Főmenü megnyitása

Phillip E. Johnson

amerikai jogtudós

Phillip E. Johnson (Aurora, Illinois, 1940. június 18.Berkeley, Kalifornia, 2019. november 2.) a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) nyugalmazott jogászprofesszora, újjászületett keresztény, az amerikai Presbiteriánus Egyház elöljárója.[2] Az intelligenstervezés-mozgalom atyjának tekintik, mely az evolúció kritikájára építve terjeszti az intelligens tervezés nézetét. Johnson ismert még azon véleményéről, mely szerint a szerzett immunhiányos tünetegyüttes (AIDS) okozója nem kizárólag az emberi immunhiány-előidéző vírus (HIV).[3][4] A tudományos közösség mind az intelligens tervezéssel, mind az AIDS kialakulásával kapcsolatos nézőpontját áltudománynak ítéli.[5][6][7]

Phillip E. Johnson
Született 1940. június 18.
Aurora
Elhunyt 2019. november 2. (79 évesen)[1]
Berkeley[1]
Állampolgársága amerikai
Foglalkozása
Iskolái

ÉletrajzaSzerkesztés

Johnson az Illinois állambeli Aurora városában született 1940-ben. A Harvard Egyetemen szerzett BA képesítést Angol irodalomból 1961-ben, majd jogot végzett a Chicagói Egyetemen.[8]

Bár a biológiai tudományok terén tanulmányokat nem folytatott intézményi keretek között, Johnson az evolúció prominens kritikusai közé tartozik. Az „intelligens tervezés” fogalma annak modern értelmében az ő népszerűsítő munkája nyomán, főként 1991-es Darwin on Trial („Darwin perbe fogva”) című könyve alapján terjedt el.

Máig az intelligens tervezés egyik fő szószólója, s az intelligenstervezettség-mozgalom alapítójának tartják.[9] Johnson támadja a módszertani naturalizmust, a tudomány azon alapvető elvét, mely a tudományos kutatást megfigyelhető jelenségek természeti okaira korlátozza. Ehelyett az általa megfogalmazott teista realizmus szószólója. Számos intelligens tervezésről írott könyv mellett több büntetőjoggal kapcsolatos kézikönyv szerzője.

2001-től több kisebb agyi stroke-on esett át.[10] 2004-ben megkapta a róla elnevezett Phillip E. Johnson Award for Liberty and Truth („Phillip E. Johnson Szabadságért és Igazságért díj”) díjat a Biola Egyetemtől, mely egyike az intelligens tervezést hirdető evangéliumi keresztény főiskoláknak.[9]

NézeteiSzerkesztés

Intelligens tervezésSzerkesztés

Johnson leginkább az intelligens tervezés mozgalmának egyik alapítójaként, az Ék-stratégia fő létrehozójaként, a Santorum-kiegészítés (angolul: Santorum Amendment)[11][12] szerzőjeként, s a mozgalom egyik legfőbb szószólójaként ismert. Johnoson a Discovery Institute Center for Science and Culture nevű részlegének társalapítója és tanácsadója.[13][14]

Johnson erőteljes közéleti és politikai kampányt folytatott az intelligens tervezés az evolúció alternatívájaként történő tanításáért. Johnson az evolúciót „ateisztikus” jelzővel írja le, melyet szerinte „minden bizonyíték falszifikál” s melynek „logikája rettenetes”. Nézete szerint az általa leírt „teista realizmus” filozófiája érvényesebb álláspont. A teista realizmus szerint a tudomány módszertani naturalizmusa hibásan, a priori kizárja a természetfeletti okok közreműködését magyarázataiból. Ezen témák gyakran felvetődnek könyveiben így a Darwin on Trial („Darwin perbe fogva”), Reason in the Balance: The Case Against Naturalism in Science, Law and Education („Értelem a mérlegen: A naturalizmus tudományban, jogban és oktatásban betöltött szerepe elleni álláspont”), Defeating Darwinism by Opening Minds („Legyőzni a Darwinizmust az elmék megnyitásával”) és a The Wedge of Truth: Splitting the Foundations of Naturalism („Az Igazság Éke: A naturalizmus alapjainak feldarabolása”) című műveiben is.

Johnson a Discovery Institute Center for Science and Culture („Tudományért és Kultúráért Központ”) nevű részlegénél írta a Santorum-kiegészítés korai vázlatát, mely az evolúció oktatásának „Tanítsd a vitát”-alapú megközelítését szorgalmazza a közoktatás természettudományos tananyagában. Ez a szemlélet máig az intelligens tervezettség mozgalmainak megszokott témája.

