Értelmes tervezettség mozgalma

(Intelligenstervezés-mozgalom szócikkből átirányítva)

Az értelmes tervezettség mozgalma vagy intelligens tervezettség mozgalma neokreacionista vallási mozgalom, mely az értelmes tervezés nézetére alapozva széles társadalmi, tudományos és politikai változásokért küzd.[1][2] Fő céljaik között szerepel az intelligens tervezés elméletének társadalmi elfogadottságának növelése, lobbitevékenység annak érdekében, hogy az állami oktatás természettudományos tananyagában a koncepció helyet kapjon, jogi lépések megtétele ezen nézetek védelmében vagy a terjesztésük előtt fennálló akadályokkal szemben.[3][4]

A mozgalom a korábbi keresztény fundamentalista és evangéliumi keresztény teremtéstudomány-mozgalmából nőtt ki az Egyesült Államokban.[5]

A mozgalom legfőbb célja a materializmus és az ateizmus megdöntése. Szószólói szerint a társadalom megszenvedte a materializmus elfogadásának „megsemmisítő erejű kulturális következményeit”, továbbá a tudomány felelős a materializmusba hanyatlásért, hiszen a tudomány csak természetes magyarázatok után kutat. A mozgalom szószólói szerint az evolúcióból következik, hogy az embernek nincsen spirituális természete, morális célja, belső, lényegi célja. A mozgalom propagátorai „egy keresztény és teista meggyőződéssel összhangban lévő tudomány” érdekében igyekeznek „legyőzni a materialista világnézetet” melyet szerintük az evolúció elmélete képvisel.[3]

Céljaik elérésének érdekében az intelligens tervezés elméletének propagálása mellett igyekeznek „tanítani a vitát”, azaz hiteltelenné tenni az evolúció elméletét az általuk tévesnek gondolt részeinek, vagy a tudományos közösségben zajló viták kihangsúlyozásával. Arra biztatják a diákokat és tanáraikat, hogy fedezzék fel az evolúció nem tudományos „alternatíváit”, vagy „elemezzék kritikusan” az evolúciót és „a vitát”.

Számos nemzeti és nemzetközi tudományos szervezet, köztük az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia,[6] a brit Királyi Társaság[7] és a Magyar Tudományos Akadémia[8] is az American Association for the Advancement of Science véleményéhez hasonló állásponton van, miszerint „a tudományos közösségben nincs említést érdemlő vita az evolúció érvényességéről”, továbbá „az evolúció a modern tudomány egyik legrobosztusabb és legszélesebb körben elfogadott alapelve”.[9] A doveri Kitzmiller kontra doveri iskolaszék per döntése szerint „az evolúció és vele a közös ős és a természetes szelekció elfogadottsága elsöprő a tudományos közösségben”.[10][11]

A Discovery Institute egy konzervatív keresztény agytröszt, mely az intelligens tervezettség mozgalmát irányítja.[12][13] Az intelligens tervezés prominens szószólói közül a legtöbb ezen intézet Center for Science and Culture (CSC) nevű részlegének tagja. Az egyik legismertebb közülük Phillip E. Johnson, aki a mozgalom „Ék-stratégiájának” és „Tanítsd a vitát” kampányának (lásd lentebb) megalkotója.

A Discovery Institute és a mozgalom szószólói igyekeznek az intelligens tervezést forradalmi tudományos elméletként bemutatni.[14][15][16][17] A tudományos társadalom túlnyomó többsége és szinte minden tudományos szervezet keményen elutasítja ezen kijelentést[11][18][19] és kitartanak azon álláspontjuk mellett, hogy az intelligens tervezés nem érvényes tudomány, képviselői nem folytatnak valódi tudományos kutatási programot.[11] A mozgalom kritikusai ezért megjegyzik, hogy az intelligens tervezés nem több egy PR- és politikai kampánynál.[20]

