Sebestyén Mihály (történész)

Sebestyén Mihály (Marosvásárhely, 1947. május 24. –) erdélyi művelődéstörténész, író, könyvtáros, Spielmann József fia.

Sebestyén Mihály
SzületettSpielmann Mihály
1947. május 24. (77 éves)
Marosvásárhely
Nemzetiségemagyar
SzüleiSpielmann József
Foglalkozásatörténész,
művelődéstörténész,
író,
könyvtáros
SablonWikidataSegítség

Életpályája

szerkesztés

Középiskoláit szülővárosában végezte, 1965-ben érettségizett. 1970-ben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem történettudományi karán szerzett egyetemi oklevelet. Előbb Bukarestben a televízió magyar adásának szerkesztője, 1972-től a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár munkatársa, majd osztályvezetője. 1991–1997 között a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola (majd Színházművészeti Egyetem), 1992–2001 között a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem meghívott előadója, 2002–2005 között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kommunikáció szakán tanított.

Munkássága

szerkesztés

Kutatási területei: könyv-, könyvtár- és írástörténet, Erdély újkora, a 20. századi Marosvásárhely, az erdélyi zsidóság története. Tanulmányai, cikkei jelentek meg az Utunk, Helikon, Korunk, Művelődés, Látó, Erdélyi Múzeum, Libraria (Marosvásárhely), Magyar Könyvszemle, Múlt és Jövő, Holmi, A Hét, Altera, Biblioteca şi Cercetarea (Kolozsvár), TETT, Studia Iudaica, Romániai Magyar Szó, Új Magyar Szó, Krónika, Népújság, Vásárhelyi Hírlap hasábjain.

Novelláit közölték a következő antológiák: Erdélyi Dekameron (Marosvásárhely 1994, 1996); Győzni humorral (Stockholm–Budapest, 1996); Erdélyi szép szó (Csíkszereda 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007); Volt jövőnkre nézve (Marosvásárhely, 2001); Lassított lónézés (Erdélyi magyar elbeszélők 1918–2000) (Kolozsvár, 2002); Újabb erdélyi elbeszélők (Budapest 2005); Székelyföld Évkönyv 2008 (Csíkszereda 2007).

Tagja az Altera című marosvásárhelyi folyóirat szerkesztőbizottságának, külső szerkesztője a Mentor Kiadónak (társszerkesztője Erdély emlékezete sorozatának), elnöke a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány kuratóriumának, tagja az Aranka György Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány kuratóriumának.

Munkatársa volt Kövi Pál Erdélyi lakoma című kötetének (Bukarest, 1980).

Fontosabb tanulmányai

szerkesztés

Gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányai:

 • A 16. századi nyomtatványok feltárása a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban (in: Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozója. Budapest, 1992. augusztus 16–18. Budapest, 1992)
 • Antalffy Endre, avagy Marosvásárhely színeváltozása. 1918–1919 (in: Marosvásárhely történetéből. I. Mv., 1999)
 • Ifjabb Kemény János temetése 1701-ben (in: Emlékkönyv Imreh István 80. születésnapjára. Kolozsvár, 1999)
 • Egy soha meg nem valósult országgyűlési elaborátum: Obinio de Judaeis (in: Kötődések Erdélyhez. Tatabánya, 1999)
 • Benkő József, Köteles Sámuel (in: Erdélyi Panteon. II. Mv., 1999)
 • Báró Kemény János (in: Erdélyi Panteon. III. Uo. 2001)
 • 275 éve született Mátyus István (Emlékülés Kibéden, 2000. júl. 15–16-án. Székelyudvarhely, 2001)
 • Másnap. Adalékok Bernády György 1919–1920-as pályaképéhez (in: A Maros megyei magyarság történetéből. 2. 2002)
 • A sárospataki(-gyula­fehérvári) Református Kollégium Marosvásárhelyen őrzött könyvei (in: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára. Uo. 2002)
 • Oktatási állapotok Marosvásárhelyen a két Bolyai korában (in: A tér úttörője. Bolyai János emlékév. 2003)
 • Nagyenyedi könyvek a Teleki–Bolyai Könyvtárban (in: Könyves műveltség Erdélyben. 2006)
 • Túlélni a történelmet (in: Mint oldott kéve. Barangolások a szórványvilágban (Stockholm–Budapest, 2006)
 • A marosvásárhelyi Református Kollégium tanári kara 1849–1943 (in: Marosvásárhely történetéből. 2. Marosvásárhely, 2007)
 • Dr. Spielmann József egyetemi tanár, az orvostudományok doktora, orvostörténész (tanulmány és életmű­bibliográfia, (in: A gyógyítás múltjából. Emlékkönyv Spielmann József születésének 90. évfordulójára. Marosvásárhely, 2008)
 • Marosvásárhely keletén (A Bethlen Gábor Szabadkőműves Páholy Anyakönyve), (in: Marosvásárhely történetéből 3., 2013)

Önálló történelmi tárgyú művei, tanulmánykötetei:

 • Erdélyi fejedelmek (Marosvásárhely, 1992; újrakiadás uo. 1994)
 • Múlt és múlt – Régen volt emberek ügyes-bajos dolgairól és jószágairól (uo. 1995)
 • Nyúlgát az idő ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez (tanulmányok, esszék, cikkek, uo. 2000)
 • Catalogus librorum sedecimo saeculo impres­sorum Bibliothecae Teleki–Bolyai Novum Forum Siculorum. I–II. (uo. 2001)
 • Csütörtöki kimenő. Önarckép a közügyekről (Csíkszereda, 2004)
 • A marosvásárhelyi Evangélikus Református Kollégium történetéből. 1895–1944 (Mv. 2007)

