Rapaics Rajmund (egyháztörténész)

magyar egyháztörténész, egyházi író

Rapaics Rajmund (Milánó, 1845. január 1.Eger, 1909. szeptember 25.) egyházi író, egri kanonok, budapesti egyetemi hittanár.

Rapaics Rajmund
Magyarország
19. század
Rapaics Rajmond.png
Élete
Született 1845. január 1.
Milánó
Elhunyt 1909. szeptember 25. (64 évesen)
Eger
Pályafutása
Iskola/Irányzat katolikus teológia
Fontosabb művei Egyetemes egyháztörténelem

ÉleteSzerkesztés

Olasz származású apja, aki a magyar szabadságharcban vitézül küzdött, később mint Heves vármegye főpénztárnoka Egerbe tette át lakását; itt végezte fia a középiskolát mint Foglárintézeti növendék és 1859-ben a papnevelő intézetbe lépett. A bölcseleti osztályok elvégzése után Bartakovics érsek 1862-ben a pesti központi papnevelőbe küldte, ahol teológiát tanult, innét négy év múlva a bécsi Szent Ágostonról nevezett magasabb papképző intézetbe ment.

1868-ban miséspappá szentelték. 1869-ben teológiai doktor lett, majd hitoktató volt Nyíregyházán, 1870-80-ban az egri érseki líceumban az egyháztörténelem és egyházjog tanára. 1873-ban főpásztora egyszersmind házasságvédővé, 1875-ben papnevelő-intézeti aligazgatóvá és zsinati vizsgálóvá nevezte ki.

1879-ben a király udvari kápláni címet adományozott neki, míg a budapesti egyetem hittani kara a bekebelezett doktorok sorába iktatta. 1880-tól a budapesti egyetemen az egyháztörténelmet adta elő; 1884-85-ben és 1885-1889-ben dékáni tisztet viselt. 1900. június 8-án egyetemi rektorrá választották. 1903 decemberében kinevezték egri kanonoknak. Tagja volt a vatikáni magyar okirattár szerkesztő-bizottságának, a Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályában pedig mint szakosztályi másodelőadó működött.

Irodalmi munkásságaSzerkesztés

1872-1880-ben szerkesztője volt az Egri Egyházmegyei Közlönynek, amelyben és a Religio, Egri Népújság stb. lapokban számos értekezést, költeményt stb. közölt.

MűveiSzerkesztés

  • Egyetemes egyháztörténelem. Kútfők és jelesebb szerzők nyomán. Eger, 1879-89. Három kötet. (I. Keresztény ó-kor, 1879. II. Középkor, 1881. III. Ujkor 1. rész. A reformácziótól a franczia forradalomig 1886., 2. rész. A franczia forradalomtól napjainkig, 1889. (Ism. M. Sion 1878., 1881., 1886., Kath. Szemle 1889.).
  • Beszéd, melyet az 1884-85. egyetemi tanév megnyitásakor mondott. U. ott, 1884.) Acta reg. scient. universitatis Budapestiensis. Fasc. I.).
  • Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. U. ott, 1902. I. kötet. 1520-1529. (Bunyitai Vinczével és Karácsonyi Jánossal együtt) Online

ForrásokSzerkesztés