ÁttekintésSzerkesztés

Az intelligens tervezettség mozgalam főként két fronton végzi tevékenységét: a tömegtájékoztatást és közvéleményt befolyásoló PR-tevékenység továbbá agresszív politikai és oktatásügyi lobbitevékenység az intelligens tervezés iskolai tananyagba illesztésének elősegítésére. A mozgalom szülőhazájában, az Amerikai Egyesült Államokban ezt a tevékenységet főként a Discovery Institute pénzeli és irányítja. A mozgalom elsődleges célja az intelligens tervezés elfogadtatása a természettudományos közoktatás területén. Hosszútávú célja nem kevesebb, mint az amerikai kultúra „megújítása” a politikai irányvonal konzervatív keresztény értékek szerinti átformálásával. A Discovery Institute állítása szerint az intelligens tervezés e folyamatban központi szerepet játszik:

a tervezéselmélet magában hordozza a materialista világnézet fojtogató dominanciájának visszafordításának, s egy keresztény és teista meggyőződéssel összhangban lévő tudománnyal való lecserélésének lehetőségét.
– részlet az Ék-dokumentumból[21]

Az intelligens tervezés és mozgalmának kritikusai amellett érvelnek, hogy az intelligens tervezés a kreacionizmus specifikus, neo-kreacionista változata. Ezt a nézőpontot az intelligen tervezés szószólói visszautasítják, azonban egy 2005-ös Egyesült Államok szövetségi bírósági ítélet (Kitzmiller kontra doveri iskolaszék) kimondja, hogy az intelligens tervezés nem tudomány, a vallásos kreacionizmus egy formája, ezáltal az oktatása sérti az USA alkotmányának első kiegészítésének az állam és egyház szétválasztásáról rendelkező cikkelyét.[22][23]

Az intelligens tervezés közoktatásban történő meggyökereztetésére tett kísérleteik során az intelligens tervezést propagáló csoportok megfenyegettek és elszigeteltek olyan tanárokat, iskolaszék-tagokat és szülőket, akik szembeszálltak erőfeszítéseikkel.[24][25][26]

Az intelligens tervezés mozgalmának helyi iskolaszékekben a tanterv megváltoztatására tett erőfeszítései megosztó hatással vannak ezen közösségekre. Az intelligens tervezést propagáló csoportok által szervezett kampányok nehéz helyzetbe hozzák a tanárokat, akik kénytelenek munkaadóikkal szemben érvelni, s a költséges jogi eljárások - melyek szinte minden esetben az intelligens tervezés szószólóinak vereségével végződnek - az oktatásra szánt alapból vonnak el pénzt. Például a Kitzmiller kontra doveri iskolaszék eset eredményeként a pert elvesztő doveri iskolaszéknek (mely előírta az intelligens tervezés az evolúció alternatívájaként való bemutatását) több, mint egymillió dollárt kellett perköltségként és kártérítésként kifizetnie.[27]

Bírósági eljárásokSzerkesztés

A mozgalom egyetlen nagyszabású jogi ügye a Kitzmiller kontra doveri iskolaszék eset volt, melyben a mozgalmat a Thomas More Law Center képviselte,[28] mely már legalább öt éve kereste a próbaper lehetőségét.[29][30] Azonban eltérő érdekek következtében a Discovery Institute több munkatársa is visszalépett a szakértői tanú pozíciójából, többen közülük a per elvesztése után jogi vitába kerültek az Intézettel.[31]

Kisebb jelentőségű a Larry Caldwell és neje által fenntartott Quality Science Education for All („minőségi tudományos oktatás mindenkinek” - QSEA) nevű szervezet, mely ugyancsak kiterjedt jogi tevékenységet folytat a mozgalom támogatására. Fennállásának első évében (2005) három különböző ilyen jogi eljárást indítottak. A mozgalom megfigyelői, például PZ Myers és Timothy Sandefur a QSEA akcióit zaklató pereskedésként jellemzik.[32][33]