Novelláskötetei:

 • Napfogyatkozás az Egyetem utcában (novellák, Mv., 1994)
 • Nosztalgia-túra Dél-Para­noiában (Buk.–Kv., 1997)
 • Rencz Dezső jégmauzóleuma (novellák, Mv., 2002)
 • A város megérintése (novellák, elbeszélések, uo. 2005)
 • Túlélő készlet. Kelet-európai viccek. 1971–89 (Sebestyén Andrással, uo. 2005)
 • Karsztvidék (novellák, Kv., 2006)
 • Rubinháza jeles napjaiból; Mentor, Marosvásárhely, 2009
 • Midway-szigetek. Kortöredékek; Mentor, Marosvásárhely, 2013
 • Penelopé ruhája. Fejezetek az erdélyi zsidóság történetéből. Tanulmányok, esszék; Mentor, Marosvásárhely, 2016
 • Életérzések példatára. Novellák; Lector, Marosvásárhely, 2016
 • Európa magánföldrajza. Novellák; Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2020

Előszóval látta el:

 • Vécsei Zoltán A balavásári szüret (Mv., 1996)
 • Tolnai Lajos A sötét világ (uo., 2004)
 • Csepreghy András és Csepreghy Henrik Üdvözlet Marosvásárhelyről (uo., 2002)
 • Dicső­szentmárton régi arca (uo., 2005)

Részt vett az Izvoare, mărturii referitoare la evreii din România. 1–2. (Bukarest 1988, 1990) kiadásában.

Szerkesztései

szerkesztés

Gondozásában, szerkesztésében megjelent kötetek:

 • Bethlen Gábor levelei (Bukarest, 1980 = Téka)
 • Binder Pál: Az erdélyi fejedelemség román diplomatái (Marosvásárhely, 1996)
 • Pál-Antal Sándor: A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára. (Bukarest–Kolozsvár, 1997)
 • Szabó Miklós–Szögi László: Erdélyi peregrinusok (Bukarest–Kolozsvár, 1998)
 • Kinizsi István: A „Sánta huszár” naplója. Történelmi emlékek az 1848–49-es magyar szabadságharc katonáinak emigrációs életéből (Bukarest–Kolozsvár, 1999)
 • Siemers Ilona: Wass-kor (Bukarest–Kolozsvár, 1999)
 • Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára. 1802–2002 (Bukarest–Kolozsvár, 2002)
 • Tüdős S. Kinga: Erdélyi testamentumok. I–III. (Bukarest–Kolozsvár, 2003–2008)
 • A marosvásárhelyi ev. Református Kollégium történetéből. 1895–1944 (Bukarest–Kolozsvár, 2006)
 • Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. I–II. (Bukarest–Kolozsvár, 2007)
 • Madaras Piroska: A marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium – Bolyai Farkas Líceum története. 1944–1990 (Bukarest–Kolozsvár, 2008)
 • A gyógyítás múltjából (társszerkesztők Péter Mihály, Péter H. Mária és Szilágyi Marietta, Bukarest–Kolozsvár, 2008)
 • Bölöni Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában. Naplótöredék; Mentor, Marosvásárhely, 2008 (Erdélyi ritkaságok sorozat)
 • Időtár; összeáll. Sebestyén Mihály; Mentor, Marosvásárhely, 2009– (Erdély emlékezete)
 • Marosszéki krónikák; vál., sajtó alá rend. Sebestyén Mihály; Mentor, Marosvásárhely, 2010 (Erdélyi ritkaságok sorozat)
 • Szilágyi Sándor: Hanyatló Erdély. Történelmi tanulmányok és arcképek a 17. és 18. századból; vál., előszó, jegyz. Sebestyén Mihály; Mentor, Marosvásárhely, 2013 (Erdélyi ritkaságok sorozat)
 • Kézdiszentléleki Kozma Katinka: Csalódások könyve. Napló, 1863. december–1865. április; sajtó alá rend., bev., jegyz. Sebestyén Mihály; Bookart, Csíkszereda, 2012
 • Bánffi Dienes elárultatása. Levelek, okiratok, korabeli vallomások; vál., előszó, jegyz. Sebestyén Mihály; Mentor, Marosvásárhely, 2012 (Erdélyi ritkaságok sorozat)

Szakmai elismerései

szerkesztés
 • Mikes Kelemen Kör (Hollandia) életműdíja (1994)
 • Látó-nívódíj (1996, 2001, 2005)
 • EMKE Monoki István-díja (2004)

További információk

szerkesztés
 • Kovách Géza: Bethlen Gábor emlékezete. Előre, 1981. dec. 14.
 • Selyem Zsuzsa: Profán kaddis. Látó, 1996/1.
 • Jojkits Melinda: Emberarcú novellák – emberarcú történelem. Látó, 1997/5.
 • Gidó Attila: Szemben az idővel. Látó, 2001/10.
 • Osváth Annamária: Transz­skredenc, avagy napjaink példamondatai. A Hét, 2003/27.
 • Demény Péter: Sirályok, farkasok, pletykázó városiak. A Hét, 2004/2.
 • Kiss Jenő: Spielmann Sebestyén Mihály laudációja. Művelődés, 2005/1.
 • Civis, scriptor, historicus. Tanulmányok a hetvenöt éves Sebestyén-Spielmann Mihály tiszteletére; szerk. Bányai Réka, László Lóránt, Simon Zsolt; Stúdium, Marosvásárhely, 2022