Nancy Pearcey, a Center for Science and Culture munkatársa a World magazinnak a következőképpen nyilatkozott:

Mozgalmakat nem csupán a politikában szerveznek vezetők. Phillip Johnson szervezte meg a mozgalmat, melyet „intelligens tervezés” mozgalomnak hívunk.
– Nancy Pearcey
interjú a World magazinnak, 2000, július 29.[15]

A Christianity Today („Kereszténység ma”) című lapnak nyilatkozva Pearcey beszél Johnson vallásos meggyőződéséről, s az evolúciót bíráló kritikáiról. Johnsont ezen interjúban az intelligens tervezés „nem hivatalos szóvivőjének” nevezi".[16]

Johnson elismeri, hogy az intelligenstervezés-mozgalom szándéka egy teisztikus célkitűzés melletti elköteleződés tudományos koncepcióként bemutatva.[17][18][19]

Johnson nem ismeri el a közös eredetet, viszont a Föld korát illetően nem foglal állást.[20][21]

Johnson a Discovery InstituteÉk-stratégiájának” szerzője. Közreműködött a „Tanítsd a vitát” című kampány létrehozásában is. A kampány célja, hogy a közvélemény előtt kétségbe vonja az evolúciónak és elméletének elméletének tudományos közösségen belüli elfogadottságát, s csökkentse szerepét a közoktatás természettudományos tananyagában. A kampány célja végső soron az intelligens tervezés nézőpontjának beiktatása a tananyagba.

Johnson nyíltan kifejezésre juttatja azon keresztény elveket, melyekre filozófiáját alapozza. A Reclaiming America for Christ Conferences („Visszaszerezni Amerikát Krisztusnak”) konferencián a következőt nyilatkozta a mozgalomról:

Egy intellektuális mozgalmat hoztam létre az egyetemeken és a templomokban, melynek az „Ék” nevet adtuk; e mozgalom elkötelezett a tudomány materialista alapjainak megkérdőjelzését folytató program kiszélesítését célzó kutatás és írás területén. […] Nos, ahogyan én látom mozgalmunk logikáját, az a következő: az első dolog, amit meg kell értened, hogy a darwini elmélet nem igaz. Minden bizonyíték falszifikálja, és a logikája is iszonyatos. Ha ezt felismerted, a következő kérdés, ami felötlik benned - hát - az az, hogy vajon hol lehet az igazság? […] Kezdem János 1:1-gyel: „Kezdetben volt az Ige”.[22] Kezdetben volt az intelligencia, cél és bölcsesség. A Bibliának ebben igaza volt. És a materialista tudósok tévedésbe ringatják magukat.
– Phillip Jonson[23]
Összefoglalva: tanítanunk kell a fiatalokat, fel kell őket vérteznünk a harcokra. Azon kell elgondolkoznunk, hogy a további védekezés helyett hogyan lendülhetünk végre támadásba. És ami a legfontosabb, meg kell mutatnunk, hogy mi vagyunk azok akik igazából kiállnak a gondolat szabadságáért. Nekünk nincs félnivalónk a gondolat szabadságától, hiszen a helyes gondolkodás végül visszavezet az Egyházhoz, az igazsághoz - az igazsághoz, mely - még ha az út során tesz is néhány kitérőt - szabaddá teszi az embereket. Tehát mi vagyunk azok, akik a valódi tudományt, az objektív érvelést képviseljuk. Mi vagyunk azok, akik nem rejtjük véka alá az előfeltételezéseinket, akik kiállunk a minőségi oktatás és a képességeink szerinti gondolkodás lelkiismereti szabadsága mellett. Ez az, ami mellett Amerika kiáll, ez az, ami mellett mi kiállunk, és ez az, ami mellett a Keresztény Egyház és a Keresztény Evangélium kiáll - az igazság szabaddá tesz. Idézzük ezt ismét emlékezetünkbe, mikor visszafoglaljuk Amerikát.
– Phillip Jonson[23]
Nem fogom bevinni a Bibliát az egyetemre mondván, hogy „ebben kell hinnünk”. A Biblia megkérdőjelezése nagyon jól működik egy Bibliahívő hallgatóság esetében. De katasztrofális következményekkel jár, ha azon emberek világához beszélsz - mint én is rendszeresen - akik szerint a tény, hogy valami benne van a Bibliában, az ok arra, hogy ne higyjünk benne. […] Érthető, ha ők úgy gondolják, valamire jó bizonyítékaik vannak, és aztán látják leírva a Bibliában, akkor kételkedni kezdenek. Ezért ennek ki kell maradni az érvelésből, ha úgy akarsz tenni, ahogy én teszek - az elméleteik [az „evolúciósok”elméleteinek] hiányosságaira összpontosítani: a helytelen logikára, a tudományos módszer helytelen alkalmazására és az elégtelen bizonyítékokra.
– Phillip Jonson[24]

A tudományos közösség az intelligens tervezést tudománytalannak,[25] áltudománynak[5][6][7] vagy „junk science”-nek[26][27] tartja.

