Sablon:Kembox/Chembox új

(Sablon:Chembox új szócikkből átirányítva)
Használati útmutató

A vegyületsablonok a vegyületek közös tulajdonságait foglalják infóboxba az egységes megjelenítés és a könnyebb olvashatóság érdekében.

A sablonokat két csoportba oszthatjuk: a kémiai és a gyógyszerészeti sablonok. Mindkét csoportnak több változata alakult ki az idők során, és sajnos ezek egymással nem kompatibilisek.

E leírás célja a sablonokban megadható adatok felsorolása, hogy hivatkozási kézikönyvként lehessen használni. A sablonok általános leírása a leírás végén található.

Általános adatok
{{Chembox new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés Default
Name Name név Name A sablon kerete fölötti név. A szócikk címe
Reference Reference Reference A nevet követő szabad szöveg (tipikusan <ref>...</ref> közé zárva)
ImageName Kép aláírás. A szócikk címe
Képfájlok (szerkezeti képletek) paraméterei
IUPACName IUPACNév IUPAC_név IUPAC_name IUPACnév IUPAC-név
SystematicName SzabályosNév SystematicName nem-triviális IUPAC-név
OtherNames MásNév egyéb_nevek synonyms Szinoníma egyéb nevek
Azonosítók
Tulajdonságok
Kristályszerkezet
Termokémia
Gyógyszerkémia
Robbanószerkémia
Veszélyek
Hasonló vegyületek

A két chembox infóboxban a további adatok fejezetekre vannak osztva, egy-egy fejezetnek pedig külön al-sablonja van, mely az adott kategóriába tartozó adatokat feldolgozza. Van néhány fontos adat, amely a fő sablonba is beilleszthet (vagyis az adat akár kétszer is szerepelhet). E két helyen is megadható adatokat vastag betűvel jelezzük. Az infóboxbeli megadás elavult, az alsablonbeli az ajánlott.

Előfordul, hogy a paraméter létezik az infóboxban, de a kiíró sablonja hiányzik, a paraméter ezért nem jelenik meg. Ezeket az eseteket áthúzással jelöljük.

A gyógyszersablonokban nincsenek al-sablonok, de adatcsoportok igen.

Azonosítók

szerkesztés
Kémiai azonosítók alsablon
Chembox new Chembox_új
Chembox Identifiers Chembox Azonosítók


Kémiai azonosítók
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
Abbreviations Rövidítés Abbreviations a vegyületnév rövidítései (általában mozaikszavakkal)
CASNo CAS CAS-szám CAS_number CASszám a vegyület CAS-száma
CASNos CASNos CAS_supplemental CASkieg a vegyület második CAS-száma
CASOther CASOther CASOther a vegyület többi CAS-száma vesszővel elválasztva
PubChem PubChem PubChem PubChem PubChem a vegyület PubChem-azonosítója
ChemSpiderID ChemSpiderID ChemSpider ChemSpiderID a vegyület ChemSpider-azonosítója
EINECS EINECS EINECS-szám EINECS a vegyület EINECS-száma
EINECSCASNO EINECSCASNO EINECSCASNO ?
DrugBank DrugBank DrugBank DrugBank a vegyület DrugBank-azonosítója
KEGG KEGG KEGG KEGG a vegyület KEGG-azonosítója
MeSHName MeSHNév MeSH MeSHName MeSH keresőszó vagy -kifejezés
ChEBI ChEBI ChEBI ChEBI ChEBI-azonosító
RTECS RTECS RTECS-szám RTECS RTECS-azonosító
ATCCODE ATCKód ATCCODE első ATC-kód
ATCCode_prefix ATCKód_előtag ATC_prefix ATCelőtag az első ATC-kód 3 betűs előtagja
ATCCode_suffix ATCKód_utótag ATC_suffix ATCutótag az első ATC-kód 4 betűs utótagja
ATC_Supplemental ATC_kieg ATC_supplemental ATCkieg a többi ATC-kód
INN a gyógyszer nemzetközi szabadneve
phhg8 a gyógyszer neve(i) a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben. Ha több van, <br>-rel kell őket elválasztani.
SMILES SMILES SMILES smiles SMILES SMILES: a szerkezeti képlet megadása angol betűk segítségével
InChI InChI InChI InChI InChI(en): a molekulaszerkezet megadása angol betűk segítségével
StdInChIKey InChIKey: a molekulaszerkezet megadása angol betűk segítségével
Beilstein Beilstein Beilstein Beilstein-azonosító(en)
Gmelin Gmelin Gmelin_adatbázis Gmelin Gmelin adatbázis(en)-azonosító
3DMet 3DMet 3DMet 3DMet 3DMet-azonosító[azon 1]
UNII UNII UNII UNII Unique Ingredient Identifier
UN-szám UN-szám UN-szám UN-szám UN-szám(en)
ChEMBL ChEMBL ChEMBL ChEMBL ChEMBL-azonosító a CHEMBL előtag nélkül
Jmol Jmol Jmol Jmol Jmol(en) 3D képek
  1. 3DMet: a 2 és 3 dimenziós szerkezeti képletek adatbázisa.

