„Bagdy Emőke” változatai közötti eltérés

22 bájt törölve ,  11 hónappal ezelőtt
ez kis rendbeszedés
(ez kis rendbeszedés)
{{Idézet|''Mindig szerettem tanítani és lelket gyógyítani. Ezt teszem ma is, és tanítok „nem középiskolás fokon” a média minden csatornáján és mindenütt, ahová hívnak, és ahol terjeszthetem a pszichológiai ismereteket. Remélem, sokáig végezhetem ezt a szolgálatot. Mégsem időt kérek a sorstól, hanem csak azt, hogy szabott életidőmben mindig a személyes érdekeltségen túlmutató értelme legyen annak, amit teszek.''|Bagdy Emőke. In: Napút, 2010/10 |rquote=1}}
 
==CsaládjaÉletpályája==
1941-ben született Tiszafüreden, Bagdy István református lelkész és Fóris Julianna gyermekeként. Gyermekkorában többször költöztek. Miskolcon érettségizett a [[Zrínyi Ilona Gimnázium|Vámos Ilonka]], későbbi nevén [[Zrínyi Ilona Gimnázium]]ban. [[1961]]-ben feleségül ment [[Császár Gyula]] orvoshoz, akitől [[1969]]-ben születtek az ikergyermekei: Császár Zsolt és Császár-Nagy Noémi.<ref>Lásd [[Hermann Péter]] (főszerk.): ''Ki kicsoda 2000'' '''''1''''', Greger-Biográf Kiadó, Budapest, 69, 1999.</ref>
 
==Felsőfokú tanulmányai, tudományos fokozatai==
Érettségi után – származása miatt – nem folytathatott rögtön egyetemi tanulmányokat, ezért először gyógytornász képesítést szerzett a budapesti Gyógytornászképző Szakiskolában (1961). 1963-ban nyert felvételt az [[Eötvös Loránd Tudományegyetem]] BTK pszichológia szakára, ahol 1968-ban kapott diplomát. 1972-ben védte meg bölcsészdoktori [[disszertáció]]ját ("A szenzitivitás-paranoiditás [[Hermann Rorschach|Rorschach]] diagnosztikai skálája").
 
Később a [[Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem]]en (HIETE) klinikus szakpszichológus (1982), szupervízor (1996), pszichoterapeuta (2001) végzettséget szerzett. 1982-ben lett a pszichológiai tudományok kandidátusa, 1995-ben a [[Debreceni Egyetem|Kossuth Lajos Tudományegyetemen]] pedig [[habilitáció|habilitált]] doktora (Habilitációs értekezés: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet). [[1996]]-ban az általa meghonosított szupervizió szakon szupervizori oklevelet szerzett. [[2016-]]ban alkalmazott egészségpszichológusi szakképesítést nyert el.
 
==Szakmai pályafutása==
1968-tól az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben (később: [[Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet]]) dolgozott pszichológusként, 1982-től Klinikai Pszichológiai Osztály vezetőjeként; itteni működését klinikai pszichológiai és pszichoterápiás szakigazgatóként fejezte be.
 
2000-től a [[Károli Gáspár Református Egyetem]]en megalapította a pszichológia szakot, elindította a képzést [[2004]]-ig tanszékvezetőként. [[2005]]-től ugyanitt intézetvezető volt [[2010-]]ig. [[2010]]-től pedig a Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék [[professor emeritus]]a.
 
===Képzettség, szakképzettség===
Több száz tanulmányt írt, számos könyvet írt vagy szerkesztett, több, mint 2500 előadást előadást tartott (több mint félszázat idegen nyelven), nagy számú ismeretterjesztő írást jelentetett meg.
 
==Főbb kutatási területei==
Relaxációs eljárások, [[Pszichodráma|dramatikus pszichoterápiás módszerek]], valamint a hivatásszemélyiség fejlesztésére irányuló módszerek kimunkálása; párkapcsolati dinamika (viszonyelemzés), a [[stressz]]-kezelő módszerek hatékonysága. Személyiségfejlesztő eljárások alkalmazása a nevelésben és a pályaszocializációban, mentálhigiéné- és tanácsadóképzés: oktatásfejlesztés, hatékonyságelemzés, individuális és interperszonális tesztvizsgálatok standardizálása és fejlesztése, pszichoterápiás eljárások hatásmechanizmusának elemzése - relaxáció –imagináció, egészségpszichológia, prevenció, stresszkezelés, pozitív pszichológia, „boldogságpszichológia.
 
