Sablon:BKV/Statisztika

Statisztikák, adatokSzerkesztés

A BKV évente 1,3 milliárd utast szállít járművein, ennek 40%-a autóbuszon, 28,1%-a villamoson, 21,9%-a metrón, 5,1%-a HÉV-en és 5,7%-a trolibuszon utazott 2010-ben.[1] Az alkalmazottak száma átlagosan 12 745 fő volt. Ebből szellemi: 2199 fő, tömegközlekedési járművezető: 5101 fő, egyéb fizikai: 4782 fő, egyéb foglalkoztatott[2] 728 fő. A teljes hálózat – amely az összes viszonylat hosszát magában foglalja – hossza 663 km volt. A megállóhelyek száma 4998 db, az átlagos járműállomány 2828 volt.

A járművek száma[1]
Jármű Járművek száma Járművek megoszlása (%) Viszonylatok száma (db) Szállított utasok megoszlása (%)
Villamos + fogaskerekű 604 21,4 30+1 28,1
Trolibusz 160 5,7 15 4,9
Autóbusz 1371 48,5 239 40,0
HÉV 294 10,4 8 5,1
Metró + FAV 368+23 13,8 3 21,9
Hajó 8 0,2 1
Összesen: 2828 100,0 284 100,0

A közösségi közlekedési szolgáltatás legfontosabb minőségi paramétere a biztonság. 2007-ben a Társaság szolgáltatásai során 2496 baleset történt, ebből mindössze 754 esetben volt a BKV dolgozója az okozó fél. 608 személy sérült 472 esetnél (ezek 50 esetben sajáthibás események voltak). A sajáthibás autóbusz és trolibusz balesetek ⅔-át az oldaltávolság, illetve a követési távolság rossz megválasztása és a kanyarodási szabályok megszegése okozta.

A veszteség okai és kezeléseSzerkesztés

AlulfinanszírozottságSzerkesztés

A BKV 2007-es működési költsége 116,2 milliárd forint volt. A jegybevétel ennek az összegnek mintegy 39,5%-át teszi ki. (2007-ben a nettó menetdíjbevétel 45 974 millió forint volt, ez mintegy 1,8 milliárd forinttal magasabb az év elején tervezettnél.) Ehhez jön még az árkiegészítés és normatív támogatás címén fizetett közel 50 milliárd forint és az egyéb szerződésekből és tevékenységekből befolyó 5-6 milliárd forint. A fennmaradó 15-16 milliárd forint így hiányként jelentkezett a társaság költségvetésében. A vállalat megoldásként kisebb járatritkítást és átalakított hálózatot vezetett be, melyet már a közvélemény, a szakszervezetek és a kerületek bevonásával dolgoztak ki. A 2008-as paraméterkönyv bevezetésétől évi 1,1 milliárd forint megtakarítást vártak, ami teljesült is, így a 2008-ban kapott 10 milliárdos költségtérítéssel együtt a hiányt sikerült lefaragni 16,8 milliárdról 5,7 milliárd forintra. Sajnos ez a hiány 2009-ben felugrott 23,5 milliárd forintra.

2010-ben a cég hosszú évek után először nyereséget mutatott. Működési költsége[1] 126,2 milliárd forint volt. A jegybevétel ennek az összegnek a 39,3%-át teszi ki. (2010-ben a nettó menetdíjbevétel 49 541 millió forint volt) Ehhez jött még az árkiegészítés és normatív támogatás címén fizetett 48 milliárd forint és az egyéb szerződésekből és tevékenységekből befolyó 11 milliárd forint. Ezen felül a Társaság kapott 5 milliárd forint működési támogatást a Fővárostól és 17,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az államtól. Így – a pénzügyi műveletekkel együtt – több mint 1 milliárd forint nyereséget mutatott. A táblázatból kivehető, hogyha a cég nem kap rendkívüli támogatásokat, akkor 2010-ben is – a korábbi éveknek megfelelően – közel 20 milliárdos veszteséget mutat a mérleg.

