Pál József (irodalomtörténész)

(1953) irodalomtörténész

Pál József (Gyömrő, 1953. január 18. –) magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora. Helyettes államtitkár (1998–2000), a szegedi Fidesz alelnöke.[1]

Pál József
Született 1953. január 18. (71 éves)
Gyömrő
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Házastársa Wenner Éva
Foglalkozása irodalomtörténész
egyetemi tanár
Tisztsége helyettes államtitkár (1998–2000, Emberi Erőforrások Minisztériuma)
Iskolái József Attila Tudományegyetem (–1976)
Kitüntetései A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2012)

SablonWikidataSegítség

Pályafutása szerkesztés

Magyarolasz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen, 1976-ban. Végzés után egyeteme Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékére került, ahol 1988-ig oktatott. Egyetemi doktori disszertációját 1978-ban, kandidátusi disszertációját 1983-ban védte meg. 1995-ben habilitált, 1996-ban kinevezték egyetemi tanárnak. MTA doktoriját 2000-ben védte meg.

1989-től az Olasz Nyelvi és Irodalmi tanszék tanszékvezető tanára. 1991–92-ben rektorhelyettesi, 1992–94-ben dékáni teendőket is ellátott. Tanulmányi ösztöndíjakban részesült több alkalommal, 1976-ban Firenzében, 1980-ban Rómában, 1983-ban Párizsban járt. 1995–98 közt Rómában, az Accademia d'Ungheria tudományos igazgatója volt.

Egyetemi és közéleti tisztségei (válogatás) szerkesztés

Kutatási területei szerkesztés

A 18. századi művelődéstörténet, olasz, francia, angol, német, magyar irodalom és képzőművészet összehasonlító irodalom- és művészettörténeti szempontú kutatása. A kandidátusi fokozatot A neoklasszicizmus poétikája című disszertáció alapján. Tanulmányai jelentek meg a felvilágosodás „árnyékos oldaláról”, okkult, hermetikus irányzatairól.

Ikonológia, szimbólumkutatás eredményeképpen létrejött Az ikonológia és műértelmezés című kiadványsorozat, amelynek alapító főszerkesztője. A projectumból nőtt ki a több kiadásban megjelent Szimbólumtár, amely mindmáig az egyetlen olyan tudományos igényű szimbólum szótár, amely összefüggéseiben és rendszeresen tárgyalja az egyetemes és a magyar kultúra jelképeit, témáit és motívumait.

Komparatisztikai, világirodalmi kiadványai az Akadémiai Kiadónál jelentek meg. A világirodalom története évszámokban címűt (Vajda György Mihállyal közösen, 1988) ma is használják. 1999-től (Szili Józseffel együtt) a Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum című angol, francia, német és olasz nyelven megjelenő nemzetközi irodalomtudományi folyóirat főszerkesztője. Az Akadémiai Kiadó szakkönyvek sorozatának első darabja, A Világirodalom (2005, majd 2008) több mint ezer oldalon mutatja be hatalmas anyagát, az egyiptomi papiruszoktól a kortárs írókig. A főszerkesztői koncepció kidolgozása és a kötet negyedének írása az ő feladata volt.

Dante költészetéről megjelentetett könyvével 2000-ben elnyerte az MTA doktori címet: „Silány időből az örökkévalóba”. Az Isteni színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa, 1997. A Veronai Egyetemmel együttműködve kiadta az ELTE Egyetemi Könyvtárában lévő 14. századi Dante-kódex fakszimiléjét, illetve egy hozzá kapcsolódó tanulmánykötetet. 2009-ben megjelent az Akadémiai Kiadónál Dante. – Szó, szimbólum, realizmus c. monográfia, amelyért Olaszországban nemzetközi Flaiano-díjat kapott, Magyarországon pedig az MTA Akadémiai Kiadó Nívódíját (2010-ben).

