Ozorai Imre (Ozora, 1500/1510 körül – 1550 előtt) az első magyar reformátorok egyike, a református vallásos értekező próza egyik első képviselője.

Ozorai Imre
Született

Ozora
Elhunyt 1550 előtt
Foglalkozása

ÉleteSzerkesztés

Ozorán (Tolna vármegyében) született; papnak készült és a reformáció híve lett. Mikor a krakkói egyetemről, melyre az 1530. év téli félévében, s a wittenbergiről, melyre 1531-ben iratkozott be, visszatért, azonnal a protestantizmus érdekében kezdett működni s mint békési lelkész Békés, Bihar és Zaránd vármegyék összeszögellő vidékein Luther tanait hirdette.

MűveSzerkesztés

De Christo, et ejus Ecclesia, Item de Antichristo, eiusque Ecclesia. Krakkó, 1535. (Csak négy példánya ismeretes, melyek mindegyike csonka; címlevele egyiknek sincs meg, és így a valódi cím már nem határozható meg. A könyv teljesen magyar szövegű, latin címe a szöveg kezdete fölé nyomott föliratból származik. A legteljesebb példány a Magyar Tudományos Akadémiáé; ennél csonkább a Magyar Nemzeti Múzeum példánya; a harmadik ennél is csonkább Nagy István könyveivel a British Museumba került; legcsonkább a nagyenyedi evangélikus református kollegiumé.

Ezen munkából Ozorai szentírás-fordításai címmel idézeteket közöl az Irodalomtörténeti Közlemények (1896. 290-308. l.), összehasonlítva azokat a latin szöveggel és Pesti Gábor Újtestamentum-fordításával.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941.
  • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub. I. köt.
  • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8