„Ófelnémet nyelv” változatai közötti eltérés

a
→‎Nyelvemlékek: 1 linkk korr.
a (Kurzív tartalmú zárójelek korr., ld.: WP:BÜ)
a (→‎Nyelvemlékek: 1 linkk korr.)
== Nyelvemlékek ==
 
A latin betűkészletet az ófelnémetben átvették. Ez természetesen problémás volt, mert egyrészt bizonyos betűből túl sok volt pl. <v> és <f> másrészt bizonyos ófelnémet hangoknak ([[diftongus]]ok, [[affrikáta|affrikáták]], /pf/, /ts/, /tʃ/ és olyan [[mássalhangzókmássalhangzó]]nakknak mint /ç/ <ch> és /ʃ/ nem volt latin nyelvű megfelelőjük. Az ófelnémet /f/ [[fonéma]] jelölésére az <f> [[graféma|grafémát]] használták, ezért pl. '''fihu''' (németül ma ''Vieh'', marha), '''filu''' (németül ma ''viel'', sok), '''fior''' (németül ma ''vier'', négy), '''firwizan''' (németül ma ''verweise''n, utal) és '''folch''' (németül ma ''Volk'', nép). A [[középfelnémet]]ben viszont ezt a fonémát már <v> grafémával jelölték. Ennek eredménye, hogy a mai német nyelvben ugyanazon /f/ fonéma jelölésére mind az <f> ''(Freund-barát, Frau-nő, frei-szabad)'' mind a <v> ''(Vogel-madár, Vieh-marha, viel-sok)'' használatos.
 
Az ófelnémet [[nyelvemlék]]ek tartalmuk szerint nagyobb részt egyháziak (imák, keresztelési eskük, bibliafordítások) a világi tartalmú szövegek csak igen ritkán találhatóak (''[[Hildebrandslied]]'' [[ószász nyelv|ószászul]]; ''[[Ludwigslied]]'' ófelnémetül) illetve rövidebb feliratok és [[ráolvasás]]ok ''(Inschriften, Zaubersprüche)''. Az egyik legjelentősebb ófelnémet nyelvemlék a [[Straßburgi eskü]] ''(Straßburger Eide)'' 842-ből, amely azonban sajnos csak egy újlatin nyelvű másolóműhelyben készült 10. vagy 11. századi kéziratban maradt fenn. A politikai és társadalmi szituáció megváltozásának következtében a 10. századtól nagy általánosságban véve az ófelnémet nyelvű szövegek produkciója megritkult illetve megszűnt. A 11. század második felétől újra fellendült a német nyelvű szövegek produkciója, de mivel a korábbi szövegemlékekhez képest jelentős [[hangtan]]i (és [[nyelvtan]]i) változások következtek be, az 1050 utáni német nyelvet már középfelnémetnek hívjuk. Több szakirodalom az ófelnémet írásbeliség végét a [[szent gallen]]i [[Notker]] 1022-es halálával definiálja.