Novecento (olasz képzőművészeti egyesület).

Adolfo Wildt: Szent Ambrus (Milánó)

Neoklasszicista irányzat a két világháború közt a modern stílus irányzatokkal szemben.

Leírása szerkesztés

1922-ben alakult képzőművészeti egyesület Milánóban, mely az avantgárd stílus irányokkal szemben a neoklasszicista stílus megvalósítását tűzte ki célul. Az egyesülés tagjai számos egyházi jellegű művet készítettek, s a két világháború közti Olaszország hivatalos művészei voltak. Itália képzőművészei a 20. században is minden más országnál jobban kötődtek a hagyományos értékekhez és a múlt klasszikus eszményképeihez, s szinte igyekeztek maguk alá temetni a fiatal művészek újító törekvéseit, ugyanakkor az antik kultúra tanulmányozása és tisztelete mellett önmagukat sem tudták kivonni koruk posztimpresszionista, expresszionista, futurista és a többi irányzatok hatása alól. A Novecento művészei Magyarországon a római iskola tagjainak alkotóira voltak hatással.


A Novecento művészei szerkesztés

Források szerkesztés

  • Művészeti lexikon. Szerk. Zádor Anna és Genthon István. 3. köt. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1968. Novecento l. pp. 534.
  • A művészet története. A XX. század művészete. (Historia del Arte. Tomo 10. Magyar változatának főszerkesztője Aradi Nóra). Budapest: Corvina, 1993. ISBN 9631338533

Külső hivatkozások szerkesztés