Tulajdonságok

szerkesztés
Kémiai tulajdonságok alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Properties}}(?) {{Chembox_Tulajdonságok}}(?)
Kémiai tulajdonságok
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
Formula Képlet kémiai_képlet chemical_formula Képlet összegképlet egyben
vegyjel vegyjel összegképlet atomonként, az összegképlet végén töltéssel
charge charge charge Töltés
MolarMass
MolarMass_notes
MassRound
MolárisTömeg
MolárisTömeg_megj
MassRound
moláris tömeg molecular_weight MolekulaTömeg moláris tömeg. Ha az összegképletet a Chembox_Properties vagy Chembox_Tulajdonságok-ban atomonként adtuk meg, a sablon kiszámolja a moláris tömeget, és nem kell megadni. Ha mégis megadjuk, az értékhez külön paraméterben megadott megjegyzés is fűzhető. MassRound a moláris tömeg tizedesjegyeinek száma; default értéke 2.
Appearance Megjelenés megjelenés Appearance megjelenés (látható tulajdonságok: szín, halmazállapot)
halmazállapot halmazállapot halmazállapot halmazállapot halmazállapot 20 °C-on
Odour
Odor
Szag Odour szag. Odour és Odor jelentése azonos.
Density Sűrűség sűrűség density Sűrűség sűrűség
MeltingPt
MeltingPtC
MeltingPtCL
MeltingPtCH
MeltingPtF
MeltingPtFL
MeltingPtFH
MeltingPtK
MeltingPtKL
MeltingPtKH
Melting_notes
Olvadáspont
OlvadáspontC
OlvadáspontCL
OlvadáspontCH
OlvadáspontF
OlvadáspontFL
OlvadáspontFH
OlvadáspontK
OlvadáspontKL
OlvadáspontKH
Olvadáspont_megj
olvadáspont melting_point
melting_high
melting_notes
OlvadásPont
OlvadásMax
OlvadásMegj
olvadáspont
BoilingPt
BoilingPtC
BoilingPtCL
BoilingPtCH
BoilingPtF
BoilingPtFL
BoilingPtFH
BoilingPtK
BoilingPtKL
BoilingPtKH
Boiling_notes
Forráspont
ForráspontPtC
ForráspontPtCL
ForráspontPtCH
ForráspontPtF
ForráspontPtFL
ForráspontPtFH
ForráspontPtK
ForráspontPtKL
ForráspontPtKH
Forráspont_megj
forráspont boiling_point
boiling_notes
ForrásPont
ForrásMegj
forráspont
SublimationConditions SzublimációFeltétel SublimationConditions a szublimáció feltételei (hőmérséklet, nyomás)
Solubility Oldhatóság oldhatóság_vízben solubility Oldhatóság oldhatóság vízben, kivéve chembox_new és chembox_új-ból közvetlenül hívva: itt a Solvent paraméter adja meg az oldószert.

Célszerű alsablonban (Chembox_Properties ill. Chembox_Tulajdonságok) megadni, mert így több oldószer is felsorolható.