„Tanítsd a vitát!”Szerkesztés

A kampány célja, hogy kreacionizmus egy formáját, az intelligens tervezés nézetét terjessze, s az evolúciónak a természettudományos közoktatásban betöltött pozícióját gyengítse[2][34][35][36][37][38]

A Tanítsd a vitát! akció az evolúciót hivatott „krízisben lévő elméletként” bemutatni, és azt a látszatot kelteni, hogy a tudományos szervezetek igyekeznek elhallgatni vagy elnyomni olyan felfedezéseket, melyek az intelligens tervezést támogatják. A mozgalom ezzel felkelti és erősíti a tudománnyal és tudósokkal szembeni bizalmatlanságot, főként ott, ahol ez a fajta anti-intellektualizmus már egyébként is jelen van. A mozgalom szószólói szerint csupán a tudományos ortodoxia és a naturalizmus korlátaival szembesítenek. A mozgalom Amerikában jelentős médiavisszhangot váltott ki, s sikerült számottevő támogatói bázisra szert tennie főként a konzervatív keresztények körében.

Az oktatási kampányterv kritikáiSzerkesztés

Tudományos szervezetek - köztük az American Association for the Advancement of Science - továbbá egy amerikai szövetségi bíróság álláspontja szerint a mozgalom szószólói mesterséges viták fabrikálásával igyekeznek azt a hamis látszatot kelteni, hogy az evolúció „válságban lévő elmélet”, mivel a tudományos közösségben jelentős vita kereszttüzében áll.[39][40][41][42]

Az evolúciót és közoktatásban elfoglalt státusát ért intelligens-tervezés mozgalmak általi támadásokra reagálva több esetben számos nemzeti és nemzetközi tudományos szervezet szólalt fel a tudományos nézőpont védelmében, s nyilvánította az intelligens tervezés elméletét áltudománynak.[43][44][45][46][47][48]

A kampány központi állítása szerint a méltányosság megkívánja, hogy a tanulók értesüljenek „a tudományos nézetek teljes spektrumáról”,[49] az evolúció „megoldatlan kérdéseiről” és az „evolúció elméletének tudományos gyengeséiről”.[50] Szerintük ez a méltányosság megkívánja, hogy az intelligens tervezés, mint az evolúcióval szembeni alternatív elmélet is bemutatásra kerüljön a természettudományos órákon. Ebben „Az evolúció kritikai elemzése” nevű középiskolai tantervtervezetnek a mozgalom fontos szerepet szán.

A tudományos közvélemény és a tudományos oktatási szervezetek válaszaikban rámutatnak, hogy az evolúció érvényességben nincsen tudományos vita köreikben, a nézeteltérések vallási és politikai síkon zajlanak.[40][41][51]

KritikaSzerkesztés

A tudományos közösség álláspontja szerint az intelligens tervezés nem tudomány, hanem kreacionista áltudomány.[6][7][46][52][53]

A mozgalom kritikusai szerint a mozgalom célja sokkal inkább politikai, mint tudományos vagy oktatásügyi természetű. Azt állítják, hogy a mozgalom „tevékenysége egy agresszív, szisztematikus terv szerint folyik, melynek célja nem csupán az intelligenstervezés-kreacionizmus, hanem a mögötte meghúzódó vallásos világnézet propagálása”.[54] Az intelligens tervezés kísérlet a vallási dogmák (például a bibliai Genezis szó szerinti értelmezése) természettudományos órák tananyagába történő visszacsempészésére. Az intelligens tervezés mozgalma egy, az amerikai társadalom vallásos értékek szerinti átformálására tett kísérlet, melyet főként a közoktatáson keresztül kíván megvalósítani. Ennek bizonyítására a kritikusok a Discovery Institute politikai szerepvállalásait, a mozgalom szószólóinak nyilatkozatait, továbbá az intézet által kiadott Ék-dokumentumot[21] idézik.

