Főmenü megnyitása

Spányik Glicér, Spányik Glycér Mihály (Néver, 1781. október 20.Pest, 1850. november 28.) piarista gimnáziumi igazgató, történelemtanár, tankönyvíró, történetíró.

ÉleteSzerkesztés

1799. október 3-án belépett a piarista rendbe és két évig volt novícius Trencsénben. Mint növendékpap tanított 1801-től 1803-ig Podolinban, 1803-1804-ben Sátoraljaújhelyen, 1804-1805-ben Debrecenben. A bölcselet I. és II. évfolyamát Vácon végezte el és Pesten az egyetemen bölcseleti doktorrá avatták. A teológia elvégzésével 1809-ben Nyitrán pappá szentelték.

1809-10-ben Pesten, majd 1810 és 1829 között Vácott tanított a líceumban, ahol az egyetemes és oknyomozó magyar történelmet adta elő. Szegedi gimnáziumi és líceumi igazgatóságát (1829-1932) követően a budai piarista főgimnázium igazgatója lett, majd 1833-ban a rend káptalana asszisztensnek választotta meg és egyúttal a budai rendház főnöke lett. 1840-1848 között a budai Helytartótanács közoktatási ügyosztályán a középiskolai ügyek előadója, a központi cenzúrabizottság tagja. Közben még 1845-ben lemondott asszisztensi állásáról, azonban 1850-ben rendtársai újra megválasztották.

Mint tankönyvíró latin, majd magyar nyelvű Habsburg-hű történeti könyveket, neveléstant írt, amelyek több kiadásban évtizedekig forgalomban voltak, főként a felsőoktatásban. Műveit Horváth Mihály kiadványai szorították ki.

Tanítványa volt például Semmelweis Ignác is.

MűveiSzerkesztés

 • Ecloga ... Josepho Sivulszky M. R. Gymnasii Sátor-Allya-Ujhelyiensis Directori, Diem nominis celebranti .... 1804.
 • Carmen inaugurationi in episcopum Szattmariensem Ill. Dni Stephani l. b. Fischer sacratum. Debrecini, 1805.
 • Ode qua laetissimum Seren. caes.-regii principis, et archiducis Austriae Josephi regni Hungariae palatini Debrecinum ingressum die 18-va Julii anni 1805-ti celebravit. U. ott.
 • Compendium historiae regni Hungariae (Tom. I.), ab origine gentis, usque ad Ludovicum II. concinnatum. Tomus II. Compendium historiae imperatorum romano- germanicorum a Rudolpho I. usque ad Franciscum II. et regni Hungariae a Ferdinando I. usque ad nostra tempora concinnatum. Pesthini, 1816. (3. bőv. és jav. kiadás 1821., 5. jav. és bőv. k. 1828., 6. k. 1840. U. ott.)
 • Historia pragmatica regni Hungariae, compendio proposita. U. ott, 1820. (2. kiadás 1822., 3. kiad. 1825., 4. k. 1828. U. ott, 5. k. Buda, 1834., 6. k. Pest, 1844.)
 • Honoribus Ill. ac. Rev. Dni Antonii Török ecclesiae Csanadiensis Antistitis, dum Anno 1830. die 13. Junii munus solenni ritu auspicaretur, scholae piae Szegedienses. Szegedini. (Költemény.)
 • Oratio ad auditores philosophiae lycei 1. r. civilatis Szegediensis habita in auspicio anni schol. 1830-31. U. ott.
 • Oratio ... Anno 1831-32. U. ott.
 • Magyarország rövid historiája, a nemzet eredetétől II. Lajos király idejéig. Melyet deák nyelven írt ... Az ötödik kiadás után magyarra fordítva I. kötet. (A II. kötet ezen czím alatt: A római császároknak és német királyoknak I. Rudolftól fogva II. Ferenczig, így szinte Magyarországnak I. Ferdinándtól fogva a mi időnkig való rövid históriája, mellyet deák nyelven írt ... Az 5. kiadás után magyarra fordítva. Pest, 1832. 2. kiad. 1833., 3. k. 1843. U. ott.)
 • Oratio qua Martino Bolla, scholarum piarum per Hungariam ac Transilvaniam praeposito provinciali in comitiis provincialibus Vacii celebratis die 10. Septembris anno 1832 parentavit. U. ott.
 • Oratio ea occasione dicta, qua institum schol. piarum in regi-archi-gymnasium Budense solenniter introductum est. Die 18. Octobris 1832. U. ott.
 • Oratio, qua gloriosae memoriae aug. Francisco I. imperatori Austriae, regni Hungariae ... dum provincia Hungariae et Transilvaniae schol. piarum in congregatione sua triennali Pestini 17. Augusti 1835. eodem ut alteri statori suo supremos honores persolveret parentavit. Budae, 1835.
 • Doctrina educationis, quam compendio exhibet. U. ott, 1835.
 • Oratio quam in comitiis provincialibus scholarum piarum ad patres ex Hungaria ac Transilvania Vaccii congregatos habuit die 19. Aug. 1838. U. ott. Greschner János Ódájával együtt.)
 • Magyarország oknyomozó története. Spányik Gliczér után. U. ott, 1845. Online

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Catalogus Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Léhl István adatgyűjtését sajtó alá rend. és kieg. Koltai András. Bp., Magyar Piarista Tartományfőnökség, 1998.
 • ponori Thewrewk József: Magyarok születésnapjai. Pozsony, Schmidt Antal, 1846.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.