HIV és AIDSSzerkesztés

Johnson részt vállal az ún. „AIDS-újraértékelés” mozgalomban, mely nem ismeri el ama tudományos konszenzust, miszerint az AIDS-et a HIV vírus okozza.[28] Ezen csoport állítása szerint nincs tudományos bizonyíték arra nézve, hogy a HIV az AIDS okozója. Nézetük szerint bár a HIV és AIDS között általánosságban együttjárás figyelhető meg, azonban – gondolják –, léteznek olyan egyének, akiknek AIDS szimptómáik vannak HIV vírus nélkül, s olyanok is, akik HIV vírussal fertőzöttek, de nincsenek AIDS tüneteik. A tudományos álláspont szerint az „AIDS-újraértékelők” érvei a tudományos eredményekből való szemezgetésre és az adatok félreértelmezésére alapulnak.[29] E nézet szószólói figyelmen kívül hagyják a HIV vírusnak az AIDS kialakulásában játszott szerepére utaló bizonyítékokat, véleményük hangoztatásával, a védekezés és a bevált kezelésekről való lebeszélés által pedig ártanak a közegészségügynek.[30][31][31][32][33][34][35][36]

KritikaSzerkesztés

Johnsont számos kritikusa az intelligenstervezés-mozgalom más szószólóival együtt intellektuális őszintétlenséggel vádolja. Szerintük Johnson nem őszinte az intelligens tervezéssel kapcsolatos érveiben és a tudományos közösség elleni támadásaiban.[37][38] Például számos esetben ekvivokációval él a „naturalizmus” kifejezéssel kapcsolatban, mely utalhat a módszertani naturalizmusra és a filozófiai naturalizmusra egyaránt.[39][40]

A Darwin on Trial című könyvében foglaltak tényszerűségét ellenőrizve egyik kritikusa szerint Johnson szinte minden, könyvében idézett tudományos forrást eltorzított vagy nem megfelelően használt. Előfordulnak benne egyszerű félreértelmezések, rosszindulatú célozgatások és nyilvánvaló kitalációk. Ben Spitzer biológusprofesszor nyilatkozata szerint a legfélrevezetőbb könyv, amit valaha olvasott.[38]