SolubleOther
Solvent
SolubleOther
Oldószer
SolubleOther
Solvent
oldhatóság. A Solvent ill. Oldószer paraméter adja meg az oldószert.
Solubility1
Solvent1
Oldhatóság1
Oldószer1
Solubility1
Solvent
oldhatóság. A Solvent1 ill. Oldószer1 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility2
Solvent2
Oldhatóság2
Oldószer2
Solubility2
Solvent2
oldhatóság. A Solvent2 ill. Oldószer2 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility3
Solvent3
Oldhatóság3
Oldószer3
Solubility3
Solvent3
oldhatóság. A Solvent3 ill. Oldószer3 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility4
Solvent4
Oldhatóság4
Oldószer4
Solubility4
Solvent4
oldhatóság. A Solvent4 ill. Oldószer4 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility5
Solvent5
Oldhatóság5
Oldószer5
Solubility5
Solvent5
oldhatóság. A Solvent5 ill. Oldószer5 paraméter adja meg az oldószert.
SolubilityProduct
SolubilityProductAs
OldhatóságProduct
OldhatóságProductAs
SolubilityProduct
SolubilityProductAs
oldhatósági szorzat(en). A SolubilityProductAs ill. OldhatóságProductAs paraméter adja meg az oldószert.
oldószerei oldószerei oldószerei oldószerei A vegyület más oldószerei szabad szöveggel.
pKa pKa savasság pKa disszociációs állandó
pKb pKb lúgosság pKb
IsoelectricPt IzoelektromosPont IsoelectricPt izoelektromos pont
LambdaMax LambdaMax LambdaMax λmax(en)
Absorbance Abszorbancia Absorbance abszorbancia(en)
BandGap BandGap BandGap tiltott sáv
ElectronMobility ElektronMobilitás ElectronMobility elektron mobilitás(en)
SpecRotation SpecRotáció specific_rotation FajlagosForgatás fajlagos forgatóképesség ([α]D)
MagSus MagSus MagSus mágneses szuszceptibilitás
ThermalConductivity Hővezetés ThermalConductivity hővezetés
RefractIndex Törésmutató törésmutató RefractIndex törésmutató
Viscosity Viszkozitás viszkozitás Viscosity viszkozitás
felületi_feszültség felületi_feszültség felületi_feszültség felületi_feszültség felületi feszültség
CriticalRelativeHumidity KritikusRelPáratartalom CriticalRelativeHumidity kritikus relatív páratartalom(en)
Dipole Dipólus dipólusmomentum Dipole dipólusmomentum
OrbitalHybridisation OrbitálHibridizáció OrbitalHybridisation hibridizáció
VaporPressure Gőznyomás gőznyomás VaporPressure gőznyomás
HenryConstant HenryÁllandó Henry-állandó HenryConstant Henry-állandó(en)
LogP LogP megoszlási_hányados LogP megoszlási hányados(en)
AtmosphericOHRateConstant LégköriOHSebÁll AtmosphericOHRateConstant ?

Kristályszerkezet

szerkesztés
Kristályszerkezet alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Structure}}(?) {{Chembox_Szerkezet}}(?)
Kristályszerkezet
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
CrystalStruct KristálySzerkezet kristályszerkezet CrystalStruct kristályszerkezet
SpaceGroup TérCsoport SpaceGroup kristálytani tércsoport(en)
Coordination Koordináció koordináció Coordination koordinációs geometria(en)
LattConst_a
LattConst_b
LattConst_c
RácsÁllandó_a
RácsÁllandó_b
RácsÁllandó_c
LattConst_a
LattConst_b
LattConst_c
a három rácsállandó(en)
LattConst_alpha
LattConst_beta
LattConst_gamma
RácsÁllandó_alpha
RácsÁllandó_beta
RácsÁllandó_gamma
LattConst_alpha
LattConst_beta
LattConst_gamma
a három rácsállandó(en)-szög
MolShape MolAlak molekulaalak MolShape molekulaforma(en)
OrbitalHybridisation OrbitálHibridizáció OrbitalHybridisation orbitális hibridizáció
Dipole Dipólus Dipole dipólusmomentum

Termokémia

szerkesztés
Termokémia alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Thermochemistry}}(?) {{Chembox_Termokémia}}(?)
Termokémia
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
DeltaHf DeltaHf standard_képződési_entalpia
képződéshő
DeltaHf standard képződési entalpia
DeltaHc DeltaHc sec_combustion ÉgésiEntalpia standard égési entalpia(en) (ΔH0c)
Entropy Entrópia standard moláris entrópia Entropy standard moláris entrópia
HeatCapacity Hőkapacitás hőkapacitás HeatCapacity hőkapacitás
moláris_hőkapacitás

Gyógyszerkémia

szerkesztés
Gyógyszer alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Pharmacology}}(?) Chembox_Farmakológia


Bár a Chembox_Farmakológia nem létezik, a Chembox_Pharmacology használható Chembox_új-ban is, akár Chembox_new, akár Drugbox paraméterneveivel.