Richard Dawkins biológus, az Oxfordi Egyetem professzora az intelligens tervezés mozgalmának evolúcióval kapcsolatos „tanítsd a vitát” kampányát a lapos Föld koncepciójának oktatásához hasonlítja: történelmi ismeretek kontextusában elfogadható, azonban nem tudományos nézőpont. „Ha azt állítjuk, hogy két iskola létezik a tudományon belül - az egyikük azt állítja, hogy a föld gömbölyű, a másik pedig azt, hogy lapos - akkor félrevezetjük a gyermekeket”.[55]

HivatkozásokSzerkesztés

 1. Creationism's Trojan Horse Forrest & Gross, p7
 2. a b Forrest, Barbara: Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: Its True Nature and Goals. A Position Paper from the Center for Inquiry, Office of Public Policy. Center for Inquiry, Inc., 2020. május 7. (Hozzáférés: 2007. augusztus 6.).
 3. a b Wedge Strategy Discovery Institute, 1999.
 4. Barbara Forrest. 2001. "The Wedge at Work: Intelligent Design Creationism and Its Critics
 5. "An Objective Observer Would Know that ID and Teaching About 'Gaps' and 'Problems' in Evolutionary Theory are Creationist, Religious Strategies that Evolved from Earlier Forms of Creationism: The concept of intelligent design (hereinafter "ID"), in its current form, came into existence after the Edwards case was decided in 1987. For the reasons that follow, we conclude that the religious nature of ID would be readily apparent to an objective observer, adult or child." (page 18) "…we find that ID's religious nature would be further evident to our objective observer because it directly involves a supernatural designer." (page 24) "A 'hypothetical reasonable observer,' adult or child, who is 'aware of the history and context of the community and forum' is also presumed to know that ID is a form of creationism. (page 31) "The evidence at trial demonstrates that ID is nothing less than the progeny of creationism." (page 31) Context Ruling, Kitzmiller v. Dover Area School District. Pages 17-35
 6. a b Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences pp. 25. National Academy of Sciences, 1999
 7. a b Royal Society statement on evolution, creationism and intelligent design. Royal Society, 2006. április 11. (Hozzáférés: 2008. január 28.)
 8. A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása a darwini evolúciós elmélet védelmében.
 9. AAAS Denounces Anti-Evolution Laws American Association for the Advancement of Science News, February 19 2006.
 10. Ruling, Kitzmiller v. Dover, page 70
 11. a b c Ruling, Kitzmiller v. Dover page 83
 12. Defending science education against intelligent design: a call to action Journal of Clinical Investigation 116:1134-1138 (2006). doi:10.1172/JCI28449. A publication of the American Society for Clinical Investigation.
 13. Patricia O’Connell Killen, a religion professor at Pacific Lutheran University in Tacoma whose work centers around the regional religious identity of the Pacific Northwest, recently wrote that "religiously inspired think tanks such as the conservative evangelical Discovery Institute" are part of the "religious landscape" of that area. [1]
 14. The Wedge Strategy Center for the Renewal of Science and Culture. 1998
 15. The Design Revolution: Answering the Toughest Questions about Intelligent Design William A. Dembski. Intervarsity Press, 2004.
 16. Why scientists dismiss 'intelligent design' Ker Than. MSNBC, September 23, 2005.
 17. Q&A: Darwin on Trial Margaret Talbot. The New Yorker, November 28, 2005.
 18. AAAS Board Resolution on Intelligent Design Theory American Association for the Advancement of Science.
 19. National Academy of Sciences, 1999 Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, Second Edition
 20. DI's New Talking Point Archiválva 2011. június 5-i dátummal a Wayback Machine-ben Ed Brayton. Dispatches from the Culture Wars, December 11, 2006.
 21. a b The Wedge Strategy - Center for the Renewal of Science and Culture
 22. Kitzmiller v. Dover Area School District; 43. oldal:
  „Az eljárás során bemutatott elsöprő erejű bizonyítékok megerősítették, hogy az intelligens tervezés a kreacionizmus egyszerű újracímkézése, s nem tudományos elmélet.”
 23. Kitzmiller v. Dover Area School District; 197. oldal:
