Sablon:Kembox/Chembox Identifiers

(Sablon:Chembox Identifiers szócikkből átirányítva)
Használati útmutató

A kémiai azonosító egy anyag kódját adja meg valamelyik kémiai adatbázisban.

Előfordul, hogy ugyanabban az adatbázisban egy anyagnak több kódja is van, még akkor is, ha az anyag csak egyszer szerepel az adatbázisban. Pl. az ATC-kódok betegségek szerint sorszámozzák a gyógyszer-hatóanyagokat. Ha egy hatóanyag több betegség ellen is jó, több ATC-kódja van.

A magyar Wikipédiában két kémiai azonosítósablon van:

  1. a Chembox Identifiers sablont a Chembox new hívja
  2. a Chembox Azonosítók sablont a Chembox új hívja.

A két azonosítósablon közvetlenül nem hívható. Adattartalmukban teljesen azonosak, kizárólag a paraméternevekben különböznek. Néhány azonosító nemcsak azonosítósablonból, hanem közvetlenül a Chembox új-ból ill. Chembox new-ból is elérhető. Ezek az azonosítók – melyeket az alábbi táblázat vastagon jelez – kétszer szerepelhetnek a két Chembox-sablonban (közvetlenül és azonosítósablonon keresztül), akár eltérő értékkel is. Ez a tulajdonság történelmileg alakult ki, feltehetően a korábbi sablonokkal való kompatibilitás érdekében. A vastagon szedett azonosítók közvetlen hivatkozása Chembox új-ból ill. Chembox new-ból elavult és kerülendő.

Mindkét Chembox sablon táblázat formájában sorolja fel a szócikkbeli anyag tulajdonságait/adatait. A két azonosítósablon (valamelyike) e táblázat egy részét (az azonosítókat tartalmazó sorait) állítja elő.

Az egységes formázás érdekében mindkét azonosítósablon a chembox entry sablonon keresztül írja ki az azonosítót, melynek átadja az azonosító nevét és értékként az azonosító(ka)t.

Ha egy anyag (vegyület) gyógyszer hatóanyag, a szócikk a két Chembox sablon helyett a három gyógyszersablon valamelyikét is használhatja. Ezek nem hívják a két azonosítósablont, de ugyanazokat az adatokat tartalmazzák, ezért az alábbi táblázatban felsoroljuk ezeket is. A táblázatbeli nevek az adott sablonbeli paraméternevek. A link arra a sablonra mutat, amely végül az azonosítót kiírja.E lap némi információt ad az azonosító jelentésére.

A drugbox sablon nem hív másik sablont, ezért ebben az oszlopban nincsenek linkek.

Kémiai azonosítók
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
Abbreviations Rövidítés Abbreviations a vegyületnév rövidítései (általában mozaikszavakkal)
CASNo CAS CAS-szám CAS_number CASszám a vegyület CAS-száma
CASNos CASNos CAS_supplemental CASkieg a vegyület második CAS-száma
CASOther CASOther CASOther a vegyület többi CAS-száma vesszővel elválasztva
PubChem PubChem PubChem PubChem PubChem a vegyület PubChem-azonosítója
ChemSpiderID ChemSpiderID ChemSpider ChemSpiderID a vegyület ChemSpider-azonosítója
EINECS EINECS EINECS-szám EINECS a vegyület EINECS-száma
EINECSCASNO EINECSCASNO EINECSCASNO ?
DrugBank DrugBank DrugBank DrugBank a vegyület DrugBank-azonosítója
KEGG KEGG KEGG KEGG a vegyület KEGG-azonosítója
MeSHName MeSHNév MeSH MeSHName MeSH keresőszó vagy -kifejezés
ChEBI ChEBI ChEBI ChEBI ChEBI-azonosító
RTECS RTECS RTECS-szám RTECS RTECS-azonosító
ATCCODE ATCKód ATCCODE első ATC-kód
ATCCode_prefix ATCKód_előtag ATC_prefix ATCelőtag az első ATC-kód 3 betűs előtagja
ATCCode_suffix ATCKód_utótag ATC_suffix ATCutótag az első ATC-kód 4 betűs utótagja
ATC_Supplemental ATC_kieg ATC_supplemental ATCkieg a többi ATC-kód
INN a gyógyszer nemzetközi szabadneve
phhg8 a gyógyszer neve(i) a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben. Ha több van, <br>-rel kell őket elválasztani.
SMILES SMILES SMILES smiles SMILES SMILES: a szerkezeti képlet megadása angol betűk segítségével
InChI InChI InChI InChI InChI(en): a molekulaszerkezet megadása angol betűk segítségével
StdInChIKey InChIKey: a molekulaszerkezet megadása angol betűk segítségével
Beilstein Beilstein Beilstein Beilstein-azonosító(en)
Gmelin Gmelin Gmelin_adatbázis Gmelin Gmelin adatbázis(en)-azonosító
3DMet 3DMet 3DMet 3DMet 3DMet-azonosító[azon 1]
UNII UNII UNII UNII Unique Ingredient Identifier
UN-szám UN-szám UN-szám UN-szám UN-szám(en)
ChEMBL ChEMBL ChEMBL ChEMBL ChEMBL-azonosító a CHEMBL előtag nélkül
Jmol Jmol Jmol Jmol Jmol(en) 3D képek
  1. 3DMet: a 2 és 3 dimenziós szerkezeti képletek adatbázisa.

Az azonosítók közül hiányzik:

  • INN-név
  • gyógyszerkönyvi név