Gyógyszerkémiai paraméterek
{{Chembox new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
Bioavail bioavailability BioHaszn biohasznosíthatóság
AdminRoutes routes_of_administration Alkalmazás a gyógyszeralkalmazás(en) módja
Metabolism metabolism Metabolizmus metabolizmus
HalfLife elimination half-life BioFelezésiIdő biológiai felezési idő
ProteinBound protein_bound FehérjeKöt fehérjekötés(en)
Excretion excretion Kiválasztás kiválasztás
Licence_EU licence EU EUlicenc link az Európai Gyógyszerügynökség által végzett bevizsgálás jegyzőkönyvére
Licence_US licence US USAlicenc link Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által végzett engedélyezés dokumentumaira
Legal_status legal_status JogiStátusz Magyarországon receptköteles-e
Legal_AU legal_AU JogiAU gyógyszerstátus Ausztráliában(en)
Legal_CA legal_CA JogiCA gyógyszerstátus Kanadában(en)
Legal_UK legal_UK JogiUK gyógyszerstátus az Egyesült Királyságban
Legal_US legal_US JogiUS gyógyszerstátus az Egyesült Államokban
PregCat pregnancy_category TerhességKat terhességi kategória(en) Magyarországon
PregCat_US pregnancy_US TerhességUS terhességi kategória(en) az Egyesült Államokban
PregCat_UK terhességi kategória(en) az Egyesült Királyságban
PregCat_AU pregnancy_AU TerhességAU terhességi kategória(en) Ausztráliában
PregCat_CA terhességi kategória(en) Kanadában
Dependence_liability dependency_liability FüggőségiPot függőségi potenciál
DrugBank[Gy 1] -[Gy 1] DrugBank DrugBank a vegyület DrugBank-azonosítója
ATCCODE[Gy 2] -[Gy 2] első ATC-kód
ATCCode_prefix[Gy 2] -[Gy 2] ATC_prefix ATCelőtag az első ATC-kód 3 betűs előtagja
ATCCode_suffix[Gy 2] -[Gy 2] ATC_suffix ATCutótag az első ATC-kód 4 betűs utótagja
ATC_Supplemental[Gy 2] -[Gy 2] ATC_supplemental ATCkieg a többi ATC-kód
  1. a b A DrugBank azonosító megadása a {{Chembox Identifiers}}(?) ill. {{Chembox Azonosítók}}(?) alsablonban javasolt.
  2. a b c d e f g h Az ATC-kódok megadása a {{Chembox Identifiers}}(?) ill. {{Chembox Azonosítók}}(?) alsablonban javasolt.

Robbanószerkémia

szerkesztés
Robbanószerkémia alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Explosive}}(?) {{Chembox_Robbanó}}(?)


Robbanószer tulajdonságok
{{Chembox new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
ShockSens ShockSens ShockSens ütésérzékenység(en)
FrictionSens FrictionSens FrictionSens dörzsérzékenység(en)
ExplosiveV ExplosiveV ExplosiveV detonációsebesség(en)
REFactor REFactor REFactor TNT-egyenérték
OxyBal OxyBal OxyBal Oxigénegyenleg