Magyar–olasz kapcsolattörténeti kutatások keretében rendszeresen foglalkozott a magyar művelődéstörténet olaszországi emlékeivel. Rómában megalapította a Fraknói Történeti Intézetet, amelyet 33. tagként felvettek az itt működő nagy nemzetközi akadémiák egyesületébe. 1997-ben Rómában újra útjára indította az Annuario. Studi e documenti italo–ungheresi című sorozatot, amely ezt megelőzően 1941-ig jelent meg. Német együttműködéssel kiadta a Santo Stefano Rotondóról (Wiesbaden, 2000) szóló reprezentatív kötetet. Az ókeresztény bazilika a 15. század közepe óta a magyarok nemzeti temploma Rómában, magyar szerzetesek laktak és tanultak itt. NKFP-pályázatában (Magyar emlékek Olaszországban, jelenkori értékeink megőrzése) több akadémiai intézet, az Országos Széchényi Könyvtár és több olasz egyetem vett részt. A kutatásokról egy tucat könyv jelent meg. Mind magyar, mind olasz nyelven kiadásra került az itáliai magyar emlékek teljességre törekvő, tudományos igényeknek megfelelő leírása és katalógusa (2005). Szakmai mélységét, teljesség-igényét tekintve ez idáig egyedülálló a magyar emlékek külföldön témakörben.

Az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulja. 2012-ben elnyerte a A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét

Publikációi szerkesztés

Pál József közleményjegyzéke (Az adatok 2013.01.30-ig vannak feltöltve.)

 • Ikonológia és műértelmezés I. Az ikonológia elmélete, I-II. Szeged, 1986
 • A neoklasszicismus poétikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988
 • A világirodalom története évszámokban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988 (Vajda György Mihállyal)
 • A XX. századi világirodalom kronológiája. Szeged, 1991. 516 o. (Vajda György Mihállyal és Kürtösi Katalinnal)
 • Hatnyelvű Szinkron Szótár. Zrínyi, Budapest, 1993
 • Ikonológia és műértelmezés V. Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. Főszerk. Pál József, szerk: Szőnyi György Endre, Tar Ibolya. Szeged, 1995
 • Hatnyelvű Szótár. Budapest-Szeged, Akadémia-Scriptum, 1996. CD-Rom
 • "Silány időből az örökkévalóba". Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa Szeged, JATE Press, 1997
 • Mille Anni di Storia dell'Arciabbazia. A cura di József Pál e Ádám Somorjai. Róma-Pannonhalma, 1997
 • Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Szerk. Pál József és Újvári Edit. Balassi Kiadó, Budapest 1997. pp. 533 második kiadás: 2002, harmadik kiadás, 2005 (CD-Rom: 2004, Internet: 2005. www.bkiado.hu/netre/Net¬_szimbolum/szimbolumszotár.htm
 • Santo Stefano Rotondo in Roma. Archeologia, storia dell'arte, restauro (Herausgegeben von Hugo Brandenburg und József Pál). Reichert Verlag, Wiesbaden, 2000
 • Világirodalom. Főszerkesztő és szerző. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2005, 2008
 • Dante: Commedia. Budapest Biblioteca Universitaria Codex Italicus 1. I: riproduzione fotografica, II: Studi e ricerche. pp. 286. A cura di Gian Paolo Marchi e József Pál. Verona, SiZ, 2006 (főszerkesztő és szerző)
 • Dante, Szó, szimbólum, realizmus a középkorban. Akadémiai, Budapest, 2009
 • Epigrafi romane di Transilvania. S.i.z., Verona, 2010
 • 1790. Határ és szabadság az irodalomban; Akadémiai, Bp., 2012
 • Világirodalom; főszerk. Pál József; 2. jav. kiad.; Akadémiai, Bp., 2015 (Akadémiai kézikönyvek)
 • Bölcsészettudományok; szerk. Pál József, Vajda Zoltán; Szegedi Egyetemi, Szeged, 2014 (Szegedi egyetemi tudástár)
 • Bölcsészet- és társadalomtudományok; szerk. Pál József, Vajda Zoltán; Szegedi Egyetemi, Szeged, 2014 (Szegedi egyetemi tudástár)
 • Nézőpontok. Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról, tudományról és művelődéspolitikáról; JATEPress–Szegedi Egyetemi, Szeged, 2014
 • Lát(szó)tér. Fiatal kutatók italianisztikai tanulmányai; szerk. Molnár Annamária, Ótott Noémi, Pál József; SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Szeged, 2016
 • "Elhallgatom, hogy rájöhess magadtól". Az Isteni színjáték forrásai és hatása; szerk. Draskóczy Eszter, Ertl Péter, Pál József; SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Szeged, 2016

Magánélete szerkesztés

Felesége Wenner Éva, gyermekei: Eszter (1979), Judit (1984), József Marcell (2000).

Források szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés