Suksükölés, szukszükölés és csukcsükölés

A suksükölés, a szukszükölés és a csukcsükölés a sztenderd nyelvhasználattól eltérő jelenségek a magyar nyelvben, amelyeket rendszerint nyelvhelyességi hibának tartanak.[1]

Mibenléte

szerkesztés

Arra utal, amikor a ‑t végű igék határozott (más szóval tárgyas) ragozásának kijelentő módját a felszólító módnak megfelelő alakokkal képezzük a nem -t végű igékkel azonos módon. A felcserélt alak rendszerint az egyes szám 3. személyben vagy a többes szám bármelyik személyében merül fel.

Az ‑st végű és a magánhangzó + t végű igék ilyen ragozását nevezzük suksükölésnek (pl. kifest ~ *kifessük, a standard nyelvhasználatban kifestjük), az ‑szt végűekét szukszükölésnek (pl. elfogyaszt ~ *elfogyasszuk, a standard nyelvhasználatban elfogyasztjuk), az egyéb mássalhangzó + t végűekét, valamint az ‑ít végűekét pedig csukcsükölésnek (megért ~ *megértsük, a standard nyelvhasználatban megértjük).

Ugyanúgy előfordulhat a suksükölés a ‑hat/‑het vagy az ‑at/‑et, ‑tat/‑tet képzővel alkotott igéknél is: kijelentő módban *megcsinálhassa helyett megcsinálhatja, *megcsináltassa helyett megcsináltatja, *megírassa helyett megíratja a javasolt alak.

Ez a jelenség meglehetősen elterjedt a mai magyarban. A suksükölés közismertségénél fogva valamivel ritkább (legalábbis többes szám első személyben, ahol konkrétan ez a rag szerepel), a szukszükölés és a csukcsükölés azonban továbbra is közkeletű.

A köznyelvi beszélők téves ítélete

szerkesztés

A jelenség lényege tehát nem más, mint hogy a ‑t végű igéknek a standard nyelvhasználatban meglévő kivételes kijelentő módja eltűnik, egybeolvad a felszólító móddal. Erre azonban nem mondhatjuk, hogy a kettő összemosódna, tehát csorbulna a nyelv kifejezőképessége, mivel a nem ‑t végű igéknél a köznyelv sem tesz különbséget. Jól megfigyelhető ez például az írjuk szónál, amely egyszerre felel meg a látjuk és a lássuk alakoknak, amint az alábbi mondat két változatában is látható:

  • Kifessük a szobát, aztán megírjuk a számlát. (suksükölés)
  • Kifestjük a szobát, aztán megírjuk a számlát. (köznyelv)

Az ellensuksük

szerkesztés

A suksüköléstől és hasonlóktól való túlzott félelemből ered ezek eltévesztése, túljavítása (hiperkorrekció), például „Attól félt, nehogy kifestjük a szobáját”, „Kifestjük a szobáját?” (javaslatként), „Halasztjuk el a megbeszélést!” A fentebb hibásként jelölt alakok ugyanis tökéletesen helyesek abban az esetben, ha felszólító módú alakban fordulnak elő, így a fenti példákban is ez a javasolt alak: …nehogy kifessük a szobájátKifessük a szobáját? (javaslatként) – Halasszuk el a megbeszélést! Ezek az alakok tehát ebben a formában helyesek.

Igevégződés Példaige Kijelentő módú alak Felszólító módú alakok
Nemstandard Standard ige + igekötő igekötő + ige
(kötőmód)
(egyaránt helyes!)
‑st kifest *kifessem S
U
K
S
Ü
K
Ö
L
É
S
kifestem fessem ki kifessem
*kifessed kifested fessed ki/
fesd ki
kifessed/
kifesd
*kifesse kifesti fesse ki kifesse
*kifessük kifestjük fessük ki kifessük
*kifessétek kifestitek fessétek ki kifessétek
*kifessék kifestik fessék ki kifessék
mgh. + t megmutat *megmutassam megmutatom mutassam meg megmutassam
*megmutassad megmutatod mutassad meg/
mutasd meg
megmutassad/
megmutasd
*megmutassa megmutatja mutassa meg megmutassa
*megmutassuk megmutatjuk mutassuk meg megmutassuk
*megmutassátok megmutatjátok mutassátok meg megmutassátok
*megmutassák megmutatják mutassák meg megmutassák
‑szt megoszt *megosszam SZ
U
K
SZ
Ü
K
Ö
L
É
S
megosztom osszam meg megosszam
*megosszad megosztod osszad meg/
oszd meg
megosszad/
megoszd
*megossza megosztja ossza meg megossza
*megosszuk megosztjuk osszuk meg megosszuk
*megosszátok megosztjátok osszátok meg megosszátok
*megosszák megosztják osszák meg megosszák
egyéb msh. + t megért *megértsem CS
U
K
CS
Ü
K
Ö
L
É
S
megértem értsem meg megértsem
*megértsed megérted érts(e)d meg megérts(e)d
*megértse megérti értse meg megértse
*megértsük megértjük értsük meg megértsük
*megértsétek megértitek értsétek meg megértsétek
*megértsék megértik értsék meg megértsék
‑ít felépít *felépítsem felépítem építsem fel felépítsem
*felépítsed felépíted építs(e)d fel felépíts(e)d
*felépítse felépíti építse fel felépítse
*felépítsük felépítjük építsük fel felépítsük
*felépítsétek felépítitek építsétek fel felépítsétek
*felépítsék felépítik építsék fel felépítsék
  1. Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon, Corvina, Budapest, 2002, 48. o. (csukcsükölés), 61. o. (ellensuksük), 183–184. o. (suksükölés), 200–201. o. (szukszükölés)

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés

Külső hivatkozások

szerkesztés