Veszélyek

szerkesztés
Veszélyek alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Hazards}}(?) {{Chembox_Veszély}}(?)
Kémiai veszélyek
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
ExternalMSDS KülsőMSDS MSDS ExternalMSDS biztonsági adatlap
EUClass EUOsztály EU-osztályozás EUClass a 67/548/EGK irányelv szerinti biztonsági osztály. Lásd {{Hazchem}}(?).
EUIndex EUIndex EG-Index-szám EUIndex ?
MainHazards FőbbVeszély főbb_veszélyek MainHazards főbb veszélyek szabad szöveggel
IngestionHazard LenyelésVeszély IngestionHazard a lenyelés következményei szabad szöveggel
InhalationHazard BelégzésVeszély InhalationHazard a belégzés következményei szabad szöveggel
EyeHazard SzemVeszély EyeHazard a szembe jutás következményei szabad szöveggel
SkinHazard BőrVeszély SkinHazard a bőrre jutás következményei szabad szöveggel
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
H[vesz 1]
F[vesz 1]
R
O[vesz 1]
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
tűzgyémánt
RPhrases RMondat R_mondatok RPhrases R mondatok (veszélyek)
SPhrases SMondat S_mondatok SPhrases S mondatok (biztonsági előírások)
RSPhrases RSMondat RSPhrases R/S mondatok(en) (lásd az előbbi két paramétert)
FlashPt LobbanásPont lobbanáspont FlashPt lobbanáspont
gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság szabad szöveggel
Autoignition Öngyulladás öngyulladás_hőmérséklete Autoignition öngyulladási hőmérséklet(en)
ExploLimits RobHatár robbanási_határ ExploLimits robbanási határkoncentráció
PEL PEL PEL PEL(en) (kitettségi/expozíciós határérték az USA-ban)
LD50 LD50 LD50 LD50 LD50
RTECS[vesz 2] RTECS[vesz 3] RTECS-azonosító
  1. a b c A paraméter egyúttal vegyjel, amit a többi kémiai infobox sablon az összegképlet megadásához használ.
  2. A paraméter átkerült a {{Chembox Identifiers}}(?) sablonba. A Chembox Hazards-beli használata nem javasolt.
  3. A paraméter átkerült a {{Chembox Azonosítók}}(?) sablonba. A Chembox Veszély-beli használata nem javasolt.

Hasonló vegyületek

szerkesztés
Kémiai hasonlóság alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Related}}(?) {{Chembox_Rokon}}(?)
Hasonló vegyületek
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
OtherAnions AzonosKation azonos_kationnal OtherAnions
AzonosKation
a szócikkbelivel azonos kationt, de más aniont tartalmazó vegyületek
OtherCations AzonosAnion azonos_anionnal OtherCations
AzonosAnion
a szócikkbelivel azonos aniont, de más kationt tartalmazó vegyületek
OtherFunctn
Function
MásFunkciósCsop
FunkciósCsop
OtherFunctn
MásFunkciósCsop
a szócikkbelivel azonos funkciós csoportot tartalmazó hasonló vegyület
OtherCpds MásVegyület rokon_vegyületek OtherCpds
MásVegyület
egyéb, a szócikkbelihez hasonló vegyület
A ábrák elrendezése a kémiai infóboxokban

Ha az infóbox nem tartalmaz kép paramétert, a sablon megpróbál a szócikk címével azonos nevű képfile-t keresni, és az első képparaméter helyére kirajzolni.

Képfile-ok keresési sorrendje kiterjesztés szerint
{{Chembox new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?)
svg svg png
png png
gif gif
jpg jpg

A magyar wikiben ennek a funkciónak nem sok hasznát vesszük, mert a Commons-beli angol név többnyire különbözik a magyar szócikk címétől.

