Széki Béla (Kölked, 1814. augusztus 29.Pápa, 1871. november 21.) református esperes-lelkész, Széki Ákos írnok apja.

Széki Béla
Magyarország
19. század
Élete
Született 1814. augusztus 29.
Kölked
Elhunyt 1871. november 21. (57 évesen)
Pápa
Pályafutása
Iskola/Irányzat református teológia
Fontosabb művei Egyházi törvénykönyv

ÉleteSzerkesztés

Kölkeden született, ahol apja Széki Pál református lelkész volt. Tanult Mohácson, Gyönkön és Kiskunhalason, teologiára pedig Pápára ment. Az egyházkerület költségén külföldi egyetemekre küldték ki, hogy a teológiai tanárságra képezze magát, egy szemesztert töltött a bécsi protestáns teológiai intézetben, egyet pedig a berlini egyetemen. Hazajövén, 1838-tól teológiai tanár volt Pápán; 1852-ben Erdőcsokonyára (Somogy megye) hívták meg lelkésznek; ekkor tanári székét elhagyta. 1856-ban a belsősomogyi egyházmegye esperesének választotta. 1859-ben Pápára választották meg lelkésznek, ahol már 1856-tól egyházkerületi főjegyző és 1865-től a pápai egyházmegye esperese volt.

MunkáiSzerkesztés

 • Gyászbeszéd néhai tek., nemes, nemz. és vitézlő idősb Kazay Gábor... utolsó tisztességtételekor. Pápa, 1840.
 • Gyászbeszéd a valódi élet főkellékéről. U. ott, 1841. (Halotti beszédek, melyek néhai Sebestyén István... utolsó tisztességtételekor Pápán 1841. télhó 28. tartattak).
 • Gyászbeszédek... Tóth Ferencz hideg tetemei felett. 1844. őszelő 4. és őszutó 20. U. ott. (Emlékoszlop cz. mások beszédével).
 • Egyházi beszéd a keresztyéni közszellem tényezőiről. U. ott, 1845. (Örömünnep... Nagy Mihály úrnak kocsi lelkésznek... püspöki hivatalába beiktatásakor 1845. nyárelő 17. cz. munkában Szoboszlai Pap István beszédével).
 • Gyászbeszéd, melyet néhai Baracskai Szűcs Antal... végtiszteletére rendezett gyászünnepély alkalmával tartott. U. ott, 1846. (Mások beszédeivel).
 • Gyászbeszéd Eöri Szabó Antal, Veszprémmegye szolgabírája felett. U. ott, 1849.
 • Előmunkálat a magyar protestáns egyház-szervezet tárgyában. Nagy-Kanizsa, 1857.
 • Egyházi beszéd, melyet a pápai helv. hitv. ev. gyülekezet lelkészi hivatalába lett beiktatásának ünnepélyén mondott. Pápa, 1859.
 • Egyházi emlékbeszéd, melyet a nagy hazafi gr. Széchenyi István végtiszteletére tartott. U. ott, 1860. (Gróf Széchenyi István emlékezete cz. munkában).
 • Széki gróf Teleki László emlékezete. U. ott, 1861.
 • Egyházi beszéd Kalvin János halálának háromszázados emlékünnepén. U. ott, 1864.
 • Egyházi törvénykönyv, mely a komjáthiban készült öt osztályú kánonokot, és a dunántúli helv. hitv. evang. egyházkerület szabályrendeleteit foglalja magában. Pápa, 1867. Online
 • Emlékbeszéd néhai nagys. békási Békássy Imréné felett. U. ott, 1869.

KéziratbanSzerkesztés

Eredeti és németből fordított s átdolgozott templomi, halotti, szertartási és síri beszédei és imái.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Somogyi Helikon. A somogymegyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Szerk. Hortobágyi Ágost. Kaposvár, Szerző, 1928.