Ráduly János

(1937) néprajzkutató, költő, műfordító.

Ráduly János (Korond, 1937. október 27. –) néprajzkutató, költő, műfordító.

Ráduly János
Született 1937. október 27. (84 éves)
Korond
Állampolgársága román
Foglalkozása néprajzkutató,
költő,
műfordító
Iskolái Babeş–Bolyai Tudományegyetem (–1966)

ÉletútjaSzerkesztés

A marosvásárhelyi Bolyai Líceumban érettségizett (1955), Erdőszentgyörgyön a líceumban nevelő, 1962-től Kibéden tanár, 1998-tól nyugdíjas. A Babeș-Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett (1966).

MunkásságaSzerkesztés

Első írását a Vörös Zászló közölte (1959). Az Utunk, Igaz Szó, Művelődés, Napsugár, Tanügyi Újság, Ifjúmunkás, Hargita, Helikon munkatársa. Verssel szerepel a Megtalált világ (1968) című antológiában; költőként évtizedekkel később jelentkezik újra (Az árnyékok lakodalma, 1995; Fény és gondolat, 1996).

Folklórkutatói pályája egy Faragó Józseffel együtt közölt, később németül és csehül is megjelent tanulmánnyal (A népballadák egy romániai magyar falu mai köztudatában) kezdődött, ezt követően egész sor önálló kötetben tárta fel a Kis-Küküllő menti Kibéd népmesekincsét és gazdag balladaköltészetét, s rendszeresen tanulmányokkal szerepelt a Népismereti Dolgozatok, Ethnographia, Néprajzi Látóhatár, a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyvei, Jahrbuch für Volksliedforschungen köteteiben. Munkásságának nemzetközi visszhangját Cseke Péter mérte fel Kibéddel megáldott Ráduly János című szociográfiai riportjában.

Foglalkozott az erdélyi rovásírásos emlékek kutatásával és értelmezésével is. Gyermekirodalmi antológiákban a vers, ének, játék, mese óvodai felhasználását szorgalmazza.

1990-től tagja a Kriza János Néprajzi Társaságnak, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak; szerkesztőbizottsági tagja volt a korondi Hazanéző és a székelyudvarhelyi Székely Útkereső című folyóiratoknak.

Legnagyobbrészt saját gyűjtéseit tartalmazó kötetei: Kibédi népballadák (1975), A vízitündér leánya (1978); Elindultam hosszú útra (A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái. 1979); Tündérszép Mosolygó Ilona (Kibédi népmesék. 1980); Az álomfejtő fiú (Kis-Küküllő menti népmesék. 1985); Mikor a szolgának telik esztendeje (A kibédi gazdai szolgák életéből. 1987); Villám Palkó (Kis-Küküllő menti népmesék. 1989); Hold elejti, Nap felkapja (Kibédi találós kérdések. 1990); Táltos Marika (mesék. 1993); Szép Magdolna (Kibédi népmesék. 1994); A király táncos lovai (Székely tréfás mesék. 1995); Rovásíró őseink (Adalékok rovásírásunk ismeretéhez. 1995); Vetettem gyöngyöt (Népköltészeti tanulmányok. 1997); A rovásírás vonzásában (Korond 1998); Nemzeti kincsünk, a rovásírás (1998).

Verskötetei: Az árnyékok lakodalma (Gyermekversek. 1995); Fény és gondolat (uo. 1996).

Lefordította Eminescu Esticsillag című költeményét (1993); Nichita Stănescu-fordításait a Barátság című antológia (Pécs 1993) közölte.