Képfile-ok (szerkezeti képletek) paraméterei
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés Default
ImageFile ImageFile kép image Kép A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSize
default = 200px
ImageSize
default = 200px
képméret
default = 250px
width
default = 280px
Méret
default = 200px
A kép mérete.
ImageAlt ImageAlt ImageAlt Alternatív képszöveg(en)
ImageName ImageName ImageName Képfelirat.[kép 1]
képaláírás képaláírás képaláírás képaláírás Kép aláírás.
1 ImageFile1 ImageFile1 kép2 image2 Kép2 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSize1
default = 200px
ImageSize1
default = 200px
képméret2
default = 250px
width
default = 280px
Méret2
default = 200px
A kép mérete.
ImageAlt1 ImageAlt1 ImageAlt1 Alternatív képszöveg(en)
ImageName1 ImageName1 ImageName1 Képfelirat.[kép 1]
képaláírás2 képaláírás2 képaláírás2 képaláírás2 Kép aláírás.
L1 ImageFileL1 ImageFileL1 2D_kép ImageFileL1 KépBal A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSizeL1
default = 100px
ImageSizeL1
default = 100px
ImageSizeL1
default = 100px
MéretBal
default = 130px
A kép mérete.
ImageAltL1 ImageAltL1 ImageAltL1 Alternatív képszöveg(en)
ImageNameL1 ImageNameL1 ImageNameL1 Képfelirat.[kép 1]
ImageStyleL1 ImageStyleL1 A táblázatmező stílusa. padding: 5px;
R1 ImageFileR1 ImageFileR1 3D_kép ImageFileR1 KépJobb A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSizeR1
default = 100px
ImageSizeR1
default = 100px
ImageSizeR1
default = 100px
MéretJobb
default = 130px
A kép mérete.
ImageAltR1 ImageAltR1 ImageAltR1 Alternatív képszöveg(en)
ImageNameR1 ImageNameR1 ImageNameR1 Képfelirat.[kép 1]
ImageStyleR1 ImageStyleR1 A táblázatmező stílusa. padding: 5px;
2 ImageFile2 ImageFile2 kristályszerkezeti_kép ImageFile2 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSize2 ImageSize2 ImageSize2 A kép mérete. 200px
ImageAlt2 ImageAlt2 ImageAlt2 Alternatív képszöveg(en)
ImageName2 ImageName2 ImageName2 Képfelirat.[kép 1]
3 ImageFile3 ImageFile3 ImageFile3 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSize3 ImageSize3 ImageSize3 A kép mérete. 200px
ImageAlt3 ImageAlt3 ImageAlt3 Alternatív képszöveg(en)
ImageName3 ImageName3 ImageName3 Képfelirat.[kép 1]
L2 ImageFileL2 ImageFileL2 ImageFileL2 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSizeL2 ImageSizeL2 ImageSizeL2 A kép mérete. 100px
ImageAltL2 ImageAltL2 ImageAltL2 Alternatív képszöveg(en)
ImageNameL2 ImageNameL2 ImageNameL2 Képfelirat.[kép 1]
ImageStyleL2 ImageStyleL2 A táblázatmező stílusa. padding: 5px;
R2 ImageFileR2 ImageFileR2 ImageFileR2 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSizeR2 ImageSizeR2 ImageSizeR2 A kép mérete. 100px
ImageAltR2 ImageAltR2 ImageAltR2 Alternatív képszöveg(en)
ImageNameR2 ImageNameR2 ImageNameR2 Képfelirat.[kép 1]
ImageStyleR2 ImageStyleR2 A táblázatmező stílusa. padding: 5px;


Az áthúzott paraméternév azt jelzi, hogy a paraméternek nincs semmilyen hatása.

  1. a b c d e f g h A képfeliratok csak akkor látszanak, ha az egérkurzorral a kép fölé megyünk.


Kémiai infóboxok

szerkesztés

Az idők során hat hasonló célú vegyület infóbox sablon alakult ki a magyar Wikipédiában. Mindegyik sablon egy kétoszlopos, sok soros táblázatot állít elő. Az első oszlop a paraméter neve (pl. forráspont), a második az értéke (pl. 100°C). Egyetlen paramétert sem kötelező megadni. A paramétereket mindegyik infóbox csoportosítja, bár korábban az adatcsoportok nem voltak teljesen azonosak.

2014 óta a sablonokat egy közös, lua nyelven írt program valósítja meg. A Drugbox_new sablon megszűnt, mert egyetlen szócikk sem hívta közvetlenül, csak a Gyógyszeresdoboz sablonon keresztül. A fennmaradó öt a korábbival azonos kinézetű és paraméterű sablon maradt. Az azonos adatokat (pl. forráspont) azonos kód kezeli, függetlenül attól, melyik sablonból használják. A paraméterek közösek lettek: bármelyik sablon bármelyik tulajdonságra hivatkozhatik akkor is, ha e tulajdonság korábban csak másik sablonban volt meg. Egy tulajdonságnak korábban más-más neve volt a különböző sablonokban: most bármelyik név használható bármelyik sablonban (kivéve egy-két esetet, ahol névütközés van).