  „[...] mai döntésünk szerint alkotmányellenes az intelligens tervezés, mint az evolúcióval szembeni alternatíva állami iskolákban történő oktatása”
 24. Testimony, Aralene Callahan Archiválva 2007. december 1-i dátummal a Wayback Machine-ben Kitzmiller v. Dover Area School District September 27, 2005
 25. Testimony, Julie Smith Archiválva 2007. december 1-i dátummal a Wayback Machine-ben Kitzmiller v. Dover Area School District September 28, 2005
 26. Defending science education against intelligent design: a call to action Journal of Clinical Investigation 116:1134-1138 (2006). American Society for Clinical Investigation.
 27. Dover gets a million-dollar bill Archiválva 2013. január 5-i dátummal az Archive.is-en Christina Kauffman. The York Dispatch, February 22, 2006
 28. Intelligent designer Archiválva 2008. március 7-i dátummal a Wayback Machine-ben Gordy Slack. Salon.com, October 2005.
 29. "For years, a lawyer for the Thomas More Law Center in Michigan visited school boards around the country searching for one willing to challenge evolution by teaching intelligent design, and to face a risky, high-profile trial." In Intelligent Design Case, a Cause in Search of a Lawsuit Laurie Goodstein. The New York Times, November 4, 2005.
 30. "TMLC representatives traveled the country from at least early 2000, encouraging school boards to teach ID in science classrooms. From Virginia to Minnesota, TMLC recommended the textbook Of Pandas and People (Pandas) as a supplement to regular biology textbooks, promising to defend the schools free of charge when the ACLU filed the inevitable lawsuit. Finally, in summer 2004, they found a willing school board in Dover, Pennsylvania, a board known to have been searching for a way to get creationism inserted into its science classrooms for years." Kitzmiller et al versus Dover Area School District Burt Humburg, Ed Brayton. Skeptic magazine, July-December 2005.
 31. Discovery Institute and Thomas More Law Center Squabble in AEI Forum Archiválva 2008. május 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, National Center for Science Education
 32. Another creationist serial litigator goes down in flames Archiválva 2008. június 4-i dátummal a Wayback Machine-ben PZ Myers. Pharyngula (blog), September 11, 2007.
 33. A Caldwell Legal Victory? Well, Not Quite Archiválva 2005. október 29-i dátummal a Wayback Machine-ben Timothy Sandefur, The Panda's Thumb, October 26, 2005.
 34. Does Seattle group "teach controversy" or contribute to it? Linda Shaw. The Seattle Times, March 31, 2005.
 35. Small Group Wields Major Influence in Intelligent Design Debate ABC News, November 9 2005
 36. "ID's home base is the Center for Science and Culture at Seattle's conservative Discovery Institute. Meyer directs the center; former Reagan adviser Bruce Chapman heads the larger institute, with input from the Christian supply-sider and former American Spectator owner George Gilder (also a Discovery senior fellow). From this perch, the ID crowd has pushed a "teach the controversy" approach to evolution that closely influenced the Ohio State Board of Education's recently proposed science standards, which would require students to learn how scientists "continue to investigate and critically analyze" aspects of Darwin's theory." Chris Mooney. The American Prospect. December 2, 2002 Survival of the Slickest: How anti-evolutionists are mutating their message Archiválva 2005. április 5-i dátummal a Wayback Machine-ben
 37. Teaching Intelligent Design: What Happened When? by William A. Dembski"The clarion call of the intelligent design movement is to "teach the controversy." There is a very real controversy centering on how properly to account for biological complexity (cf. the ongoing events in Kansas), and it is a scientific controversy."
 38. Nick Matzke's analysis shows how teaching the controversy using the Critical Analysis of Evolution model lesson plan is a means of teaching all the intelligent design arguments without using the intelligent design label.No one here but us Critical Analysis-ists... Archiválva 2015. szeptember 6-i dátummal a Wayback Machine-ben Nick Matzke. The Panda's Thumb, July 11 2006
