Pápai Államtitkárság

A Pápai Államtitkárság (latinul: Secretaria Status) az Római Kúria központi hatósága, amely tevékenységével állandóan a pápa rendelkezésére áll. Nevével ellentétben elsődlegesen nem állami szerv, hanem fő feladata, hogy a pápa személyes pasztorális tevékenységét elősegítse. Jelenlegi formájában 1793-ban VI. Piusz pápa alapította. A pápai államtitkár a római pápa után a katolikus egyház második legbefolyásosabb személye. Mivel ez a szervezet a pápa közvetlen titkárságának számít, így nincsen közvetlenül meghatározott feladatköre, hanem az összes ügyben, mely Vatikán, tehát a pápa illetékességébe tartozik jogosult eljárni.

Pápai Államtitkárság (Secretaria Status)
Emblem of Vatican City State.svg

Rangja: a pápa közvetlen titkársága
Alapítója: VI. Piusz pápa
Alapítás dátuma: 1793
Feladatköre: az összes ügyben, melya pápa illetékességébe tartozik jogosult eljárni

Vezetője: Pietro Parolin bíboros, államtitkár (Edgar Peña Parra érsek, az Általános Ügyek Részlegének vezetője; Paul Richard Gallagher érsek, az Államokkal való Kapcsolatok Részlegének vezetője)
Titkára: Antonio Mennini és Jan Romeo Pawłowski

Jelenleg két fő részlege van:

  1. Általános Ügyek Részlege
  2. Államokkal való Kapcsolatok Részlege

Általános Ügyek RészlegeSzerkesztés

Feladata a pápa mindennapi szolgálatának ellátásának segítésén kívül mindaz, mellyel a pápa megbízza, illetve ami a többi kongregáció hatáskörébe nem tartozik. Mindemellett egyfajta közvetítői és összehangolói feladatokat lát el a többi kongregáció között.

Intézi a Szentszék képviselőinek kinevezését, feladata a Vatikán mellé rendelt képviseletek ügyeinek intézését.

Fontos feladata, hogy foglalkozik mindazokkal a kérdésekkel, melyekkel a hívők, illetve hívők társulása közvetlenül a pápához fordulnak.

Feladatai közé tartozik, hogy gondoskodik a Kúrián, illetve a Szentszékhez tartozó intézményen belüli kinevezések végrehajtásáról.

Mindemellett általános adminisztratív feladatokat lát el, iktatás, postázás, valamint levéltári feladatokat is betölt. Ellenőrzése alá tartozik a vatikáni Központi Statisztikai Hivatal is.

A részleg jelenlegi vezetője: Edgar Peña Parra érsek

Államokkal való Kapcsolatok RészlegeSzerkesztés

A részleg fő feladata a kormányokkal intézendő ügyek lebonyolítása. A diplomáciai kapcsolatokat ápolja, tárgyalásokat folytat mindazon megállapodásokról, melyeket a Szentszék a különböző államokkal készül kötni.

Feladata a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás. Azokon a helyeken, melyeken a püspöki kinevezések nehézségekbe ütköznek tárgyal a helyi kormányokkal ezen helyzetek megoldásában.

A részleg jelenlegi vezetője: Paul Richard Gallagher érsek

VezetéseSzerkesztés

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
  Pietro Parolin bíboros
Államtitkár
  Olaszország 2014. február 22.
  Edgar Peña Parra érsek
Általános Ügyek Részlegének vezetője
  Venezuela 2018. augusztus 15.
  Paul Richard Gallagher érsek
Államokkal való Kapcsolatok Részlegének vezetője
  Egyesült Királyság 2014. november 8.
  Antonio Mennini
érsek, titkár
  Olaszország 2017. február 6.
  Jan Romeo Pawłowski
érsek, titkár
  Lengyelország 2015. december 7.

ForrásokSzerkesztés