==Képzettség, szakképzettség==
*1961: Gyógytornász diploma (220/23. Nr. 2/1961.)
*1968: Pszichológus diploma (Nr. 1006/1968; 1968 július 8.)
*2016: Alkalmazott egészségpszichológus szakképesítés (Nr.420/2016, Okt.10,)
 
===Tudományos cím és fokozat===
*1972: Bölcsészdoktori cím: ELTE, BTK, pszichológia, Budapest. (Disszertáció: "A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája". Megvédve: 1972.)
*1982: A pszichológiai tudomány kandidátusa. MTA Budapest
*Disszertáció: "Autogén tréning tanulás élményhálózatának elemzése".) (Oklevél: Nr. 9259/1982)
*1995: Habilitáció a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Habilitációs értekezés: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet. Oklevél: 18/1965. Hab. DecretumHabilitationis
 
==Munkássága==
Több száz tanulmányt írt, számos könyvet írt vagy szerkesztett, több, mint 2500 előadást előadást tartott (több mint félszázat idegen nyelven), nagy számú ismeretterjesztő írást jelentetett meg.
 
===Főbb kutatási területei===
Relaxációs eljárások, [[Pszichodráma|dramatikus pszichoterápiás módszerek]], valamint a hivatásszemélyiség fejlesztésére irányuló módszerek kimunkálása; párkapcsolati dinamika (viszonyelemzés), a [[stressz]]-kezelő módszerek hatékonysága. Személyiségfejlesztő eljárások alkalmazása a nevelésben és a pályaszocializációban, mentálhigiéné- és tanácsadóképzés: oktatásfejlesztés, hatékonyságelemzés, individuális és interperszonális tesztvizsgálatok standardizálása és fejlesztése, pszichoterápiás eljárások hatásmechanizmusának elemzése - relaxáció –imagináció, egészségpszichológia, prevenció, stresszkezelés, pozitív pszichológia, „boldogságpszichológia.
 
===Jelentősebb munkái===
{{Bővebben|Bagdy Emőke publikációinak listája}}
A részletes bibliográfiát terjedelmi okból mellékletben az alábbi egységekben közöljük: Könyvek (társszerzőkkel); Lektorált tanulmányok; Könyvszerkesztések; Könyvfejezetek és könyvrészletek; Tankönyvek, főiskolai és egyetemi jegyzetek. Az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban) A továbbiakban a szerző publikációs tevékenységét mellékletben közöljük a következő szerkezeti rendben: Könyvek, Lektorált tanulmányok; Könyvszerkesztések; Könyvfejezetek és könyvrészletek; Tankönyvek, főiskolai és egyetemi jegyzetek.
 
'''Önálló szerzőként jegyzett könyvek''':
*Családi szocializáció és személyiségzavarok: első kiadás. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1977. Hetedik kiadás 2004.
*Rodinnásocializácia a poruchyosobnosti; Bratislava : SPN, 1983
*.Hogyan lehetnénk boldogabbak? : Budapest : Kulcslyuk Kiadó., 2010
*Párkapcsolat: Esélyek, veszélyek, remények – Hangoskönyv - Kossuth Kiadó, Budapest, 132 p.&nbsp;2015
*Boldogan az élet delén. Második félidő I.- Hangoskönyv – Kossuth Kiadó – Budapest, 70 p.&nbsp;2017
*Boldogág hatvan fölött. Második félidő II. – Hangoskönyv -Kossuth Kiadó – Budapest, 55 p.&nbsp;2017
*''Rodinná socializácia a poruchy osobnosti''; Bratislava : SPN, 1983
*''Szempontok az iskolapszichológiai munka elméleti és gyakorlati kérdéseihez'' : Budapest OPI, 1984
*''Pszichológia a gyógytornászképző szak hallgatói számára'' Budapest, Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 1989
*''Pszichofitness : kacagás, kocogás, lazítás'' Budapest : Animula, 1997 [!2001]
*''Családi szocializáció és személyiségzavarok'': 7. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
*''Hogyan lehetnénk boldogabbak? '': Budapest : Kulcslyuk Kiadó., cop. 2010
*''Utak önmagunkhoz''; Kulcslyuk, Bp., 2012
*''Pszichofitness. Kacagás, kocogás, lazítás''; 2. jav. kiad.; KRE–L'Harmattan, Bp., 2013 ''(Károli könyvek Monográfia)''
*''Álmok, szimbólumok, terápiák''; Kulcslyuk, Bp., 2013''
*Relaxáció, megnyugvás, belső béke. Könyv és hangoskönyv 4+3 relaxációs gyakorlattal''; Kulcslyuk, Bp., 2014 + CD
*''A személyiség titkai. Család, nevelés, önértékelés''; Helikon, Bp., 2014
*''Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben''; Magyar Diáksport Szövetség, Bp., 2015 + DVD
*''Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben''; Szépmíves–Athenaeum, Bp., 2016
*''Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek.'' Kulcslyuk Kiadó, 2017
 
'''Társszerzőként jegyzett könyvek:''' (az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban)
 
*''Az intelligencia mérése'' Budapest Akadémiai Kiadó., 1971
*''Gyógytorna az ideg- és elmegyógyászatban'': Budapest : Medicina, 1976
*''Családi szocializáció és személyiségzavarok'' Budapest : Tankönyvkiadó, 1977
*''Exploráció és terápia'' Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981
*''Pszichoterápia'' Budapest : Gondolat, 1981
*''Az MMPI-próba: elmélet és alkalmazás'' Budapest. : Akadémiai Kiadó, 1986
*''A dohányzásnak és abbahagyásának pszichológiai kérdései'': Budapest: MÁOTE : MPT, 1987 Budapest
*''Relaxációs módszerek'': 2. bőv. kiad. Budapest: Medicina, 1988
*''A pszichoterápia műhelyei : Módszerkombinációk és indikációk'' Budapest : Medicina, 1990
*''A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusának előadásai'' : Budapest, 1991. május 30 - június 1.: Budapest: M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 1991 Budapest: Agroinform
*''Felvételi felsőfokon'' Budapest : Tankönyvkiadó., 1992
*''Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék tanulmányai'' Debrecen : KLTE, 1995
*''Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből'' : szöveggyűjtemény Debrecen KLTE Pszichológiai Intézet, 1996
*''Testnevelés és sport'' Sárospatak : Csajka Kiadó, 1997
*''A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja'' Budapest : Animula, 1998
*''Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban'' Budapest, Osiris, 1999
*''Mentálhigiéné : elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás Budapest :'' Animula, 1999 Solymár : Komp Ny.
*''Addikciók'': Budapest : Medicina, 2000.
*''Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában'': 6. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
*''Életút : fejlődéslélektan a fogantatástól a halálig'': Budapest : Baktay és Bernáth BT, 2001
*''"Jelbeszéd az életünk"'' Budapest Osiris, 2002
*''Párkapcsolatok dinamikája : interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel'' Budapest : Animula, 2002 Vác
*''Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : egyetemi és főiskolai tankönyv'': 3. kiad., Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2004
*''Szeretet, szerelem, szexualitás'' Budapest : Saxum, 2004
*''Az értelemkérdés sodrában : Viktor Frankl születésének centenáriumán'' Budapest : Jel, 2005.
*''Öröm, harmónia, boldogság'' Budapest : Saxum : InfoMed, 2005
*''Lelkemben a templom, s rajtam a palást : Bagdy Emőkével beszélget Ferenczi Andrea'' Budapest : Kairosz, 2007
*''Egyén, pár, család : tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből'': Budapest : Animula, 2008.
*''Vitalitásgenerátorok'' Budapest : Sándor Kör Háló Egyes., 2008
*''Mindennapi játszmáink : Az emberi kapcsolatok pszichológiája '' Budapest, Jaffa Affarone Kft., 2009
*''Polihistória : köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából'' Budapest, Akadémiai Kiadó., 2009
*''Lelkünk rajta : válogatás a Pszinapszis előadásaiból'' Saxum : Pszichodiák Alapítvány, cop. 2009.
*''Tanácsadás és terápia '' Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2009
*''A család: harcmező és békesziget'' Budapest : Saxum : Affarone Kft., 2010
*''A tudattalan ösvényein : életünk rejtett mozgatói'': Budapest : Jaffa, 2010.
*''A belénk égett múlt : elengedés, megbocsátás, újrakezdés'' Budapest, Kulcslyuk Kiadó., 2011
*''A vámpír vonzásában : miért szeretjük a sötét lényeket? '' Budapest : Jaffa, 2011.
*Ma még nem nevettem Társszerző Pap János Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 400 p.&nbsp;2011
*Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: ''Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Kutatási zárótanulmány-kötet''; Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Bp., 2014 ''(Géniusz könyvek)''
*Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: ''A tehetség kibontakozása''; Helikon, Bp., 2014.
*Bagdy Emőke, Grezsa Ferenc, Komlósi Piroska, Sepsi Enikő, Spannraft Marcellina (Szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem-L’Harmattan Kiadó, (Károli Könyvek), Budapest 2014.
 
===CD-k és hangoskönyvek===
{{Bővebben|Bagdy Emőke előadásainak listája}}
*Az evés öröme, szenvedélye, szenvedése, - Hangoskönyv, Kossuth Kiadó, Budapest, 90 p.&nbsp;2016
* Boldogan az élet delén - Második félidő 1.
* Boldogság hatvan felett - Második félidő 2.
* Lélekderűnk tükre, a nevetés
*Önismeret, önazonosság, önmegvalósítás – Hangoskönyv Kossuth Kiadó- Mojzer Kiadó Budapest 70 perc. 2018.
*Pszichofitness – Hangoskönyv – Kossuth Kiadó, Budapest, 117 p.&nbsp;2014.
*Pszichofitness Kamaszoknak és felnőtteknek Hangoskönyv, CD Budapest, , Kulcslyuk Kiadó, 2019. {{ISBN|9786155932052}}
*Pszichofitness Gyerekeknek Hangoskönyv CD Budapest, Kulcslyuk Kiadó,, 2019. {{ISBN|9786155932069}}
* Párkapcsolat - Esélyek, veszélyek, remények
*Lélekderűnk tükre a nevetés – Hangoskönyv Kossuth Kiadó- Mojzer Kiadó, Budapest 74 perc 2019.
 
==Jelentősebb tisztségei ==
*2016-tól A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tiszteletbeli elnöke
 
===Felsőoktatásban, egyetemi és posztgraduális képzésben való munkáirészvétele===
*1972 - 1974: ELTE Pszichológiai Intézet, megbízott oktató és speciálkollégiumok vezetése
*1974 - 1978: Gyógytornászképző Főiskola pszichológia tanára (megbízással).
*2019. október: Családokért: EMMI Miniszteri elismerés
 
==Családja==
==Jelentős munkái==
1941-ben született Tiszafüreden, Bagdy István református lelkész és Fóris Julianna gyermekeként. Gyermekkorában többször költöztek. Miskolcon érettségizett a [[Zrínyi Ilona Gimnázium|Vámos Ilonka]], későbbi nevén [[Zrínyi Ilona Gimnázium]]ban. [[1961]]-ben feleségül ment [[Császár Gyula]] orvoshoz, akitől [[1969]]-ben születtek az ikergyermekei: Császár Zsolt és Császár-Nagy Noémi.<ref>Lásd [[Hermann Péter]] (főszerk.): ''Ki kicsoda 2000'' '''''1''''', Greger-Biográf Kiadó, Budapest, 69, 1999.</ref>
{{Bővebben|Bagdy Emőke publikációinak listája}}
A részletes bibliográfiát terjedelmi okból mellékletben az alábbi egységekben közöljük: Könyvek (társszerzőkkel); Lektorált tanulmányok; Könyvszerkesztések; Könyvfejezetek és könyvrészletek; Tankönyvek, főiskolai és egyetemi jegyzetek. Az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban) A továbbiakban a szerző publikációs tevékenységét mellékletben közöljük a következő szerkezeti rendben: Könyvek, Lektorált tanulmányok; Könyvszerkesztések; Könyvfejezetek és könyvrészletek; Tankönyvek, főiskolai és egyetemi jegyzetek.
 
'''Önálló szerzőként jegyzett könyvek''':
*Családi szocializáció és személyiségzavarok: első kiadás. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1977. Hetedik kiadás 2004.
*Rodinnásocializácia a poruchyosobnosti; Bratislava : SPN, 1983
*.Hogyan lehetnénk boldogabbak? : Budapest : Kulcslyuk Kiadó., 2010
*Párkapcsolat: Esélyek, veszélyek, remények – Hangoskönyv - Kossuth Kiadó, Budapest, 132 p.&nbsp;2015
*Boldogan az élet delén. Második félidő I.- Hangoskönyv – Kossuth Kiadó – Budapest, 70 p.&nbsp;2017
*Boldogág hatvan fölött. Második félidő II. – Hangoskönyv -Kossuth Kiadó – Budapest, 55 p.&nbsp;2017
*''Rodinná socializácia a poruchy osobnosti''; Bratislava : SPN, 1983
*''Szempontok az iskolapszichológiai munka elméleti és gyakorlati kérdéseihez'' : Budapest OPI, 1984
*''Pszichológia a gyógytornászképző szak hallgatói számára'' Budapest, Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 1989
*''Pszichofitness : kacagás, kocogás, lazítás'' Budapest : Animula, 1997 [!2001]
*''Családi szocializáció és személyiségzavarok'': 7. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
*''Hogyan lehetnénk boldogabbak? '': Budapest : Kulcslyuk Kiadó., cop. 2010
*''Utak önmagunkhoz''; Kulcslyuk, Bp., 2012
*''Pszichofitness. Kacagás, kocogás, lazítás''; 2. jav. kiad.; KRE–L'Harmattan, Bp., 2013 ''(Károli könyvek Monográfia)''
*''Álmok, szimbólumok, terápiák''; Kulcslyuk, Bp., 2013''
*Relaxáció, megnyugvás, belső béke. Könyv és hangoskönyv 4+3 relaxációs gyakorlattal''; Kulcslyuk, Bp., 2014 + CD
*''A személyiség titkai. Család, nevelés, önértékelés''; Helikon, Bp., 2014
*''Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben''; Magyar Diáksport Szövetség, Bp., 2015 + DVD
*''Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben''; Szépmíves–Athenaeum, Bp., 2016
*''Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek.'' Kulcslyuk Kiadó, 2017
 
'''Társszerzőként jegyzett könyvek:''' (az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban)
 
*''Az intelligencia mérése'' Budapest Akadémiai Kiadó., 1971
*''Gyógytorna az ideg- és elmegyógyászatban'': Budapest : Medicina, 1976
*''Családi szocializáció és személyiségzavarok'' Budapest : Tankönyvkiadó, 1977
*''Exploráció és terápia'' Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981
*''Pszichoterápia'' Budapest : Gondolat, 1981
*''Az MMPI-próba: elmélet és alkalmazás'' Budapest. : Akadémiai Kiadó, 1986
*''A dohányzásnak és abbahagyásának pszichológiai kérdései'': Budapest: MÁOTE : MPT, 1987 Budapest
*''Relaxációs módszerek'': 2. bőv. kiad. Budapest: Medicina, 1988
*''A pszichoterápia műhelyei : Módszerkombinációk és indikációk'' Budapest : Medicina, 1990
*''A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusának előadásai'' : Budapest, 1991. május 30 - június 1.: Budapest: M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 1991 Budapest: Agroinform
*''Felvételi felsőfokon'' Budapest : Tankönyvkiadó., 1992
*''Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék tanulmányai'' Debrecen : KLTE, 1995
*''Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből'' : szöveggyűjtemény Debrecen KLTE Pszichológiai Intézet, 1996
*''Testnevelés és sport'' Sárospatak : Csajka Kiadó, 1997
*''A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja'' Budapest : Animula, 1998
*''Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban'' Budapest, Osiris, 1999
*''Mentálhigiéné : elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás Budapest :'' Animula, 1999 Solymár : Komp Ny.
*''Addikciók'': Budapest : Medicina, 2000.
*''Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában'': 6. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
*''Életút : fejlődéslélektan a fogantatástól a halálig'': Budapest : Baktay és Bernáth BT, 2001
*''"Jelbeszéd az életünk"'' Budapest Osiris, 2002
*''Párkapcsolatok dinamikája : interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel'' Budapest : Animula, 2002 Vác
*''Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : egyetemi és főiskolai tankönyv'': 3. kiad., Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2004
*''Szeretet, szerelem, szexualitás'' Budapest : Saxum, 2004
*''Az értelemkérdés sodrában : Viktor Frankl születésének centenáriumán'' Budapest : Jel, 2005.
*''Öröm, harmónia, boldogság'' Budapest : Saxum : InfoMed, 2005
*''Lelkemben a templom, s rajtam a palást : Bagdy Emőkével beszélget Ferenczi Andrea'' Budapest : Kairosz, 2007
*''Egyén, pár, család : tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből'': Budapest : Animula, 2008.
*''Vitalitásgenerátorok'' Budapest : Sándor Kör Háló Egyes., 2008
*''Mindennapi játszmáink : Az emberi kapcsolatok pszichológiája '' Budapest, Jaffa Affarone Kft., 2009
*''Polihistória : köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából'' Budapest, Akadémiai Kiadó., 2009
*''Lelkünk rajta : válogatás a Pszinapszis előadásaiból'' Saxum : Pszichodiák Alapítvány, cop. 2009.
*''Tanácsadás és terápia '' Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2009
*''A család: harcmező és békesziget'' Budapest : Saxum : Affarone Kft., 2010
*''A tudattalan ösvényein : életünk rejtett mozgatói'': Budapest : Jaffa, 2010.
*''A belénk égett múlt : elengedés, megbocsátás, újrakezdés'' Budapest, Kulcslyuk Kiadó., 2011
*''A vámpír vonzásában : miért szeretjük a sötét lényeket? '' Budapest : Jaffa, 2011.
*Ma még nem nevettem Társszerző Pap János Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 400 p.&nbsp;2011
*Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: ''Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Kutatási zárótanulmány-kötet''; Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Bp., 2014 ''(Géniusz könyvek)''
*Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: ''A tehetség kibontakozása''; Helikon, Bp., 2014.
*Bagdy Emőke, Grezsa Ferenc, Komlósi Piroska, Sepsi Enikő, Spannraft Marcellina (Szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem-L’Harmattan Kiadó, (Károli Könyvek), Budapest 2014.
 
==CD-k és hangoskönyvek==
{{Bővebben|Bagdy Emőke előadásainak listája}}
*Az evés öröme, szenvedélye, szenvedése, - Hangoskönyv, Kossuth Kiadó, Budapest, 90 p.&nbsp;2016
* Boldogan az élet delén - Második félidő 1.
* Boldogság hatvan felett - Második félidő 2.
* Lélekderűnk tükre, a nevetés
*Önismeret, önazonosság, önmegvalósítás – Hangoskönyv Kossuth Kiadó- Mojzer Kiadó Budapest 70 perc. 2018.
*Pszichofitness – Hangoskönyv – Kossuth Kiadó, Budapest, 117 p.&nbsp;2014.
*Pszichofitness Kamaszoknak és felnőtteknek Hangoskönyv, CD Budapest, , Kulcslyuk Kiadó, 2019. {{ISBN|9786155932052}}
*Pszichofitness Gyerekeknek Hangoskönyv CD Budapest, Kulcslyuk Kiadó,, 2019. {{ISBN|9786155932069}}
* Párkapcsolat - Esélyek, veszélyek, remények
*Lélekderűnk tükre a nevetés – Hangoskönyv Kossuth Kiadó- Mojzer Kiadó, Budapest 74 perc 2019.
 
== Jegyzetek ==