Eredménykimutatás 2007-től 2013-ig
Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Megjegyzés
(millió Ft)
Közszolgáltatási díj 0 0 0 0 0 78 875 123 632
Menetdíjbevétel 45 974 50 908 50 551 49 541 51 127 17 832 102 A jegy- és bérleteladásokból befolyó összeg
Menetdíjbevétel kiegészítés (GKM) 588 0 0 0 0 0 0
Árkiegészítés 17 135 17 139 16 863 15 983 16 410 5 791 0 A kedvezményes bérletek után kapott támogatás
Önkormányzati hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 A Fővárosi Önkormányzat által fizetett rendszeres támogatás
Agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételek 461 453 523 518 478 167 0 Az agglomerációs települések által fizetett szolgáltatási díj
Szerződéses és egyéb szolgáltatás bevétele 893 916 709 874 915 785 777 A szerződéses és különjáratok után befolyó összeg
Személyszállítási szolgáltatások ellenértéke összesen 65 051 69 416 68 646 66 916 68 930 103 450 124 511
Egyéb tevékenység bevétele 2 349 2 721 3 040 2 670 2 838 4 130 3 601
Egyéb üzemi bevételek 2 365 5 021 6 068 7 133 5 235 6 529 9 008
Költségtérítés 0 10 000 0 0 0 0 0 Eseti támogatás
Fővárosi működési támogatás 0 0 0 5 000 0 20 315 0 Eseti támogatás
Vissza nem térítendő állami támogatás 0 0 0 17 500 24 000 0 0 Eseti támogatás
Állami normatív támogatás 32 198 32 198 32 198 32 198 32 198 0 0 Rendszeres állami támogatás
I. ÜZEMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 101 963 119 356 109 952 131 417 133 201 134 421 137 120 Összes üzemi bevétel
Anyagköltség 8 275 8 078 9 356 10 033 11 258 11 197 12 470
Üzemeltetési gázolaj 7 712 9 000 7 661 9 098 11 454 12 629 11 888
Vontatási áram 6 320 7 614 8 545 6 783 8 396 9 293 9 625
Egyéb energia 3 257 3 785 3 593 3 271 0 0 0
Igénybe vett szolgáltatások ellenértéke 14 876 14 716 16 434 17 352 17 925 15 488 16 495
Egyéb szolgáltatások ellenértéke 1 053 986 1 223 1 504 1 515 1 335 1 035
Eladott áruk beszerzési értéke 47 78 121 210 263 375 128
Eladott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke 3 254 4 459 5 140 5 130 5 121 2 767 1 539
Anyagi jellegű ráfordítások 44 794 48 716 50 073 53 381 55 932 53 084 53 180 A működéshez szükséges anyagi jellegű kiadások
Bérköltség 36 682 37 521 40 043 39 320 40 650 39 487 39 204
Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 238 5 860 5 931 6 173 6 215 2 861 2 914
Bérjárulékok 13 396 13 781 14 709 13 496 14 467 13 986 13 478
Személyi jellegű ráfordítások 57 316 57 162 60 683 58 989 61 332 56 334 55 596 Az összes BKV-dolgozó teljes bérköltsége
Értékcsökkenési leírás 14 866 15 026 15 465 15 587 15 717 19 210 22 929
Egyéb üzemi ráfordítások 2 451 1 564 2 316 2 427 3 324 4 783 6 016
Aktivált saját teljesítmények értéke -3 181 -3 034 -3 904 -4 167 -3 928 -2 168 -3 570
I. ÜZEMI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 116 246 119 434 126 633 126 217 132 377 131 243 134 151
I. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -14 283 -78 -16 681 5 200 824 3 178 2 969 Részeredmény: Üzemi tevékenység (I.)
II. Pénzügyi műveletek bevételei 579 1 356 864 1 080 777 144 329
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 775 6 714 7 445 5 008 7 232 6 507 4 646
II. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -6 196 -5 358 -6 581 -3 928 -6 455 -6 363 -4 317 Részeredmény: Pénzügyi műveletek (II.)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -20 479 -5 436 -23 262 1 272 -5 631 -3 185 -1 348 Részeredmény: Üzemi tevékenység (I.) + Pénzügyi műveletek (II.)
III. Rendkívüli bevételek 3 901 241 12 2 383 9 67 1 182
III. Rendkívüli ráfordítások 252 547 275 2 637 271 128 1 323
III. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 3 649 -306 -263 -254 -262 -61 -141 Részeredmény: Rendkívüli műveletek (III.)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -16 830 -5 742 -23 525 1 018 -5 893 -3 246 -1 489 Üzemi tevékenység (I.) + Pénzügyi műveletek (II.) + Rendkívüli műveletek (III.)
Az infláció, az üzemanyagok árának és a BKV (vonal)jegyárainak változása (év/év). Az adatok forrása: KSH, BKV

BliccelésSzerkesztés

A BKV felmérése szerint a bliccelők aránya az utazóközönség 30-40%-át teszi ki, ami több milliárdos[3] kárt okoz a vállalatnak (a BKV bliccelésből eredő kinnlévősége a 2007. év végén 15 milliárd[4] forint volt). Rövid távú megoldásként a cég a bevételkiesést az ellenőrzés szigorításával igyekszik csökkenteni, nem eredménytelenül: a napi bevétel 7-8 millióval növekedett.[5] Emellett akciót hirdettek „Blicc Over” elnevezéssel, melynek lényege, hogy 2007. október 18. és november 24. között 20%-os kedvezménnyel rendezhették bliccelésből eredő tartozásukat a 2002 után megbüntetett utasok. Ennek eredményeként közel 80 millió[6] forintot fizettek be a bliccelők. A fennmaradó tartozásokat a BKV követeléskezelő cégeknek kívánja eladni. – Hosszabb távú megoldásként a csipkártyás rendszer bevezetését tervezik, amely költséges ugyan, de jelentősen visszaszorítaná a bliccelést a különböző viszonylatokon,[7] azonban az elektronikus jegyrendszer megvalósítása csak 2019 után várható.

JegyzetekSzerkesztés

  1. a b c Éves jelentés 2010. (BKV.hu, 2012. január 25., PDF-fájl)
  2. Egyéb foglalkoztatottak: nem teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók, járművezető tanulók, szakmunkás tanulók, nyugdíjas besegítők
  3. Bliccelés elleni küzdelem a körúton is (Ma.hu, 2007. szeptember 3.)
  4. Közel 60 millió forintot fizettek be a bliccelők a BKV-nak (HVG.hu, 2007. november 26.)
  5. Kontroll: napi hétmilliós plusz bevétel a BKV-nak (HírTv.hu, 2007. április 16.)
  6. Blicc over: siker vagy kudarc a BKV behajtási akciója? (Népszabadság Online, 2007. november 27.)
  7. Jönnek a kapuk és chipkártyák a metróban (Index, 2004. november 16.)