Sablon:Chembox Veszély/doc

A magyar Wikipédia kémiai dobozaiban két kémiai veszélysablon van:

  1. a {{Chembox Hazards}}(?) sablont a {{Chembox new}}(?) hívja
  2. a {{Chembox Veszély}}(?) sablont a {{Chembox új}}(?) hívja.

A két sablon azonos, kizárólag a paraméternevekben különböznek.

Mindkét Chembox sablon táblázat formájában sorolja fel a szócikkbeli anyag tulajdonságait/adatait. A két veszélysablon (valamelyike) e táblázat egy részét (a veszélyeket tartalmazó sorait) állítja elő.

Az egységes formázás érdekében mindkét sablon a {{chembox entry}}(?) sablonon keresztül írja ki a tulajdonságot, melynek átadja a tulajdonság nevét és értékét/értékeit. A chembox entry a tulajdonságfüggő kiírósablont hívja be az adat kiírására. A Chembox Veszély KülsőMSDS paraméterének kiírósablonja nem létezik: ezt jelzi az áthúzás.

Kémiai veszélyek
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
ExternalMSDS KülsőMSDS MSDS ExternalMSDS biztonsági adatlap
EUClass EUOsztály EU-osztályozás EUClass a 67/548/EGK irányelv szerinti biztonsági osztály. Lásd {{Hazchem}}(?).
EUIndex EUIndex EG-Index-szám EUIndex ?
MainHazards FőbbVeszély főbb_veszélyek MainHazards főbb veszélyek szabad szöveggel
IngestionHazard LenyelésVeszély IngestionHazard a lenyelés következményei szabad szöveggel
InhalationHazard BelégzésVeszély InhalationHazard a belégzés következményei szabad szöveggel
EyeHazard SzemVeszély EyeHazard a szembe jutás következményei szabad szöveggel
SkinHazard BőrVeszély SkinHazard a bőrre jutás következményei szabad szöveggel
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
H[vesz 1]
F[vesz 1]
R
O[vesz 1]
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
tűzgyémánt
RPhrases RMondat R_mondatok RPhrases R mondatok (veszélyek)
SPhrases SMondat S_mondatok SPhrases S mondatok (biztonsági előírások)
RSPhrases RSMondat RSPhrases R/S mondatok(en) (lásd az előbbi két paramétert)
FlashPt LobbanásPont lobbanáspont FlashPt lobbanáspont
gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság szabad szöveggel
Autoignition Öngyulladás öngyulladás_hőmérséklete Autoignition öngyulladási hőmérséklet(en)
ExploLimits RobHatár robbanási_határ ExploLimits robbanási határkoncentráció
PEL PEL PEL PEL(en) (kitettségi/expozíciós határérték az USA-ban)
LD50 LD50 LD50 LD50 LD50
RTECS[vesz 2] RTECS[vesz 3] RTECS-azonosító
  1. a b c A paraméter egyúttal vegyjel, amit a többi kémiai infobox sablon az összegképlet megadásához használ.
  2. A paraméter átkerült a {{Chembox Identifiers}}(?) sablonba. A Chembox Hazards-beli használata nem javasolt.
  3. A paraméter átkerült a {{Chembox Azonosítók}}(?) sablonba. A Chembox Veszély-beli használata nem javasolt.