JegyzetekSzerkesztés

 1. a b Died: Phillip E. Johnson, Lawyer who Put Darwin on Trial (angol nyelven)
 2. Berkeley's Radical, An Interview with Phillip E. Johnson, Access Research Network
  „Dr. Johnson is an elder in the Presbyterian Church (U.S.A.)”
 3. The Group for the Scientific Reappraisal of the HIV-AIDS Hypothesis website
 4. Overestimating AIDS Phillip E. Johnson. Touchstone: A Journal of Mere Christianity.
 5. a b "for most members of the mainstream scientific community, ID is not a scientific theory, but a creationist pseudoscience." Trojan Horse or Legitimate Science: Deconstructing the Debate over Intelligent Design Archiválva 2007. július 24-i dátummal a Wayback Machine-ben David Mu. Harvard Science Review, Volume 19, Issue 1, Fall 2005.
 6. a b National Science Teachers Association, a professional association of 55,000 science teachers and administrators in a 2005 press release: "We stand with the nation's leading scientific organizations and scientists, including Dr. John Marburger, the president's top science advisor, in stating that intelligent design is not science.…It is simply not fair to present pseudoscience to students in the science classroom." National Science Teachers Association Disappointed About Intelligent Design Comments Made by President Bush[halott link] National Science Teachers Association Press Release August 3 2005
 7. a b Defending science education against intelligent design: a call to action Journal of Clinical Investigation 116:1134-1138 American Society for Clinical Investigation, 2006.
 8. Intelligent Design Creationism and Its Critics Barbara Forrest. Chapter 1, The Wedge at Work: How Intelligent Design Creationism Is Wedging Its Way into the Cultural and Academic Mainstream. MIT Press, 2001
 9. a b Lawrence S. Lerner Darwin’s Nemesis: Phillip Johnson and the Intelligent Design Movement[halott link] Forum on Physics & Society of The American Physical Society Jan. 2008 Vol. 37, No. 1. elérés: 2008. március 19.
  „In April 2004, the leading lights of »intelligent design« creationism (IDC) met at Biola University (formerly the Bible Institute of Los Angeles) to confer on their »godfather,« law professor Phillip Johnson, the Phillip E. Johnson Award for Liberty and Truth.”
 10. Denver Seminary An Online Review of Current Biblical and Theological Studies - Volume 7, 2004
 11. Johnson, Phillip E.. The Right Questions: Truth, Meaning, and Public Debate (2002) 
 12. Intelligent Design: Teach the Controversy? Archiválva 2006. szeptember 10-i dátummal a Wayback Machine-ben Dann P. Siems, Assistant Professor Biology & Integrative Studies, Bemidji State University
 13. Scientist Get a Wedgie Larry Witham. Insight on the News, March 6 2000
 14. The Wedge at Work Chapter 1 of Intelligent Design Creationism and Its Critics. Barbara Forrest. MIT Press, 2001.
 15. Wedge Issues - World Magazine, July 29, 2000
 16. We're Not in Kansas Anymore Nancy Pearcey. Access Research Network. Originally published in Christianity Today, May 22, 2000.
 17. Let's Be Intelligent About Darwin Archiválva 2007. augusztus 22-i dátummal a Wayback Machine-ben - National Post, 2/6/04
 18. WITNESSES FOR THE PROSECUTION - World Magazine, 11/30/96
 19. Darwinism: Science or Philosophy - Southern Methodist University Symposium 3/26/92
 20. Doubting Rationalist - Washington Post, 5/15/05
 21. Creationists and Intelligent Design Archiválva 2004. november 14-i dátummal a Wayback Machine-ben - World Views, 1/27/04
 22. Biblia. János evangéliuma 1:1. Az 1975. évi újfordítású biblia javított kiadása. A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. Budapest, 1997. ISBN 9633006902
 23. a b How the Evolution Debate Can Be Won Archiválva 2007. november 7-i dátummal a Wayback Machine-ben - www.TruthsThatTransform.org
 24. How to Debate the Issue Phillip Johnson. The Kennedy Commentary, Coral Ridge Ministries.
 25. lásd: 1) List of scientific societies rejecting intelligent design 2) Kitzmiller v. Dover page 83. 3) The Discovery Institute's A Scientific Dissent From Darwinism petition begun in 2001 has been signed by "over 600 scientists" as of August 20, 2006. A four day A Scientific Support For Darwinism petition gained 7733 signatories from scientists opposing ID. The AAAS, the largest association of scientists in the U.S., has 120,000 members, and firmly rejects ID. More than 70,000 Australian scientists and educators condemn teaching of intelligent design in school science classes Archiválva 2006. június 14-i dátummal a Wayback Machine-ben. List of statements from scientific professional organizations Archiválva 2008. március 28-i dátummal a Wayback Machine-ben on the status intelligent design and other forms of creationism.
 26. "Biologists aren’t alarmed by intelligent design’s arrival in Dover and elsewhere because they have all sworn allegiance to atheistic materialism; they’re alarmed because intelligent design is junk science." H. Allen Orr. Annals of Science. New Yorker May 2005.Devolution—Why intelligent design isn't. Also, Robert T. Pennock Tower of Babel: The Evidence Against the New Creationism.
 27. Junk science Mark Bergin. World Magazine, Vol. 21, No. 8 February 25 2006.
 28. Virusmyth.net website
 29. Galea P, Chermann JC. (1998). „HIV as the cause of AIDS and associated diseases”. Genetica 104 (2), 133-142. o. PMID 10220906.  
 30. Delaney M. (1995). „"The Duesberg phenomenon": Duesberg and other voices”. Science 267 (5196), 314. o. PMID 7824920.  
 31. a b Watson J. (2006). „Scientists, activists sue South Africa's AIDS 'denialists'”. Nat Med. 12 (1), 6. o. PMID 16397537.  
 32. "Discredited doctor's 'cure' for Aids ignites life-and-death struggle in South Africa", by Sarah Boseley. Published in The Guardian on May 14 2005. Accessed 9 Feb 2007.
 33. The Duesberg PhenomenonPDF, by Jon Cohen. Science (1994) 266:5191, pp. 1642-1644. PMID 7992043.
 34. The Evidence that HIV Causes AIDS: a fact sheet from the National Institute of Allergy and Infectious Disease. Accessed February 29 2008.
 35. (2000) „The Durban Declaration”. Nature 406 (6791), 15-6. o. PMID 10894520.   — full text available here.
 36. Smith TC, Novella SP (2007). „HIV denial in the Internet era”. PLoS Med. 4 (8), e256. o. DOI:10.1371/journal.pmed.0040256. PMID 17713982.  
 37. Another Dishonest Creationist Quote - Talk.origins.org, 2/4/04
 38. a b The Truth, the Whole Truth, and Nothing But the Truth? - Talk Reason, 8/4/02
 39. A Philosophical Premise of 'Naturalism'? - Talkdesign.org, 9/24/02
 40. Darwin Prosecuted: Review of Johnson's Darwin on Trial Archiválva 2007. szeptember 30-i dátummal a Wayback Machine-ben - Creation/Evolution, issue 33, 1993