 39. "ID's backers have sought to avoid the scientific scrutiny which we have now determined that it cannot withstand by advocating that the controversy, but not ID itself, should be taught in science class. This tactic is at best disingenuous, and at worst a canard." Ruling, Kitzmiller v. Dover Area School District, page 89
 40. a b "That this controversy is one largely manufactured by the proponents of creationism and intelligent design may not matter, and as long as the controversy is taught in classes on current affairs, politics, or religion, and not in science classes, neither scientists nor citizens should be concerned." Intelligent Judging — Evolution in the Classroom and the Courtroom George J. Annas, New England Journal of Medicine, Volume 354:2277-2281 May 25, 2006
 41. a b "Some bills seek to discredit evolution by emphasizing so-called "flaws" in the theory of evolution or "disagreements" within the scientific community. Others insist that teachers have absolute freedom within their classrooms and cannot be disciplined for teaching non-scientific "alternatives" to evolution. A number of bills require that students be taught to "critically analyze" evolution or to understand "the controversy." But there is no significant controversy within the scientific community about the validity of the theory of evolution. The current controversy surrounding the teaching of evolution is not a scientific one." AAAS Statement on the Teaching of Evolution American Association for the Advancement of Science. February 16, 2006
 42. Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: Its True Nature and Goals. A Position Paper from the Center for Inquiry, Office of Public Policy Archiválva 2007. június 30-i dátummal a Wayback Machine-ben Barbara Forrest. May, 2007.
 43. Finding the Evolution in Medicine Archiválva 2011. július 18-i dátummal a Wayback Machine-ben National Institutes of Health
 44. "ID has failed to gain acceptance in the scientific community" Ruling, page 64 Kitzmiller v. Dover.
 45. "Not a single expert witness over the course of the six week trial identified one major scientific association, society or organization that endorsed ID as science." Ruling, page 70 Kitzmiller v. Dover
 46. a b National Center for Science Education Defending the Teaching of Evolution in the Public Schools Archiválva 2008. március 28-i dátummal a Wayback Machine-ben - az intelligens tervezést áltudományosnak minősítő számos szervezet listája.
 47. Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences pp. 25. National Academy of Sciences, 1999
 48. Royal Society statement on evolution, creationism and intelligent design. Royal Society, 2006. április 11. (Hozzáférés: 2008. január 28.)
 49. Key Resources for Parents and School Board Members Discovery Institute staff. August 21, 2007.
 50. CSC Questions about Science Education Policy Discovery Institute staff.
 51. "Such controversies as do exist concern the details of the mechanisms of evolution, not the validity of the over-arching theory of evolution, which is one of the best supported theories in all of science." Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, Second Edition United States National Academy of Sciences
 52. American Association for the Advancement of Science AAAS Denounces Anti-Evolution Laws American Association for the Advancement of Science News, February 19 2006.
  „a tudományos közösségben nincs említést érdemlő vita az evolúció érvényességéről”, továbbá „az evolúció a modern tudomány egyik legrobosztusabb és legszélesebb körben elfogadott alapelve”.
 53. MTA.hu A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása a darwini evolúciós elmélet védelmében. 2008. március 3. Részlet:
  „A Magyar Tudományos Akadémia - hasonlóan 67 ország tudományos akadémiáihoz, köztük az egyik elsőként megszólaló Royal Society-hez - elhatárolódik azoktól a tudományon kívüli elképzelésektől (például Intelligent Design), amelyek a darwinizmus tudományosan megalapozott állításait támadják, eltorzítják, illetve áltudományos érvelésekkel kritizálják.”
 54. The Wedge at Work: How Intelligent Design Creationism Is Wedging Its Way into the Cultural and Academic Mainstream Barbara Forrest. Chapter 1 of the book Intelligent Design Creationism and Its Critics (MIT Press, 2001).
 55. The Evolution Wars Claudia Wallis. TIME magazine. August 15 2005.