A Novilara-sztélé az i. e. 5. vagy 6. században készült, Anconától északra, az Adriai-tenger partján fekvő Novilarában 1889-ben talált 64 cm magas és 45 cm széles homokkőtábla. Egyik oldalán ismeretlen nyelvű felirat található, a másikon vésett vadász- vagy pásztorjelenet. A közelében kőlaptöredékeket találtak, amelyek a pesaroi tengeri csatát ábrázolják. Az illír jellegű művészet – amely kevéssé volt kitéve az ókori Itália etruszk és görög szellemi hatásoknak – egyik kiemelkedő alkotása. Ma a római Museo Preistorico Pigorini tulajdonában van.

Novilara-sztélé
Tartalma ismeretlen
Méret 64 cm × 45 cm
Anyag homokkő
Állapot teljesen ép
Története
Felfedezés
helye és ideje
1889, Novilara
Kora i. e. 5. és 6. század között
Nyelv északi picénus(?)
Írás etruszk írás
Található Róma, Museo Preistorico Pigorini

A sztélé szövegeSzerkesztés

A rendkívül jó állapotban fennmaradt sztélé jobbról balra haladó 12 soros szövege tekercshez hasonló vésetben van elhelyezve, a szavak között szóelválasztó pontokkal. A pontok a sorok végén hiányoznak, emiatt a sorvégző és -kezdő szavak összetartozása bizonytalan.

A szöveg háromféle átírásban
1. mimnis . edut . gaarestades mimniś . erut . gaareśtadeś mimniś . erút . caareś (.) tadeś
2. rotnem . uvlin . partenus rotnem . úvlin . parten (.?) úś ro(t)nem . úvlin . part(en) . úś
3. polem . isairon . tet polem . iśairon . tet polem . iśairon . tet
4. sut . trat . nesi . kruvs šut . tratneši . krúś šút . trat (.) neši. kr(úš/úví)
5. tenag . trut . ipiem . rotnem tenag . trút . ipiem . rotneš ten(a)c . trút . ipiem . rotne(š/m)
6. lutuis . θalu . isperion . vul túiś . θalú . iśperion . vúl lútúiś . θ(a)lú . iśperion . vúl
7. tes . rotem . teu . aiten . tasur teś . rotem . teú . aiten . tašur teś . rotem . teú . aiten . tašúr
8. soter . merion . kalatne śoter . meri/pon . kalatne śoter . merpon . kalatne
9. nis . vilatos . paten . arn niś . vilatoś . paten . arn niś . vilatoś . paten . arn
10. uis . balestenag . ands . et úis . baleśtenag . andś . et úiś . baleśtenac . andś . et
11. ut . iakut . treten . teletau šut . l/iakut . treten . teletaú (š)út . (l)akút . treten . teletaú
12. nem . polem . tisu . sotris . eus nem . polem . tišu . śotriś . eúś (ne)m . p(o)lem . tišú . śotriś . eúś

Nyelvét jelenleg a főként a kelet-itáliai Picenum területén fennmaradt feliratok alapján azonosított, kihalt északi picénus nyelvvel azonosítják, melynek legjelentősebb emlékeként tartják számon. Bár a szöveg viszonylag könnyen átírható – annak ellenére, hogy az etruszk jellegű betűk közül nem mind azonosítható teljes biztonsággal[1]) –, eddig egyetlen szavát sem sikerült megfejteni, ezért feltételezik, hogy nem indoeurópai nyelvről van szó.[2]

JegyzetekSzerkesztés

  1. kérdéses a „g” és a „c” átírása, két „s” hang létezik, melyek közül nem tudni, melyik írandó „m”-nek, stb.
  2. Szemben az oszk–umber csoportba tartozó italikus nyelvként azonosított déli picénussal.

ForrásokSzerkesztés

  • Művészeti lexikon III. (L–Q). Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1983. 535. o.
  • Bartolucci, Floriana – De Rosa, Ferdinando: Le stele di Novilara e di Pesaro (Raccolta di studi sui beni culturali ed ambientali 7.), Pesaro, 2003, ISBN 8876580905
  • Beinhauer, Karl W.: Untersuchungen zu den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen von Novilara (Provinz Pesaro und Urbino/ Italien). Archäologie, Anthropologie, Demographie. Methoden und Modelle. 2 Bde., Frankfurt am Main, 1985, 1998, Haag & Herchen, ISBN 3-88129-767-7
  • Durante, Marcello: Nord piceno: la lingua delle iscrizioni di Novilara. in: Popoli e civiltà dell'Italia antica, Tom. 6., Biblioteca di Storia Patria, Rome, 1978.
  • Poultney, James W.: The Language of the Northern Picene Inscriptions. JIES, 1979, VII. p. 49-64.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés