Sablon:Kembox/Chembox Tulajdonságok

(Sablon:Chembox Tulajdonságok szócikkből átirányítva)
Használati útmutató

A magyar Wikipédiában két kémiai tulajdonságsablon van:

  1. a {{Chembox Properties}}(?) sablont a {{Chembox new}}(?) hívja
  2. a {{Chembox Tulajdonságok}}(?) sablont a {{Chembox új}}(?) hívja.

A két tulajdonságsablon adattartalmában teljesen azonos, kizárólag a paraméternevekben különböznek. Néhány tulajdonság nemcsak tulajdonságsablonból, hanem közvetlenül a Chembox új-ból ill. Chembox new-ból is elérhető. Ezek a tulajdonságok – melyeket az alábbi táblázat vastagon jelez – kétszer szerepelhetnek a két Chembox-sablonban (közvetlenül és tulajdonságsablonon keresztül), akár eltérő értékkel is. Ez történelmileg alakult ki, feltehetően a korábbi sablonokkal való kompatibilitás érdekében. A vastagon szedett tulajdonságok közvetlen hivatkozása Chembox új-ból ill. Chembox new-ból elavult és kerülendő.

Mindkét Chembox sablon táblázat formájában sorolja fel a szócikkbeli anyag tulajdonságait/adatait. A két azonosítósablon (valamelyike) e táblázat egy részét (a fizikai/kémiai tulajdonságokat tartalmazó sorait) állítja elő.

Az egységes formázás érdekében mindkét tulajdonságsablon a {{chembox entry}}(?) sablonon keresztül írja ki a tulajdonságot, melynek átadja a tulajdonság nevét és értékét/értékeit.

Ha egy anyag (vegyület) gyógyszer hatóanyag, a szócikk a két Chembox sablon helyett a három gyógyszersablon valamelyikét is használhatja. Ezek nem hívják a két tulajdonságsablont, de részben ugyanazokat az adatokat tartalmazzák, ezért az alábbi táblázatban felsoroljuk ezeket is. A táblázatbeli nevek az adott sablonbeli paraméternevek. A link arra a sablonra mutat, amely végül az azonosítót kiírja. E lap némi információt ad az azonosító jelentésére.

A drugbox sablon nem hív másik sablont, ezért ebben az oszlopban nincsenek linkek.

Kémiai tulajdonságok
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
Formula Képlet kémiai_képlet chemical_formula Képlet összegképlet egyben
vegyjel vegyjel összegképlet atomonként, az összegképlet végén töltéssel
charge charge charge Töltés
MolarMass
MolarMass_notes
MassRound
MolárisTömeg
MolárisTömeg_megj
MassRound
moláris tömeg molecular_weight MolekulaTömeg moláris tömeg. Ha az összegképletet a Chembox_Properties vagy Chembox_Tulajdonságok-ban atomonként adtuk meg, a sablon kiszámolja a moláris tömeget, és nem kell megadni. Ha mégis megadjuk, az értékhez külön paraméterben megadott megjegyzés is fűzhető. MassRound a moláris tömeg tizedesjegyeinek száma; default értéke 2.
Appearance Megjelenés megjelenés Appearance megjelenés (látható tulajdonságok: szín, halmazállapot)
halmazállapot halmazállapot halmazállapot halmazállapot halmazállapot 20 °C-on
Odour
Odor
Szag Odour szag. Odour és Odor jelentése azonos.
Density Sűrűség sűrűség density Sűrűség sűrűség
MeltingPt
MeltingPtC
MeltingPtCL
MeltingPtCH
MeltingPtF
MeltingPtFL
MeltingPtFH
MeltingPtK
MeltingPtKL
MeltingPtKH
Melting_notes
Olvadáspont
OlvadáspontC
OlvadáspontCL
OlvadáspontCH
OlvadáspontF
OlvadáspontFL
OlvadáspontFH
OlvadáspontK
OlvadáspontKL
OlvadáspontKH
Olvadáspont_megj
olvadáspont melting_point
melting_high
melting_notes
OlvadásPont
OlvadásMax
OlvadásMegj
olvadáspont
BoilingPt
BoilingPtC
BoilingPtCL
BoilingPtCH
BoilingPtF
BoilingPtFL
BoilingPtFH
BoilingPtK
BoilingPtKL
BoilingPtKH
Boiling_notes
Forráspont
ForráspontPtC
ForráspontPtCL
ForráspontPtCH
ForráspontPtF
ForráspontPtFL
ForráspontPtFH
ForráspontPtK
ForráspontPtKL
ForráspontPtKH
Forráspont_megj
forráspont boiling_point
boiling_notes
ForrásPont
ForrásMegj
forráspont
SublimationConditions SzublimációFeltétel SublimationConditions a szublimáció feltételei (hőmérséklet, nyomás)
Solubility Oldhatóság oldhatóság_vízben solubility Oldhatóság oldhatóság vízben, kivéve chembox_new és chembox_új-ból közvetlenül hívva: itt a Solvent paraméter adja meg az oldószert.

Célszerű alsablonban (Chembox_Properties ill. Chembox_Tulajdonságok) megadni, mert így több oldószer is felsorolható.

SolubleOther
Solvent
SolubleOther
Oldószer
SolubleOther
Solvent
oldhatóság. A Solvent ill. Oldószer paraméter adja meg az oldószert.
Solubility1
Solvent1
Oldhatóság1
Oldószer1
Solubility1
Solvent
oldhatóság. A Solvent1 ill. Oldószer1 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility2
Solvent2
Oldhatóság2
Oldószer2
Solubility2
Solvent2
oldhatóság. A Solvent2 ill. Oldószer2 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility3
Solvent3
Oldhatóság3
Oldószer3
Solubility3
Solvent3
oldhatóság. A Solvent3 ill. Oldószer3 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility4
Solvent4
Oldhatóság4
Oldószer4
Solubility4
Solvent4
oldhatóság. A Solvent4 ill. Oldószer4 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility5
Solvent5
Oldhatóság5
Oldószer5
Solubility5
Solvent5
oldhatóság. A Solvent5 ill. Oldószer5 paraméter adja meg az oldószert.
SolubilityProduct
SolubilityProductAs
OldhatóságProduct
OldhatóságProductAs
SolubilityProduct
SolubilityProductAs
oldhatósági szorzat(en). A SolubilityProductAs ill. OldhatóságProductAs paraméter adja meg az oldószert.
oldószerei oldószerei oldószerei oldószerei A vegyület más oldószerei szabad szöveggel.
pKa pKa savasság pKa disszociációs állandó
pKb pKb lúgosság pKb
IsoelectricPt IzoelektromosPont IsoelectricPt izoelektromos pont
LambdaMax LambdaMax LambdaMax λmax(en)
Absorbance Abszorbancia Absorbance abszorbancia(en)
BandGap BandGap BandGap tiltott sáv
ElectronMobility ElektronMobilitás ElectronMobility elektron mobilitás(en)
SpecRotation SpecRotáció specific_rotation FajlagosForgatás fajlagos forgatóképesség ([α]D)
MagSus MagSus MagSus mágneses szuszceptibilitás
ThermalConductivity Hővezetés ThermalConductivity hővezetés
RefractIndex Törésmutató törésmutató RefractIndex törésmutató
Viscosity Viszkozitás viszkozitás Viscosity viszkozitás
felületi_feszültség felületi_feszültség felületi_feszültség felületi_feszültség felületi feszültség
CriticalRelativeHumidity KritikusRelPáratartalom CriticalRelativeHumidity kritikus relatív páratartalom(en)
Dipole Dipólus dipólusmomentum Dipole dipólusmomentum
OrbitalHybridisation OrbitálHibridizáció OrbitalHybridisation hibridizáció
VaporPressure Gőznyomás gőznyomás VaporPressure gőznyomás
HenryConstant HenryÁllandó Henry-állandó HenryConstant Henry-állandó(en)
LogP LogP megoszlási_hányados LogP megoszlási hányados(en)
AtmosphericOHRateConstant LégköriOHSebÁll AtmosphericOHRateConstant ?