A két Chembox sablonban korábban az adatcsoportokat (azonosítók, tulajdonságok, kristályszerkezet, veszélyek, stb.) alsablonokban kellett megadni. A jelenlegi megvalósítás meghagyja ezt a lehetőséget a régi sablonok miatt, de már nem teszi kötelezővé: a korábbi alsablon-paramétereket a két Chembox sablon közvetlenül is érti. (Sőt, a megvalósítás olyan, hogy az alsablonok visszapasszolják a paramétereiket, tényleges feldolgozásukat már az összes sablonban közös lua-program végzi.)

Víz
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet H2O
Moláris tömeg 18,02 g/mol
Megjelenés átlátszó folyadék
Olvadáspont 0 °C
Forráspont 100 °C
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.
{{chembox new
| Name = Víz
| H=2 | O = 1
| Appearance = átlátszó folyadék
| MeltingPtC = 0
| BoilingPtC = 100
}}

A Name helyett a Vegyület infobox név paraméterét is megadhattuk volnaː ugyanez lenne az eredmény. Ugyancsak nem lenne különbség, ha chembox new helyett chembox új-at írnánk, mert a két sablon kinézete már a lua előtti időkben azonos volt, a lua pedig eltüntette a paraméternév-különbségeket. Most a két sablon teljesen azonos.

A Name default értéke a szócikk neve. Ha nem adtuk volna meg, a Kembox/Chembox új szöveget látnánk az infóbox címében. (Próbalapon lehet ellenőrizni.) Szócikkben a Name megadása általában felesleges.

Víz
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet H2O
Moláris tömeg 18,02 g/mol
Megjelenés átlátszó folyadék
Olvadáspont 0 °C
Forráspont 100 °C


A hívás ugyanaz, mint előbb, csak az első sor változott:

{{drugbox

A drugbox sablonban pl. az olvadáspont „hivatalos” neve melting_point lenne, de használható a chembox_new-beli MeltingPtC név is.

A gyógyszeresdoboz sablon kinézete ugyanilyen, és a luára áttérés óta a paraméternevekben sincs különbség: a két sablon teljesen azonosan viselkedik.


Víz
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet H2O
Megjelenés átlátszó folyadék
Olvadáspont 0 °C
Forráspont 100 °C
Az infoboxban SI-mértékegységek szerepelnek. Ahol lehetséges, az adatok standardállapotra (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak. Az ezektől való eltérést egyértelműen jelezzük.

Itt két változás van az előzőkhöz képest:

{{vegyület infobox
| Name = Víz
| kémiai_képlet = H<sub>2</sub>O
| Appearance = átlátszó folyadék
| MeltingPtC = 0
| BoilingPtC = 100
}}

A vegyület infobox-ban az O paraméter szerencsétlen módon a tűzgyémánthoz tartozik, nem az összegképlethez, ezért meg kellett változtatni. Ennek az az ára, hogy a lua-program nem számítja ki a molekulasúlyt.


A két chembox sablon

szerkesztés
Chembox alsablonok
{{chembox_new}}(?) {{chembox_új}}(?)
{{Chembox Identifiers}}(?) {{Chembox Azonosítók}}(?)
{{Chembox Properties}}(?) {{Chembox Tulajdonságok}}(?)
{{Chembox Structure}}(?) {{Chembox Szerkezet}}(?)
{{Chembox Thermochemistry}}(?) {{Chembox Termokémia}}(?)
{{Chembox_Pharmacology}}(?)
{{Chembox_Explosive}}(?) {{Chembox_Robbanó}}(?)
{{Chembox_Hazards}}(?) {{Chembox_Veszély}}(?)
{{Chembox_Related}}(?) {{Chembox_Rokon}}(?)
Hagyományos használat
{{chembox_new
| fősablon_paraméter
…
Sectionn = {{chembox_alsablon
| alsablon_paraméter
…
}}  
| …
}}  

ahol n értéke 1 és 15 közötti.

Luás használat
{{chembox_new
| fősablon_paraméter
…
| alsablon_paraméter
…
| …
}}  

Vagyis az alsablonok használata nem kötelező; ez esetben a két Chembox használata nem különbözik a másik három sablonétól. Elvileg 15 alsablont lehet használni, bár csak nyolc létezik. Az alsablonok egyik fontos célja volt az infóbox könnyű bővíthetősége. Ezt most a lua-programban kell megoldani.

A chembox_new és chembox_új alsablonjai csereszabatosak (csak a paraméterek nevében különböznek), így egy híváson belül is keverhetők.