KönyveiSzerkesztés

 • Kibédi népballadák; gyűjt., bev., jegyz. Ráduly János; Kriterion, Bukarest 1975
 • A vízitündér leánya. Kis-Küküllő menti népmesék; Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1978
 • Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái; gyűjt., bev., jegyz. Ráduly János; Kriterion, Bukarest, 1979
 • Tündérszép Mosolygó Ilona. Kibédi népmesék; Creangă, Bukarest, 1980
 • Az álomfejtő fiú. Kis-Küküllő menti népmesék; Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1985
 • Mikor a szolgának telik esztendeje. A kibédi gazdai szolgák életéből; Kriterion, Bukarest 1987
 • Villám Palkó. Kis-Küküllő menti népmesék; Creangă, Bucureşti, 1989
 • Hold elejti, Nap felkapja. Kibédi találós kérdések; gyűjt., bev. Ráduly János; Kriterion, Bukarest, 1990
 • Szép Magdolna; Tinivár, Kolozsvár 1994
 • A király táncos lovai. Székely tréfás népmesék; Bon Ami, Sepsiszentgyörgy, 1995
 • Rovásíró őseink. Adalékok rovásírásunk ismeretéhez; Firtos Művelődési Egylet, Korond 1995 (Hazanéző könyvek)
 • Vetettem gyöngyöt. Népköltészeti tanulmányok, közlések; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 1997
 • Nemzeti kincsünk: a rovásírás; Székely Útkereső, Székelyudvarhely 1998 (Székely útkereső kiadványok)
 • A rovásírás vonzásában. Adalékok rovásírásunk ismeretéhez; Firtos Művelődési Egylet, Korond 1998 (Hazanéző könyvek)
 • A galambleány. Tündérmesék; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 1998
 • Tündéri perpatvar. Irodalmi anekdoták; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 1999
 • Gyöngyvirág királyfi. Népmesék; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2000
 • Jóságvilágom. Versek; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2000
 • Szitakötőtánc. Gyermekversek; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2001
 • Fekete szőnyeg a sátor. Néprajzi tanulmányok, közlések; Impress, Marosvásárhely 2003
 • Az igazságos hazugság. Tréfás és állatmesék, mondák; Kreativ, Marosvásárhely 2004
 • Siratóim lesznek az égi madarak. Székely népballadák; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2004
 • Tanuljunk könnyen rovásírni! Segédkönyv a rovásírás elsajátításához; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2004
 • Titkok a rovásírásban. Adalékok rovásírásunk ismeretéhez; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2004
 • A hencegő vőlegény. Népi tréfák, mondák, anekdoták; Kreatív, Marosvásárhely 2005
 • A tulipános láda. A kiskendi Fülöp Károly meséi. Kis-Küköllő menti székely népmesék, tréfák, anekdoták kiejtés szerinti lejegyzésben; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2005
 • Bodor Péter meseautója. Népmesék, mondák, tréfák; gyűjt. Ráduly János; Hoppa!, Marosvásárhely, 2006
 • Évszakoló. Gyermekversek; Hoppa!, Marosvásárhely, 2006
 • A fák királyválasztása. Népi tréfák, mondák, anekdoták; Hoppa!, Marosvásárhely 2006
 • Hallod-e, te másvilág, adsz kenderért pálinkát? Székely népi tréfák, mondák, anekdoták; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2006
 • Hová, hová Laji bátyám? Kis-Küküllő menti székely népmesék, mondák, tréfák kiejtés szerinti lejegyzésben; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2006
 • Az isztambuli székely (magyar) rovásemlék. Kismonográfia; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2007
 • A farkas és az őzike. Székely állatmesék a Kis-Küküllő mentéről kiejtés szerinti lejegyzésben; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2008
 • Hajdani erdélyi tájakon Jékely Zoltán kiadatlan leveleiből; közzéteszi Ráduly János; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2008
 • Király Bözsi hegedűje. Székely népmesék; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2008
 • A legkisebb leány szerencséje. Székely népmesék; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2008
 • A muzsikáló tücsök. Székely állatmesék; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2008
 • Székely békességlevelek 1803-1837; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2008
 • Szép Fuvella története. Székely népmesék a Kis-Küküllő mentéről kiejtés szerinti lejegyzésben; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2008
 • Szépirodalom, néprajz, rovásírás. Két íróbarát beszélgetése életpályájukról és munkásságukról; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2008
 • Gyere már, Jégtörő Mátyás. Gyermekversek; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2009 (Erdélyi Gondolat gyermekkönyvtár)
 • Janka és a csitkóbogár. Kisgyermekbeszéd; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2009 (Erdélyi Gondolat gyermekkönyvtár)
 • Erdélyi István–Ráduly János: A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig; Masszi, Bp., 2010
 • Petőfi Sándor utolsó hét napja. Petőfi-dokumentumok; szerk. Ráduly János; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2010
 • Székely népi tréfák, anekdoták; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely 2010
 • Erdélyi rovásemlékek világa. Adalékok rovásírásunk ismeretéhez; Silver Tek, Marosvásárhely 2011
 • A moldvabányai rovásemlék Kr. u. 1410-1430 között; Silver Tek, Marosvásárhely 2012
 • Bolyai János és Kibédi Orbán Rozália. Cikkek, tanulmányok; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2012
 • Sirálytánc. Gyermekversek; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2012

DíjaiSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 1. Ráduly János dicsérete Archiválva 2017. június 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, Népújság, 2017. május 27.
 2. Ráduly János kitüntetése. Kriza János Néprajzi Társaság, 2017. október 24. (Hozzáférés: 2018. március 14.) (magyarul)

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés