Jaroszlav Vlagyimirovics Ribakov - További nyelvek