadság. Egyházi beszéd 1848. márcz. 15. ötvenedik évfordulóján. Sárospatak, 1898.
  • Református temetési énektár. Sárospatak, 1900. (Ism. Prot. Szemle).
  • Peremartoni Nagy Gusztáv, 1844-1900. Sárospatak, 1902.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav. bőv. kiad. [Bp.], Magyar Református Egyház Zsinati Irodája, 1977.